ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มอบ "ยาฟาวิพิราเวียร์" 5 แสนเม็ด ให้ สปสช. รักษาโควิด

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มอบ "ยาฟาวิพิราเวียร์" 5 แสนเม็ด ให้ สปสช. รักษาโควิด

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มอบ "ยาฟาวิพิราเวียร์" 500,000 เม็ดให้ สปสช. เพื่อจัดส่งทางไปรษณีย์แก่ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ตกค้างไม่ได้เข้าระบบ Home Isolation ในระบบสายด่วน 1330 ของ สปสช.

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ส่งมอบ "ยาฟาวิพิราเวียร์" จำนวน 500,000 เม็ด ให้กับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพื่อบรรเทาอาการแก่ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในระบบสายด่วนของ สปสช. โดยมี พลอากาศตรี นายแพทย์สันติ ศรีเสริมโภค รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และ นายแพทย์จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. เป็นผู้แทนของทั้ง 2 หน่วยงานในการส่งมอบยาครั้งนี้ ณ สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

นายแพทย์จเด็จ กล่าวว่า ในสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ขณะนี้ มีผู้ติดเชื้อในกลุ่มสีเขียวซึ่งไม่แสดงอาการหรืออาการไม่รุนแรงจำนวนมาก แม้จะมีระบบการดูแลแบบ Home Isolation เพื่อดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ แต่ยังมีผู้ป่วยอีกจำนวนหนึ่งในระบบสายด่วน 1330 ของ สปสช. ที่ลงทะเบียนเข้าระบบ Home Isolation แล้วแต่ยังไม่ได้รับการติดต่อกลับจากหน่วยบริการหรือยังไม่สามารถประสานให้เข้าสู่ระบบบริการได้

เนื่องจากหน่วยบริการในพื้นที่รับดูแลผู้ป่วยจนเต็มศักยภาพแล้ว และแม้กระทรวงสาธารณสุขจะจัดระบบการดูแลแบบผู้ป่วยนอก "เจอ แจก จบ" แต่ก็ยังมีผู้ป่วยจำนวนหนึ่งที่ไม่สามารถไปรับบริการได้ เช่น ติดขัดเรื่องการเดินทางหรือด้วยเหตุผลอื่นๆ ก็ตาม ซึ่งผู้ป่วยกลุ่มนี้ สปสช. ไม่ได้ละเลยหรือทิ้งไว้ข้างหลัง แต่จัดแนวทางการดูแลโดยจัดส่ง "ยาฟาวิพิราเวียร์" ให้ทางไปรษณีย์ เพื่อบรรเทาอาการระหว่างรอเข้าสู่ระบบ Home Isolation หรือจนกว่าจะหายดี

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มอบ "ยาฟาวิพิราเวียร์" 5 แสนเม็ด ให้ สปสช. รักษาโควิด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

นายแพทย์จเด็จ กล่าวอีกว่า ต้องขอขอบคุณราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่ให้ความสำคัญของการเข้าถึงยาและสนับสนุน "ยาฟาวิพิราเวียร์" จำนวน 500,000 เม็ด เพื่อให้ สปสช.นำไปกระจายแก่ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ยังตกค้างในระบบสายด่วน สปสช. 1330 ซึ่งจะช่วยบรรเทาอาการเจ็บป่วยได้อย่างทันท่วงที ลดความเสี่ยงที่อาการจะรุนแรงลุกลามไปกว่าเดิม ทั้งนี้นอกจาก "ยาฟาวิพิราเวียร์" แล้ว สปสช. ยังจัดส่งยาฟ้าทะลายโจรอีกหลายหมื่นชุดไปยังชุมชนต่างๆ ใน กทม.กว่า 900 ชุมชน เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้ติดเชื้อสามารถไปรับยากับผู้นำชุมชนได้ โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้นำชุมชนหรืออาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) ที่ได้รับยาฟ้าทะลายโจร ได้ที่เว็บไซต์ สปสช. 

ด้าน พลอากาศตรี นายแพทย์สันติ กล่าวว่า การสนับสนุนยาฟาวิพิราเวียร์แก่ สปสช. ในครั้งนี้ เป็นไปตามพระปณิธานใน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ทรงห่วงใยสุขภาพของประชาชนและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งพระราชทานความช่วยเหลือด้านการแพทย์ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ การจัดหาวัคซีนโควิด-19 ตลอดจนการสนับสนุนยาต้านไวรัสแก่หน่วยงานต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อแบ่งเบาสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

ทั้งนี้ สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือพี่น้องคนไทยในวิกฤติโควิด-19 กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผ่านการร่วมบริจาคสมทบทุนมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ในโครงการ “สร้างการแพทย์ไทยให้พิชิตภัย COVID-19 ไปด้วยกัน” ได้ที่ บัญชีธนาคารทหารไทยธนชาต ชื่อบัญชี มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ เลขที่บัญชี 236-1-00491-0 เพื่อนำไปจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และวัคซีนเพื่อป้องกันและรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ต่อไป

 

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์