'ติ๋ม ทีวีพูล'ฟ้อง'กสทช.'เรียกค่าเสียหาย700ลบ.

'ติ๋ม ทีวีพูล'ฟ้อง'กสทช.'เรียกค่าเสียหาย700ลบ.

"ติ๋ม ทีวีพูล" ส่งทนายยื่นศาลปกครอง ฟ้อง กสทช.ขอยกเลิกสัมปทานไทยทีวี เรียกชดใช้ค่าเสียหาย 713.82 ล้านบาท

นายสุชาติ ชมกุล ทนายความผู้รับมอบอำนาจจาก นางพันธุ์ทิพา ศกุณต์ไชย หรือ ติ๋ม ทีวีพูล กรรมการผู้มีอำนาจบริษัทไทยทีวี จำกัด ได้เข้ายื่นฟ้องคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) เพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งให้การประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลของบริษัทไทยทีวีเป็นโมฆะทั้งหมด เพิกถอนหนังสือ กสทช.ฉบับลงวันที่ 28 พ.ค. 58 ฉบับลงวันที่ 5 มิ.ย. 58 ให้บริษัทไทยทีวีชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่งวดที่ 2 และฉบับลงวันที่ 22 มิ.ย.58 ที่ยกเลิกให้บริษัทไทยทีวีได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นฯ พร้อมกับให้ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่ให้ใช้คลื่นความถี่ฯ และให้สั่ง กสทช.คืนหนังสือค้ำประกันของธนาคารกรุงเทพ จำนวน 16 ฉบับ ลงวันที่ 10 ก.พ.57 รวมทั้งคืนค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ฯ ที่บริษัทได้ชำระไปแล้วก่อนหน้านี้ เป็นเงิน 365,512,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 บาทต่อปี นับแต่วันฟ้องจนชำระเสร็จสิ้น และค่าเสียหายจากการกระทำของ กสทช. จำนวน 713,828,282.94 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7 ต่อปี

นายสุชาติ กล่าวว่า ที่มาฟ้องเพราะ กสทช.ละเลยต่อหน้าที่ตามที่แผนแม่บทกิจการวิทยุโทรทัศน์ กำหนด และผิดต่อ พ.ร.บ.การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556 และระหว่างพิจารณาคดี ขอให้ศาลสั่งไม่ให้ กสทช. ยึดเงินค้ำประกันของธนาคารกรุงเทพ ซึ่งตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา กสทช.ไม่ได้ดำเนินการตามแผนแม่บทที่วางไว้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขยายโครงข่ายสัญญาณทีวีดิจิตอลที่ล่าช้า การประชาสัมพันธ์ ล้มเหลว ทำให้ผู้ชมไม่สามารถเข้าถึงได้ แต่ให้ไทยทีวีชำระเงินค่าสัมปทานตรงตามกำหนด การที่ยื่นขอให้ศาลสั่งให้การให้บริการของไทยทีวีเป็นโมฆะ ไม่ได้กระทบต่อสาธารณประโยชน์มากนั้นเพราะทุกวันนี้ผู้ชมก็ไม่ได้เข้าถึงอยู่แล้ว