กสทช.เร่งสอบไอโฟน5ระเบิด

กสทช.เร่งสอบไอโฟน5ระเบิด

กสทช.ขอไอโฟน 5 ตรวจสอบ หลังทราบข่าวระเบิดเป็นครั้งแรกในประเทศไทย "เอไอเอส"ยันพร้อมดูแลลูกค้า

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า ตามที่มีข่าวว่า ไอโฟน 5 ระเบิดหลังจากเจ้าของเครื่องกำลังโทรออกไม่ถึง 30 วินาที สำนักงาน กสทช. ขอให้เจ้าของเครื่อง หรือผู้ที่มีเครื่องดังกล่าวอยู่ในครอบครอง นำเครื่องดังกล่าว พร้อมแบตเตอรี่ และอุปกรณ์ต่างๆ ส่งให้สำนักงาน กสทช. ตรวจสอบถึงสาเหตุของการระเบิดครั้งนี้

โทรศัพท์เคลื่อนที่แอ๊ปเปิ้ล ไอโฟน 5 มีบริษัท แอปเปิ้ล เซาท์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ยื่นขอตรวจสอบและรับรองเครื่องมาโดยส่งเอกสารหลักฐาน สำเนารายงานผลการทดสอบ (Test Report) จากหน่วยงานทดสอบในประเทศสหรัฐอเมริกา สำเนาใบรับรองระบบงานของห้องปฏิบัติการ (Accreditation Certificate) และรูปถ่ายของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ประกอบการตรวจสอบ และได้ผ่านการรับรองเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ของ

สำนักงานฯ ตามประกาศ กทช. ว่าด้วยมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคมลูกข่ายในกิจการเคลื่อนที่ทางบก ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบรังผึ้ง (Cellular) ซึ่งใช้เทคโนโลยี IMT-2000 CDMA Direct Spread (WCDMA) เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2556 ใบรับรองเครื่องโทรคมนาคมฯ เลขที่ B38381-12
"เรื่องนี้สำหรับสำนักงาน กสทช. ถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ยี่ห้อดังกล่าวเป็นที่นิยมใช้ของประชาชน และปัญหานี้ถือเป็นเรื่องที่ใกล้ตัว เป็นอันตรายที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคโดยตรง ทั้งนี้เมื่อได้เครื่องดังกล่าวมา สำนักงาน กสทช. จะเร่งตรวจสอบโดยเร็วภายใน 3-4 วัน น่าจะทราบผล"

นางวิไล เคียงประดู่ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานประชาสัมพันธ์ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส กล่าวถึงกรณีที่เกิดเหตุการณ์ iPhone 5 ระเบิด ว่า บริษัท เร่งดำเนินการโดยด่วนตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม ที่ผ่านมา 2 ส่วน ประกอบด้วย 1. ประสานงานและดูแลลูกค้าเจ้าของเครื่อง ด้วยการเปลี่ยนเครื่อง iPhone 5 เครื่องใหม่ให้ 2. ประสานงานกับบริษัท แอ๊ปเปิ้ล ประเทศสิงคโปร์ ส่งตัวเครื่องที่ระเบิดเพื่อตรวจสอบหาสาเหตุอย่างเร่งด่วน

รายงานข่าวกล่าวว่า ก่อนหน้านี้ มีเหตุไอโฟนเกิดระเบิดขึ้นกว่า 8 ครั้งแล้วในประเทศฝรั่งเศส โดยไม่ระบุรุ่น ซึ่งแอ๊ปเปิ้ลยืนยันว่าจะไม่ให้ความเห็นข่าวนี้จนกว่าจะหาสาเหตุการระเบิดที่แท้จริงได้