'เอ็นที' จุดพลุ 'ไฮบริดคลาวด์' องค์กร

'เอ็นที' จุดพลุ 'ไฮบริดคลาวด์' องค์กร

'เอ็นที' ผนึก 'เอดับบลิวเอส' จัดสัมมนาหนุนองค์กรไทยใช้ 'ไฮบริด คลาวด์' หวังเป็นแรงช่วยขับเคลื่อนการใช้งานเพิ่มขึ้นในประเทศไทย เผยทที่ผ่านมาผลการตอบรับดีทั้งในฝั่งภาครัฐ-เอกชน

เขา กล่าวว่า จากการสัมมนาที่ผ่านมาได้รับการตอบรับที่ดีจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เนื่องจากสามารถตอบโจทย์การใช้งาน คลาวด์ที่ความหน่วงต่ำ และให้ประสบการณ์ใช้งานไฮบริด คลาวด์เต็มรูปแบบอย่างแท้จริง สามารถใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพต่างๆได้ครบครัน บนคลาวด์สาธารณะของเอดับบลิวเอส โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณสมบัติของ AWS outpost ในการเก็บและประมวลผลข้อมูลในประเทศไทยสอดคล้องกับนโยบายข้อมูลภาครัฐ 

โดยปัจจุบันจึงเริ่มมีการใช้งาน AWS outpost ในหน่วยงานภาครัฐ อาทิ หน่วยงานด้านการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล และมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่ติดต่อใช้บริการแล้ว ขณะที่ภาคเอกชนหลายองค์กรที่ใช้บริการคลาวด์ของเอดับบลิวเอสอยู่เดิมและมีลูกค้าภายในประเทศเป็นหลัก ได้หันมาให้ความสนใจการใช้งาน AWS outpost เช่นกัน โดยการเก็บข้อมูลในประเทศทำให้สามารถลดต้นทุนการรับ-ส่งข้อมูลได้ทันทีและยังคงใช้งานบริการต่างๆ ของเอดับบลิวเอสได้ปกติ อีกทั้ง ได้ความเร็วการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเอ็นทีมุ่งเน้นภาครัฐเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก 60% และเอกชน 40%