‘ไอแอนด์ไอ’ แตกไลน์ลุย 'ดาต้าอนาไลติกส์' 

‘ไอแอนด์ไอ’ แตกไลน์ลุย 'ดาต้าอนาไลติกส์' 

หนุนองค์กรไทยรับเศรษฐกิจดิจิทัล 

‘ไอแอนด์ไอ’ แตกไลน์ธุรกิจใหม่ “ไอไอจี ดาต้า” ลุยตลาดวิเคราะห์ข้อมูล ติดปีกองค์กรไทยต่อยอดธุรกิจสู่โลกเศรษฐกิจดิจิทัล ตอบโจทย์ความท้าทายด้านกลยุทธ์บิ๊กดาต้าอย่างครบวงจร หนุนลูกค้าองค์กรธุรกิจเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล คาดธุรกิจใหม่สร้างรายได้เติบโตมากกว่า 20% ภายใน 3 ปี

นายสมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์ ประธานจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด หรือ iiG ผู้ให้บริการที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เผยว่า บริษัทเห็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจทั่วโลกกำลังปรับเปลี่ยนก้าวเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจใหม่ ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีใหม่ เพื่อให้ธุรกิจอยู่รอดและหนึ่งในเมกะเทรนด์ที่หลายองค์กรมีความต้องการลงทุนมากขึ้น คือ ระบบวิเคราะห์ข้อมูล หรือ ดาต้า อนาไลติกส์ (Data Analytics) จึงเป็นที่มาของการแตกไลน์ธุรกิจใหม่ ภายใต้บริการไอไอจี ดาต้า (iiG Data) 

โดยให้บริการที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์และการบริหารข้อมูล เพื่อตอบโจทย์ทางด้านธุรกิจ ด้วยโซลูชันทางด้านการจัดการข้อมูลแบบครบวงจร ที่เน้นการนำเอาเทคโนโลยีการจัดการข้อมูลสมัยใหม่ เช่น เอไอ บิ๊กดาต้า อนาไลติกส์ หรือ ดาต้า เวอร์ช่วลไลเซชั่น เป็นต้น เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าการลงทุนด้านบิ๊กดาต้า จะได้ผลตอบแทนที่ดี โดยซอฟต์แวร์ที่ไอไอจี นำให้มาบริการภายใต้หน่วยธุรกิจไอไอจี ดาต้า มีทั้งซอฟต์แวร์ที่ ไอไอจี ได้ลงทุนและพัฒนาขึ้นเอง คือ  iMatch ที่ใช้ในการทำ Data Cleansing and Consolidation รวมไปถึงซอฟต์แวร์ระดับโลก เช่น MuleSoft และ Tableau จาก Salesforce และซอฟแวร์อื่นๆ เช่น KNIME, DataRobot, Python, CLOUDERA

“จุดเริ่มต้นของการพัฒนาหน่วยธุรกิจใหม่ไอไอจี ดาต้า เริ่มจากแนวคิดการดำเนินธุรกิจของบริษัท ที่ยึดความสำเร็จลูกค้าเป็นที่ตั้ง การเติบโตของบริษัทฯ สอดคล้องไปกับการเติบโตของลูกค้า และด้วยแนวคิดนี้ ทำให้บริษัทฯ ทุ่มเทกับการแก้ปัญหาให้ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเห็นถึงความต้องการต่างๆ ของลูกค้าที่ยังไม่มีบริการมารองรับ และพัฒนาการให้บริการ รวมถึงมองหาซอฟต์แวร์ใหม่ตอบโจทย์ลูกค้า ซึ่งไอไอจีดาต้า จะช่วยรองรับการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนให้บริษัทฯ บริษัทตั้งเป้าในธุรกิจใหม่นี้จะสร้างรายได้ให้บริษัทฯ ไม่ต่ำกว่า 20% ภายใน 3 ปี” นายสมชาย กล่าว

สำหรับ ไอไอจี ดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยี ดิจิทัลครบวงจรแก่ภาคธุรกิจ บริการของ ไอไอจี แบ่งเป็น 5 ประเภท คือ 1.ธุรกิจที่ปรึกษาและให้บริการออกแบบติดตั้งระบบบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) และให้เช่าใช้ระบบซอฟต์แวร์จากทาง Salesforce, 2.ธุรกิจที่ปรึกษาและให้บริการออกแบบติดตั้งระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) และเป็นตัวแทนจำหน่ายระบบซอฟต์แวร์จากทาง Oracle, 3.ธุรกิจที่ปรึกษาด้านการวางแผนกลยุทธ์แบรนด์ (Brand Strategy) การสร้างและบริหารประสบการณ์ลูกค้า (Customer Experience Management) และการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing), 4. ธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากรในส่วนงานสารสนเทศ (Placement Service) และ 5. ธุรกิจที่ปรึกษาด้านการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลเพื่อธุรกิจ (Data Analytics & Management)