'ดีป้า' หนุนเมืองอัจฉริยะเพิ่ม 13 พื้นที่ - เป้าสู่ 100 พื้นที่ทั่วประเทศ ปี 65

'ดีป้า' หนุนเมืองอัจฉริยะเพิ่ม 13 พื้นที่ - เป้าสู่ 100 พื้นที่ทั่วประเทศ ปี 65

ดีป้าตอกย้ำความสำคัญความก้าวหน้าการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ เผยความคืบหน้าผลสัมฤทธิ์การขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะประเทศไทย จัดพิธีมอบใบประกาศเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะแก่ 13 พื้นที่

5. สหกรุ๊ป สมาร์ท ซิตี้ จังหวัดชลบุรี 6. หนองคาย ซิตี้ จังหวัดหนองคาย 7. จังหวัดพังงาสู่เมืองอัจฉริยะ จังหวัดพังงา 8.เมืองอัจฉริยะจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 9. ณุ สมาร์ทซิตี้ จังหวัดพิษณุโลก 10. เมืองอัจฉริยะบ้านฉาง จังหวัดระยอง 11. เมืองอัจฉริยะวังจันทร์วัลเลย์ จังหวัดระยอง 12. ออริจิ้น สมาร์ทซิตี้ ระยอง จังหวัดระยอง และ 13. นครศรีธรรมราชเมืองอัจฉริยะ จังหวัดนครศรีธรรมราช

“ โดย 13 แห่งที่ได้รับใบประกาศเขตส่งเสริมฯ ในครั้งนี้ถือเป็นพื้นที่ที่มีความพร้อมที่จะพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะของประเทศไทย มีแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน มีผู้นำเมืองที่มีเข้าใจและตั้งใจ อีกทั้งได้รับความร่วมมือจากผู้คนในพื้นที่ที่เห็นพ้องจะร่วมพัฒนาท้องถิ่นของตนให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งผ่านเกณฑ์การพิจารณาขั้นต้นของสำนักงานเมืองอัจฉริยะประเทศไทย โดยปัจจุบันมีเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะรวมทั้งสิ้น 40 พื้นที่แล้ว และดีป้าตั้งเป้าให้ประเทศไทยเกิดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ จำนวน 100 เมืองกระจายในทุกภูมิภาคทั่วประเทศภายในปี 2565 และคาดหวังให้มีเมืองอัจฉริยะที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกไม่ต่ำกว่า 3 เมือง”

จากนี้ เขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะทั้งหมดจะได้รับการพิจารณาข้อเสนอโครงการฯ จากที่ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและบริหารโครงการเมืองอัจฉริยะ ที่มี นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เป็นประธาน ก่อนนำผลการพิจารณาเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะต่อไป