'ดีป้า' เวิร์คชอปดีไวซ์ 'ไอโอที-โดรน' เทียบสากล

'ดีป้า' เวิร์คชอปดีไวซ์ 'ไอโอที-โดรน' เทียบสากล

ดีป้าจัดทำหลักสูตรเฉพาะหนุนออกแบบพัฒนาเทคโนโลยีสัญชาติไทยเทียบมาตรฐานสากล นำร่องอุปกรณ์ไอโอที-โดรนหวังแชร์ส่วนแบ่งตลาด ดัน“ดีชัวร์”เสริมความมั่นใจผู้บริโภค ซื้ออุปกรณ์ไอทีตรงปก ไม่โดนหลอก สร้างความเข้มแข็งให้อุตฯ ฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์อัจฉริยะของไทย

นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า กล่าวว่า ดีป้า และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมลงนามความร่วมมือในโครงการส่งเสริมความร่วมมือการกำหนดวิธีการ มาตรฐานการทดสอบ และการถ่ายทอดความรู้เพื่อการรับรองผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี และนวัตกรรมดิจิทัล หวังยกระดับผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลไทยให้ได้มาตรฐานระดับสากล นำร่องการดำเนินโครงการระยะแรกด้วยการปูพื้นฐานสร้างความเข้าใจด้านมาตรฐาน และการทดสอบตามหลักสากล เริ่มต้นใน 2 เทคโนโลยี คือ เทคโนโลยี ไอโอที และ อากาศยานไร้คนขับ (โดรน) ยูเอวี สร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์อัจฉริยะของไทย

โดยเป็นผลสืบเนื่องมาจากอุปกรณ์ไอโอทีและโดรนเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการออกแบบและพัฒนาอย่างรวดเร็วตามกระแสความนิยม แต่เนื่องจากยังไม่มีการกำหนดมาตรฐานอย่างชัดเจน การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยคำนึงถึงการใช้งานแต่ไม่ได้คำนึงถึงมาตรฐานอาจทำให้ผู้ใช้งานเกิดความเสี่ยง เช่น ผลิตภัณฑ์เสื่อมสภาพเร็ว ทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพ หรือ ไม่สามารถทำงานร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ได้ 

ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าว ดีป้าจึงได้ร่วมกับ สวทช. จัดทำหลักสูตรการเรียนรู้ด้านมาตรฐาน และการทดสอบโดรนและไอโอทีประกอบด้วยการถ่ายทอดความรู้ทั้งทางทฤษฎี และปฏิบัติ เพื่อยกระดับทักษะและเพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างมาตรฐานเป็นแนวทางให้ผู้ผลิตอุปกรณ์สามารถยกระดับการพัฒนาและการผลิตให้สามารถนำออกให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมั่นใจตามหลักมาตรฐานสากล และยังสามารถต่อยอดสู่การขอรับเครื่องหมาย dSure (ดีชัวร์) เพื่อผลักดันสู่ตลาดในประเทศต่อไป

นอกจากนี้ ผู้ที่ผ่านการอบรม สามารถนำผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบไปขึ้นทะเบียนในบัญชีผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Provider) ของดีป้า เมื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วเสร็จสามารถส่งห้องปฏิบัติการทดสอบ เช่น PTEC หรือ NECTEC เมื่อผ่านการทดสอบ ยังสามารถต่อยอดขอรับเครื่องหมาย dSURE เพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ว่าปลอดภัยได้มาตรฐาน เป็นการสร้างความมั่นใจในภาคผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีต่อไป สำหรับการบูรณาการการทำงานระหว่าง ดีป้า และ สวทช. ในครั้งนี้เกิดจากความเชื่อมั่นในความสามารถของคนไทย และหวังว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ ที่ยิ่งใหญ่ ในการบ่มเพาะผู้มีความสามารถให้มีความรู้ และมีโอกาสเติบโตเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศให้ยั่งยืน