ประกันสังคม แนะเช็กสิทธิของทายาท เงินสงเคราะห์-บำเหน็จชราภาพและค่าทำศพ

ประกันสังคม แนะเช็กสิทธิของทายาท เงินสงเคราะห์-บำเหน็จชราภาพและค่าทำศพ

ต้องรู้ว่าไว้ "ประกันสังคม" แนะเช็กสิทธิ เงินสงเคราะห์-บำเหน็จชราภาพและค่าทำศพ สามสิทธิที่ "ทายาท" จะได้รับหากผู้ประกันตนเสียชีวิต

"สำนักงานประกันสังคม" กระทรวงแรงงานแนะเช็กสิทธิ  ผู้ประกันตน ม.33 และ ม.39 เงินสงเคราะห์-บำเหน็จชราภาพและค่าทำศพ สามสิทธิที่ "ทายาท" จะได้รับหากผู้ประกันตนเสียชีวิต

  •  ค่าทำศพ 50,000 บาท โดยจ่ายให้กับผู้จัดการศพ เช่น สามี-ภรรยา, บิดา-มารดา,บุตร หรือญาติ-พี่น้อง ของผู้ประกันตน
  • เงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต โดยจ่ายให้แก่บุคคลที่ผู้ประกันตนทำหนังสือระบุไว้เท่านั้น หากไม่ได้ทำหนังสือระบุไว้ จะเฉลี่ยจ่ายให้ผู้มีสิทธิในจำนวนที่เท่ากัน ได้แก่ สามี-ภรรยา ที่จดทะเบียนสมรสกัน  บิดา-มารดา กรณีไม่ได้จดทะเบียนสมรสจะได้เฉพาะมารดา บุตรของผู้ประกันตน รวมทั้งบุตรบุญธรรมที่ถูกต้องตามกฎหมาย 
  • เงินบำเหน็จชราภาพ หากผู้ประกันตนเสียชีวิต ทายาทจะมีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จชราภาพคืนโดยจ่ายให้แก่ทายาทผู้มีสิทธิ เช่น บุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย, สามี-ภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมาย, บิดา-มารดาที่จดทะเบียนสมรสกัน หากไม่ได้จดทะเบียนสมรสจะได้เฉพาะมารดา หรือ บุคคลอื่นที่ผู้ประกันตนทำหนังสือระบุไว้ให้ได้รับร่วมกับทายาทผู้มีสิทธิ

 เงื่อนไขการได้รับสิทธิ ผู้ประกันตน ม.33 และ ม.39 จะได้รับสิทธิเมื่อจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 เดือน ภายในระยะเวลา 6 เดือนก่อนถึงแก่ความตาย

ที่มา - ประกันสังคม

ประกันสังคม แนะเช็กสิทธิของทายาท เงินสงเคราะห์-บำเหน็จชราภาพและค่าทำศพ