'กสทช.' เตรียมแจกคูปองดิจิตอลทีวีเพิ่ม

'กสทช.' เตรียมแจกคูปองดิจิตอลทีวีเพิ่ม

"กสทช." เตรียมแจกคูปองดิจิตอลทีวีเพิ่มเติมใน 4 กลุ่ม หลังได้รับอนุมัติจาก คสช. พร้อมเร่งกระบวนการแจกคูปองให้เร็วที่สุด

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า สำนักงาน กสทช. ได้รับหนังสือแจ้งจากคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) ว่าหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ/นายกรัฐมนตรี ได้อนุมัติตามมติ คตร. ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 16 ก.พ.59 เห็นชอบในหลักการให้สำนักงาน กสทช. แจกคูปองดิจิตอลทีวีเพิ่มเติมได้ในกลุ่มครัวเรือน 4 กลุ่ม ได้แก่ 1.ครัวเรือนที่ได้รับสิทธิแจกคูปองครั้งแรก แต่ไม่ได้รับคูปองดังกล่าว (เฉพาะที่บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ส่งคืนสำนักงาน กสทช.), 2.ครัวเรือนที่มีทะเบียนบ้านและมีเจ้าบ้านซึ่งมีขึ้นภายหลังวันที่ 16 ก.ย.57, 3.ครัวเรือนที่มีบ้านและมีผู้อยู่อาศัยแต่ไม่มีเจ้าบ้าน และ 4.ครัวเรือนที่มีทะเบียนบ้านชั่วคราว

สำหรับการแจกคูปองเพิ่มเติมครั้งนี้ อยู่ในกรอบวงเงินค่าใช้จ่ายและจำนวนครัวเรือนไม่เกิน 22.9 ล้านครัวเรือน ที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ให้ความเห็นชอบไว้เดิม

อย่างไรก็ตาม จากนี้ไปสำนักงาน กสทช. จะเร่งกระบวนการในการแจกคูปองให้เร็วที่สุด เพื่อทั้งนี้เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล