3 องค์กรดัน ‘ย่านโยธี’ เบอร์หนึ่งการแพทย์อาเซียน

3 องค์กรดัน ‘ย่านโยธี’ เบอร์หนึ่งการแพทย์อาเซียน

‘เอ็นไอเอ-ทีเซลส์’ จับมือ เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล ขับเคลื่อนย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธีสู่พื้นที่ศูนย์กลางการแพทย์สมัยใหม่ โฟกัสการแพทย์แม่นยำบนฐานของรหัสพันธุกรรมมนุษย์ พร้อมตั้งเป้าผู้นำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

แผน 20 ปีพัฒนาย่านโยธี

ในงานเสวนา “อาหารสมองและแรงบันดาลใจที่คุณไม่ควรพลาด” จัดโดย PIL Talk LIVE เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล ร่วมกับ YMID นเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ กล่าวว่า แผนการพัฒนาย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี (YMID) ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ การพัฒนาเป็นพื้นที่ด้านนวัตกรรม แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะ 5 ปีแรกจะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนานวัตกรรมและการวิจัยที่มีศักยภาพสูง สอดคล้องกับมาตรการและนโยบายสนับสนุนของภาครัฐ

159162236256

ระยะ 10 ปี จะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาเชิงกายภาพให้กับพื้นที่เพื่อส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และทดลองนวัตกรรม และการสร้างโครงข่ายสัญจรเชื่อมต่อระหว่างหน่วยงานภายในพื้นที่อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ และระยะ 20 ปี จะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาเชิงกายภาพรองรับและสนับสนุน ทั้งนี้ การจัดการโครงการด้านการแพทย์ภายในย่านฯ จะมุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายและขยายผลนวัตกรรมสุขภาพที่มีอยู่ในพื้นที่ให้สามารถขยายผลสู่เชิงพาณิชย์ได้จริง

ทั้งนี้ ทีเซลส์ได้ดำเนินโครงการกับเครือโรงพยาบาลพญาไทและเปาโลไปแล้วหลายเรื่อง โดยมีเป้าหมายที่จะผลักดันให้เกิดงานนวัตกรรมทางการแพทย์ขึ้นภายในประเทศ โดยเฉพาะด้านการแพทย์แม่นยำบนฐานของรหัสพันธุกรรมมนุษย์ หรือ จีโนมิกส์ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เข้ามาคัดกรอง วินิจฉัยและรักษาโรค คาดว่าหลังจากสถานการณ์โควิดเบาลง จะมีการขยายโปรเจคร่วมกับต่างประเทศอีกมาก

“ทีเซลส์มีโครงการที่จะสร้างวิชาชีพใหม่คือ การให้คำปรึกษาแนะนำทางพันธุศาสตร์ (Genetic counselling) คือ การสื่อสารที่มุ่งเน้นถึงการจัดการกับปัญหาซึ่งเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคทางพันธุกรรม หรือความเสี่ยงต่อการเกิดโรคดังกล่าวเพื่อดูแลและบอกว่าเมื่อรู้ถึงอาการโรคที่เป็นอยู่ เราจะสามารถทำอย่างไรกับสิ่งที่รู้ได้บ้าง” นเรศ กล่าว 

อีกทั้งในปีนี้จะส่งเสริมและเชื่อมโยงการลงทุนด้านโภชนพันธุศาสตร์ (Nutrigenomics) เป็นการนำเทคโนโลยีการตรวจดีเอ็นเอ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโภชนาการ สมรรถภาพร่างกายและพันธุกรรม เพื่อให้ทราบถึงความต้องการด้านสารอาหาร และสมรรถภาพของร่างกายเพื่อวางแผนการออกกำลังกายให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล หรือด้านเภสัชพันธุศาสตร์ (Pharmacogenomics) การศึกษาความผิดแผกทางพันธุกรรมของมนุษย์ ที่เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลทำให้แต่ละบุคคลมีการตอบสนองต่อยาแตกต่างกันทซึ่งในอนาคตจะได้รับความนิยมมากขึ้น

ผลักดันการแพทย์สมัยใหม่

พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ เอ็นไอเอ กล่าวถึงบทบาทการขับเคลื่อน YMID  ว่า นวัตกรรมการแพทย์โยธีเป็น 1 ใน 5 ย่านฯ การแพทย์จากการผลักดันให้เกิดขึ้น มีความชัดเจนและก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง 

นอกจากย่านฯ โยธีที่ดำเนินการได้ประมาณ 3 ปี ก็ยังมีย่านนวัตกรรมการแพทย์สวนดอก จ.เชียงใหม่ ส่วนที่เหลือเป็นพื้นที่ภาคอีสานและภาคใต้ นวัตกรรมทางการแพทย์ถือเป็นแฟล็กชิพสำคัญของการพัฒนาย่านนวัตกรรม ที่จะต้องผลักดันให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

159162238816

ภาพรวมของย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี ครอบคลุมพื้นที่พญาไทและอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิโดยรอบ เป็นที่ตั้งของสถาบันการแพทย์ โรงพยาบาล หน่วยงานวิจัยทางการแพทย์ 26 แห่ง ขนาดพื้นที่ใช้สอยกว่า 2 ล้านตารางเมตร รวมบุคลากรทางการแพทย์ 4,592 คน จำนวนเตียง 7 พันเตียง ส่วนวิสัยทัศน์การพัฒนาย่านฯ โยธี แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การให้บริการการแพทย์สาธารณะ และการลงทุนเพื่อสนับสนุนนวัตกรรม การวิจัยและการใช้พื้นที่รูปแบบผสมผสาน

พันธุ์อาจ กล่าวอีกว่า การดำเนินการขับเคลื่อนแผนพัฒนา YMID ล่าสุดได้ลงนามความร่วมมือกับเครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล และทีเซลส์ เน้น 4 เรื่องหลัก ได้แก่ 1.ส่งเสริมให้เกิดศักยภาพการให้บริการที่มีนวัตกรรมของโรงพยาบาลภายในย่านจากความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน 2.ร่วมกันพัฒนา DeepTech Startup 3.ร่วมสร้างองค์กรนวัตกรรม 4.ร่วมมือพัฒนาย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี มุ่งสู่ย่านการแพทย์ที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 

 นายอัฐ ทองแตง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล กล่าวว่า เราเป็นประเทศที่มีความมั่นคงในด้านธุรกิจสุขภาพที่ดีลำดับต้นๆของภูมิภาคและของโลก ความสำเร็จนี้เกิดขึ้นจากนโยบายและการส่งเสริมของภาครัฐในมิติต่างๆ ประกอบกับศักยภาพของภาคเอกชน ทำให้คนไทยในวันนี้เข้าถึงบริการด้านการแพทย์ได้ทั่วถึง ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ ทำให้ผู้ป่วยชาวต่างชาติเลือกเดินทางมารักษาตัวในประเทศไทยเป็นอันดับต้นๆและมีแนวโน้มจะเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง

159162241326

"การที่ประเทศไทยมีบทบาทสำคัญในเวทีโลกนั้น การขับเคลื่อนนวัตกรรมทางการแพทย์ถือเป็นสิ่งสำคัญ สอดคล้องกับนโยบายของเครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล ที่มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร  ผ่านการศึกษา และงานวิจัยเพื่อนำมาสนับสนุนและพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆทางการรักษาโรค และการให้บริการด้านสุขภาพ แก่ผู้รับบริการ" 

ทั้งนี้ เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล จะมีบทบาทสำคัญในการเตรียมนำองค์ความรู้และความเป็นเลิศทางด้านการแพทย์ บุคลากรชั้นนำที่มี เพื่อพัฒนาและสนับสนุนบุคลากรนักวิจัย ยกระดับขีดความสามารถบุคลากรสู่ความเป็นนวัตกร โดยเตรียมสร้างหลักสูตรในเรื่องของ  Medical Knowledge เพื่อพัฒนาและผลิตนวัตกรคุณภาพสู่วงการแพทย์ไทย ที่มีศักยภาพการแข่งขันรองรับการก้าวสู่การเป็นผู้นำทางการแพทย์และสุขภาพของประเทศไทยในอนาคต

159162242833