เช็ก สาเหตุ "ผู้ประกันตน ม.40" ส่งเงินสมทบเกิน ไม่ได้เงินคืนรอบแรก

เช็ก สาเหตุ "ผู้ประกันตน ม.40" ส่งเงินสมทบเกิน ไม่ได้เงินคืนรอบแรก

“เลขาธิการประกันสังคม” เผยโอนเงินคืนให้ "ผู้ประกันตน" ม.40 ไปแล้วกว่า 2.8 ล้านคน แจ้งกลุ่มไม่ได้รับเงินคืน รีบตรวจสอบสาเหตุ ที่ www.sso.go.th แจง โอนอีกรอบ 14 – 16 กันยายน 65

 นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึง ผลการ ดำเนินการคืนเงินสมทบของผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่นำส่งเงินสมทบไว้เกินจำนวนที่ต้องชำระ โดยวิธีการโอนเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชน รอบที่ 1 ซึ่งสำนักงานประกันสังคม ได้โอนเงินรอบแรกไปแล้วเมื่อวันที่ 8 – 11 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมาวันละ 1 ล้านคน โดยโอนเงินคืนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ ผู้ประกันตนมาตรา 40 ไปแล้ว จำนวน 2,884,909 ราย โอนเงินสำเร็จ เป็นจำนวนเงิน 402,289,546 บาท

 

กลุ่มที่โอนเงินไม่สำเร็จ 

 

ทั้งนี้ ยังมีกลุ่ม ผู้ประกันตนมาตรา 40 อีกจำนวน 250,533 ราย ที่โอนเงินไม่สำเร็จ เนื่องจากสาเหตุ 

  • ผู้ประกันตน ยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชน จำนวน 243,992 ราย
  • บัญชีปิด จำนวน 4,218 ราย
  • ไม่มีบัญชี จำนวน 1,146 ราย
  • บัญชีติดเงื่อนไข (กรณีรายการ Direct Debit) จำนวน 39 ราย
  • เลขบัญชีไม่ถูกต้อง จำนวน 9 ราย
  • ไม่สามารถทำรายการได้เนื่องจากบัญชีไม่เคลื่อนไหวจำนวน 1,130 ราย

 

จึงเป็นสาเหตุ ให้ผู้ประกันตนยังไม่ได้รับเงินคืนในรอบแรกนั้น สำนักงานประกันสังคม ขอแจ้งให้ผู้ประกันตนรีบดำเนินการตรวจสอบข้อมูลตนเองเป็นการด่วน โดยสำนักงานประกันสังคมได้นำข้อมูลขึ้นระบบ www.sso.go.th เพื่อให้ตรวจสอบว่าตนเองอยู่ในกลุ่มที่โอนเงินเข้าบัญชีไม่สำเร็จ เพราะสาเหตุใด ในวันที่ 16 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป

 

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อไปว่า พร้อมย้ำไปยัง ผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่มีสิทธิจะต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนกับธนาคาร ให้เสร็จสิ้นก่อน ในวันที่ 8 กันยายน 2565 นี้

 

ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคม จะทำการโอนเงินให้กับผู้ประกันตนมาตรา 40 กลุ่มที่ยังไม่ได้รับเงินคืนในรอบแรกผ่านบัญชีพร้อมเพย์ พร้อมกับกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา 40 ในรอบ 2 ระหว่างวันที่ 14 - 16 กันยายน 2565 หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่สายด่วน กระทรวงแรงงาน โทร.1506 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

เช็ก สาเหตุ "ผู้ประกันตน ม.40" ส่งเงินสมทบเกิน ไม่ได้เงินคืนรอบแรก

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์