'ดีอีเอส' ชู '5G - ดาวเทียม' ดัน 'เอ็นที' ผงาด 

'ดีอีเอส' ชู '5G - ดาวเทียม' ดัน 'เอ็นที' ผงาด 

"พุทธิพงษ์" การันตีเดินเครื่อง "ควบรวม" ทีโอที กสท ทัน ม.ค.64 ขณะที่ วันนี้ 'ทีโอที' เตรียมเอ็มโอยูร่วมกับ 'อีอีซี' เร่งพัฒนาโครงสร้างโทรคมนาคม และ 5จี ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

ส่วนเรื่องบุคลากร เป็นเรื่องที่น่าหนักใจที่สุด เพราะทั้ง 2 องค์กร มีการทำงานในตำแหน่ง เวลาการทำงาน และเงินเดือนที่ต่างกัน ซึ่งต้องหาข้อสรุปเพื่อให้พนักงานทั้ง 2 องค์กรทำงานภายใต้ระเบียบการทำงานเดียวกัน

โดยยอมรับว่าเมื่อมีตัวอย่างของบางรัฐวิสาหกิจที่ล้มลงและต้องจ้างพนักงานออก ทำให้สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจตลอดจนพนักงานทั้ง 2 บริษัท ตระหนักถึงความสำคัญในการปรับตัวครั้งนี้และยอมรับได้ในการปรับบทบาท หน้าที่ และเวลาการทำงานให้เหมือนกัน 

นอกจากนี้ ตนเองยังได้ให้นโยบายด้านการพัฒนาทักษะบุคลากรแก่พนักงานเดิมให้สามารถทำงานภายใต้บทบาทและโครงการใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นให้ได้ โดยต้องให้โอกาสกับคนเดิมที่อยู่ก่อน ประมาณ 1-2 ปี หลังจากเป็นเอ็นทีเพื่อให้เขาได้ปรับตัวและพัฒนาศักยภาพของตนเอง

หากท้ายที่สุดแล้วเขาไม่สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้ ก็เป็นหน้าที่ของเอ็นทีในการหาคนใหม่เข้ามาแทนที่ ซึ่งตนยืนยันว่าก่อนการควบรวมไม่มีการจ้างพนักงานออกอย่างแน่นอน

เขา กล่าวว่า เมื่อควบรวมเสร็จแล้ว เอ็นทีจะกลายเป็นบริษัทโทรคมนาคมที่มีศักยภาพในการให้บริการโดยเฉพาะเรื่อง 5G และ ดาวเทียม ที่แม้ว่าทั้งทีโอทีและกสทฯต่างมีพันธมิตรในการทำธุรกิจดาวเทียมวงโคจรต่ำ (Low Earth Orbit Satellite:LEO) แล้ว คือ ทีโอที กับ บริษัท มิว สเปซ แอนด์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด และ กสทฯ กับบมจ.ไทยคม ในการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนใหม่ ภายใต้ชื่อ บริษัท เนชั่น สเปซ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด ก็ตาม เพราะเมื่อเป็นเอ็นทีแล้ว เอ็นทีต้องเปิดกว้างให้ทุกรายเข้ามาร่วมธุรกิจได้ อาจจะเป็นต่างชาติ การเป็นพันธมิตรกันก่อนหน้านั้นไม่ได้ยืนยันว่าจะต้องทำธุรกิจร่วมกัน

อย่างไรก็ตาม ดาวเทียม LEO จะกลายเป็นเทคโนโลยีที่สำคัญในการส่งเสริมเทคโนโลยี 5G สำหรับการส่งสัญญาณในพื้นที่ห่างไกล ขณะที่แผนการพัฒนา 5G ของทีโอทีและกสทฯต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งต้องเร่งมือเพราะโอกาสในการลงทุนสำหรับรองรับเทคโนโลยีใหม่มาแล้ว หากไม่เร่งลงมือทำจะไม่สามารถอยู่รอดได้ บริการของทั้ง กสทฯและ ทีโอที ก็จะเปลี่ยนรูปแบบไป

ยกตัวอย่างเช่น ศูนย์บริการของทั้ง 2 บริษัท ก็สามารถเปลี่ยนโฉมมาให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยี 5G และ ดาวเทียมให้กลุ่มอุตสาหกรรมแทน

ขณะที่ วันนี้ (9 พ.ย.) ทีโอทีจะลงนามความร่วมมือ กับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เพื่อให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมรองรับระบบการสื่อสารต่างๆรวมถึง 5จีในอีอีซีด้วย