"คิริน โฮลดิ้งส์" เผยผลวิจัย "อาหาร" ระงับอาการคล้ายไข้เลือดออกได้

"คิริน โฮลดิ้งส์" เผยผลวิจัย "อาหาร" ระงับอาการคล้ายไข้เลือดออกได้

การทดลองร่วมทางคลินิกยืนยันว่า การใช้พลาสมาสายพันธุ์จาก Lactococcus lactis ของ คิริน โฮลดิ้งส์ ช่วยลดจำนวนวันที่เป็นไข้ ปวดกล้ามเนื้อ ปวดข้อ และกระบอกตา ได้อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งล้วนเป็นอาการสำคัญของไข้เลือดออก เนื่องจากเป็นสารอาหารเฉพาะด้าน Functional Ingredient

โดย LC-Plasma ช่วยรักษาระบบภูมิคุ้มกันได้เป็นอย่างดี ซึ่งการศึกษานี้ดำเนินการโดยสถาบันวิจัยกลางของคิริน (Kirin Central Research Institute)  โดยได้รับความร่วมมือจาก ศาสตราจารย์ ดร. ซาซาลีย์ อาบู บาการ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและการศึกษาโรคติดเชื้อเขตร้อน (TIDREC) มหาวิทยาลัยมาลายา

เมื่อโลกยังไม่มีการรักษาหรือวัคซีนที่เป็นที่แน่ชัดในการรักษาโรค ไข้เลือดออก อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ยังคงมีความหวังที่จะจัดการกับอาการต่าง ๆ ได้ การทดลองทางคลินิกยืนยันถึงผลการต้านอาการที่มีความคล้ายคลึงกับอาการของไข้เลือดออกจากการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยและไม่ต้องพึ่งโครงสร้างพื้นฐานทางการแพทย์ ซึ่งสะท้อนถึงความสำเร็จที่ก้าวล้ำและมีศักยภาพในการแก้ปัญหาสังคมทั่วโลกในส่วนของโรคไข้เลือดออก ผลการวิจัยนี้ได้มีการนำเสนอในการประชุมประจำปีครั้งที่ 25 ของสมาคมการท่องเที่ยวและสุขภาพแห่งประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 22 สิงหาคมที่ผ่านมา                    
 

เนื่องจาก LC-Plasma ทำให้ศูนย์สั่งการของระบบภูมิคุ้มกันต้านไวรัสทำงาน จึงแสดงให้เห็นว่ามันมีส่วนช่วยในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสหลากหลายชนิดที่นอกเหนือไปจากไวรัสไข้เลือดออก ในอนาคตนี้ คิริน โฮลดิ้งส์ และมหาวิทยาลัยมาลายาจะเร่งดำเนินการวิจัยร่วมกันโดยมีเป้าหมายเพื่อตรวจสอบฤทธิ์ต้านไวรัสของ LC-Plasma ต่อไวรัสโรคเขตร้อนอื่น ๆ นอกเหนือจากไวรัสไข้เลือดออก

คิริน โฮลดิ้งส์ รายงานว่า LC-Plasma แสดงผลกระตุ้นภูมิคุ้มกันในการป้องกันร่างกายจากการติดเชื้อไวรัสผ่านการกระตุ้นเซลล์ Plasmacytoid Dendritic ในการทดลองที่ไม่ใช่ทางคลินิกและทางคลินิก และ LC-Plasma สามารถลดอุบัติการณ์ของไข้หวัดใหญ่  ได้ในการทดสอบทางคลินิก ด้วยความร่วมมือกับ TIDREC ซึ่งเป็นศูนย์ความร่วมมือเพื่อการอ้างอิงและวิจัยอาร์โบไวรัสขององค์การอนามัยโลก 

โดยความร่วมมือนี้จะยังคงเดินหน้าตรวจสอบถึงผลกระทบของ LC-Plasma ต่อโรคติดเชื้อเขตร้อนอื่น ๆ ซึ่งคาดว่าจะขยายตัวต่อไปเนื่องจากภาวะโลกร้อน ควบคู่กันไปนั้น คิริน โฮลดิ้งส์ จะทำให้ผู้คนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สามารถเข้าถึง LC-Plasma ได้มากขึ้นผ่านการทำงานร่วมกับพันธมิตรและการขยายธุรกิจ ซึ่งจะมอบทางออกให้กับปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
 

ทั้งนี้ บริษัท คิริน โฮลดิ้งส์ จำกัด คือบริษัทระหว่างประเทศที่ดำเนินการในส่วนของธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจยา และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ทั้งในประเทศญี่ปุ่นและทั่วโลก

สำหรับผลสรุปการวิจัยร่วมไข้เลือดออก  จากการทดลองทางคลินิก ซึ่งผลการวิจัยก่อนหน้านี้ที่ดำเนินการโดยบริษัท คิริน โฮลดิ้งส์ จำกัด สถาบันวิจัยกลางของคิริน และศูนย์วิจัยและการศึกษาโรคติดเชื้อในเขตร้อน (TIDREC) ที่มหาวิทยาลัยมาลายา ในโครงการวิจัยร่วมเกี่ยวกับพลาสมาสายพันธุ์จาก Lactococcus lactis (LC-Plasma) กับโรคไข้เลือดออกตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 ถึงกุมภาพันธ์ 2563 ในช่วงเวลาการทดลองนี้ โดยมีการขอให้ผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดีประมาณ 100 คน ผู้ถือสัญชาติมาเลเซียและอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีการระบาดของเชื้อไข้เลือดออกใกล้กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 

รับประทานยาเม็ดที่มี LC-Plasma (ประมาณ 100 พันล้านเซลล์) เป็นเวลา 8 สัปดาห์ และวัดอาการ ผลการศึกษาพบว่า LC-Plasma สามารถลดจำนวนวันสะสมซึ่งปรากฏอาการคล้ายไข้เลือดออกได้อย่างมีนัยสำคัญ เช่น ปวดศีรษะ ปวดข้อ และปวดหลังตา ดังนั้นผลลัพธ์เหล่านี้ชี้ให้เห็นว่า LC-Plasma ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์อาหารสามารถช่วยบรรเทาอาการและป้องกันความรุนแรงของโรคได้ ในขณะที่ทางเลือกอื่นที่มีอยู่ในปัจจุบันสำหรับโรคไข้เลือดออกคือการบำบัดด้วยการใช้วิธีการแก้ปัญหา