ไอเอสเอสพีรุกคลาวด์ชี้‘จุดเปลี่ยนธุรกิจ’ยุคดิจิทัล

ไอเอสเอสพีรุกคลาวด์ชี้‘จุดเปลี่ยนธุรกิจ’ยุคดิจิทัล

‘ไอเอสเอสพี’ ลุยหนักคลาวด์เจาะภาคอุตสาหกรรม ชี้เป็นจุดเปลี่ยนธุรกิจยุคดิจิทัล รับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 รัฐบาล หวังสร้างประโยชน์ระบบเศรษฐกิจภาคการผลิตภาพรวม

นายบัณฑิต ว่องวัฒนะสิน กรรมการผู้จัดการบริษัท อินเตอร์เนต โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส โพรวายเดอร์ จำกัดหรือ ไอเอสเอสพี กล่าวว่า ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีนำพาความเปลี่ยนแปลงต่อกระบวนการและกิจกรรมในชีวิตประจำวันของมนุษย์ ซึ่งส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม รวมทั้งภาคการผลิตอย่างภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะประเทศไทยที่รัฐบาลพยายามยกระดับการแข่งขันทางเศรษฐกิจด้วยนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เพื่อบูรณาการการผลิตโดยอาศัยเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาเชื่อมต่อกับกระบวนการผลิตผ่านอุปกรณ์เชื่อมต่อต่างๆ หรือ ‘อินเทอร์เน็ต ออฟ ธิงส์’ (Internet of Things) 

โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจและยกระดับการผลิตไปสู่รูปแบบดิจิทัล การลงทุนเพื่อปรับปรุงกระบวนการต่างๆ ในการผลิตของภาคอุตสาหกรรมทั้งหมดให้กลายเป็นดิจิทัล เพื่อลดต้นทุนการผลิตให้น้อยลง และสามารถสร้างรายได้ให้มากกว่าเดิมด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ควบคู่กันไป 

ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ใหม่นั้นจะมีที่มาจากการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) พฤติกรรมลูกค้าด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทำให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลลูกค้า ผลิตภัณฑ์ และมารถนำเสนอหรือสื่อสารสิ่งต่าง ๆ ไปยังลูกค้าได้ตรงความต้องการมากยิ่งขึ้น

 ความท้าทายของอุตสาหกรรม 4.0 ไม่ใช่แค่การวางแผนลงทุนด้านเทคโนโลยี แต่เป็นเรื่องความพร้อมของบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี ที่จะสามารถทำงานไปกับระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบใหม่ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการวางแผนเพื่อวางโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีของกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมสำหรับการแข่งขันในระบบเศรษฐกิจดิจิทัลนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะไม่ใช่แค่การกำหนดงบประมาณลงทุน ซื้ออุปกรณ์ เทคโนโลยีเท่านั้น หากแต่จำเป็นต้องวางกลยุทธ์การทำงาน และกระบวนการต่างๆ ให้สอดคล้องและไปในทิศทางเดียวกับเป้าหมายขององค์กร โดยเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับประเภทธุรกิจมาช่วยขับเคลื่อนธุรกิจให้มีความพร้อม

อย่างไรก็ดี การมีผู้เชี่ยวชาญงานด้านการวางระบบและเทคโนโลยี มาช่วยให้คำปรึกษาสนับสนุนการทำธุรกิจให้ได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพ จะเป็นการลดระยะเวลาของธุรกิจในการเปลี่ยนกระบวนการในการทำงานเข้าสู่ดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ 

นายบัณฑิต ยกตัวอย่าง ไอเอสเอสพีมีบริการใหม่อย่าง “Professional Service” มาช่วยให้ธุรกิจในอุตสาหกรรมต่างๆ มีทีมที่ปรึกษา พร้อมนำเสนอโซลูชั่นไอทีบนระบบคลาวด์แบบครบวงจรสำหรับธุรกิจในภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งมีการทำเทิร์นคีย์ โซลูชั่น ให้ลูกค้า หรือพัฒนาระบบให้เบ็ดเสร็จพร้อมใช้งาน รวมทั้งจัดทำเทรนนิ่งให้ความรู้เกี่ยวกับการทำงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล เพื่อให้บุคลากรมีความพร้อมที่จะทำงานไปพร้อมๆ กับระบบโครงสร้างไอทีที่สร้างขึ้นสำหรับอุตสาหกรรม

“ไอเอสเอสพีมีความพร้อมสำหรับทุกอุตสาหกรรม ที่ต้องการเตรียมความพร้อมสำหรับการก้าวเข้าสู่การแข่งขันในเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อให้สามารถอยู่รอดได้ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ด้วยประสบการณ์ความพร้อมด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สามารถตอบสนองความต้องการของธุรกิจได้อย่างครบวงจร”