"D.OASIS" แหล่งเชื่อมต่อองค์ความรู้และเทคโนโลยี ตั้งเป้าสู่ Metaverse

"D.OASIS" แหล่งเชื่อมต่อองค์ความรู้และเทคโนโลยี ตั้งเป้าสู่ Metaverse

ข้อมูลจาก Emergen Research ระบุว่าเมื่อปี 2563 มูลค่าตลาดของอุตสาหกรรม Metaverse ทั่วโลกอยู่ที่ 4 หมื่นกว่าล้านดอลลาห์สหรัฐ และจะเพิ่มขึ้นแตะ 8 แสนล้านดอลลาห์สหรัฐในปี 2571 พร้อมคาดว่าอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) จะอยู่ที่ 43.3% ในช่วงปี 2564-2571

ขณะเดียวกัน มีการประเมินว่าธุรกรรมหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ผู้คนทำอยู่บนโลกปัจจุบันในทุกวันนี้จะย้ายไปอยู่บน Metaverse เกินกว่า 60-70% ในอนาคต

ดังนั้น องค์กรต้องเข้าใจและเตรียมพร้อมต่อ Web3 ที่จะเข้ามาเปลี่ยนธุรกิจของตัวเอง โดยวิธีการที่จะปรับตัวได้เร็วที่สุดคือพัฒนาทักษะให้กับกลุ่ม Metaverse Developer เพื่อนำไปสู่การหาไอเดียและทดลองสร้าง Metaverse ขึ้นมา ซึ่งจะทำให้องค์กรสามารถต่อยอดและทรานสฟอร์มธุรกิจไปได้รวดเร็วกว่าผู้เล่นรายอื่นๆ

"D.OASIS" แหล่งเชื่อมต่อองค์ความรู้และเทคโนโลยี ตั้งเป้าสู่ Metaverse

"D.OASIS" ภายใต้ความร่วมมือระหว่างJ Ventures, Index Creative Village, Eventpass, Warrix, Prakit Holdings และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญทุกมิติที่เกี่ยวกับ Web3 และ Metaverse ให้ทุกองค์กรและทุกหน่วยงาน 

 

  • จัดตั้ง "D.OASIS" แหล่งเรียนรู้ พัฒนาMetaverse

นายสิริเกียรติ์ บุญวรเศรษฐ์ กรรมการผู้จัดการ D.OASIS กล่าวว่า ความร่วมมือในการจัดตั้ง D.OASIS  ครั้งนี้ จะเป็นแหล่งเรียนสำหรับทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา เพราะถือเป็นการรวมตัวและเชื่อมต่อกันในการพัฒนา Web3 และ Metaverse ของประเทศไทยให้ก้าวสู่ระดับ Top ของเอเชีย

ทั้งนี้ D.OASIS เปิดกว้างในการรับพาร์ทเนอร์เพิ่มเติมเพื่อได้มาร่วมกันแชร์เทคโนโลยี เครื่องมือ และความรู้ด้านต่างๆ โดยปัจจุบันมีพาร์ทเนอร์จากทั้งบริษัท Avalant, BitToon, Bridge Consulting, Daydev, GAMEINDY, Hal Finney, I AM Consulting, Satoshi, SmartContract Blockchain Studio และ Tokenine พร้อมตั้งเป้าปีหน้าจะมีพาร์ทเนอร์มากกว่า 100 ราย

"D.OASIS" แหล่งเชื่อมต่อองค์ความรู้และเทคโนโลยี ตั้งเป้าสู่ Metaverse

ในอนาคต Web3 จะมีความสำคัญเทียบเท่าหรือมากกว่าการเกิดขึ้นของอินเทอร์เน็ตและโลกของ Web2 ที่ผ่านมา โดยจะเปลี่ยนระบบจากการมีตัวกลางในการทำธุรกรรมมาเป็นระบบกระจายศูนย์หรือไร้ตัวกลาง (Decentralized) และเปลี่ยนการใช้ชีวิตบน Physical World ไปสู่ Virtual World"นายสิริเกียรติ์ กล่าว

ปัจจุบันเริ่มเห็นภาพมากขึ้นจากการเข้ามาของ Metaverse, NFTs (Non-Fungible Tokens) และ DAPPs (Decentralized Applications) ซึ่ง D.OASIS จะเป็นกลไกที่ช่วยให้องค์กรและหน่วยงานต่างๆ ปรับตัวเข้าสู่โลก Web3 ได้อย่างรวดเร็ว

 

  • D.OASIS Lab ช่วยเพิ่มทักษะ Web3 ให้กับคนไทย

ทั้งนี้ D.OASIS ได้วางผังการทำงานหลักไว้ 4 ด้าน ครอบคลุมทุกมิติที่เกี่ยวกับ Web3 ได้แก่ D.OASIS Lab, Metaverse, NFTs และ DAAPs ซึ่งทั้งหมดจะถูกสร้างสรรค์ออกมาเป็นนวัตกรรมรูปแบบใหม่ที่สอดรับกับองค์กรแห่งอนาคต

โดยปีนี้จะเห็นภาพการดำเนินงานของทุกกลุ่มตลอดทั้งปี และในส่วนของแผนงานที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆ นี้คือ D.OASIS Lab ที่ดำเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนา รวมถึงพัฒนาบุคลากรเพื่อให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สำหรับเตรียมพร้อมก้าวสู่ยุค Web3 และ Metaverse

"D.OASIS" แหล่งเชื่อมต่อองค์ความรู้และเทคโนโลยี ตั้งเป้าสู่ Metaverse

นายสถาพน พัฒนะคูหา ผู้อำนวยการ D.OASIS Lab ของ D.OASIS  กล่าวว่า บทบาทของ D.OASIS Lab จะช่วยเพิ่มทักษะด้านต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับ Web3 ให้กับคนไทยผ่านคอร์สเรียนระยะสั้นและงานสัมมนา ซึ่งได้วางคอร์สแรกคือ Metaverse Developer

  • คอร์ส Metaverse Developer เทคนิคของเทคโนโลยี

โดยเนื้อหาของคอร์สจะเริ่มจาก IT Architecture ที่มีความสำคัญต่อการสร้าง Metaverse หลังจากนั้นจะอัดแน่นด้วยความรู้และเทคนิคของเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการสร้าง Metaverse ไม่ว่าจะเป็น 3D, Interactive Web, Cryptocurrency, WebGL, WebXR เป็นต้น

พร้อมทั้งมีเวิร์คชอปที่ให้ผู้เรียนทดลองสร้าง Metaverse ขึ้นมาอีกด้วย โดยผู้สอนจะเป็นผู้เชี่ยวชาญตัวจริงที่อยู่ในวงการ Web3 เช่น SmartContract Blockchain Studio, วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี (ANT) ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU), GAMEINDY และTokenine

นอกจากนั้น จะมีการเชิญผู้ทำโปรเจ็ค Metaverse ที่ประสบความสำเร็จมาร่วมแชร์แนวคิดและประสบการณ์อีกด้วย

"D.OASIS" แหล่งเชื่อมต่อองค์ความรู้และเทคโนโลยี ตั้งเป้าสู่ Metaverse

  • นักพัฒนาระบบ-ผู้บริหารฝ่ายไอทีควรเข้าสู่โลก Metaverse

สำหรับคอร์ส Metaverse Developer เหมาะกับนักพัฒนาระบบหรือผู้บริหารฝ่ายไอทีซึ่งอยู่ในองค์กรที่ต้องการ Disrupt ตัวเอง และย้ายองค์กรเข้าไปอยู่ในโลก Metaverse

โดยองค์กรที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูงนั้นจะมีทีม Innovation ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับองค์กร ซึ่งเรียกว่าเป็น Metaverse Developer ก็ได้

เมื่อโลกอินเทอร์เน็ตในอนาคตคือ Web3 คนกลุ่มนี้ยิ่งมีความสำคัญที่ต้องนำนวัตกรรมต่างๆ มาพัฒนาองค์กรให้ทันต่อการเกิดขึ้นของ Web3 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้องค์กรสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคงในระยะยาว

ทั้งนี้ คอร์ส Metaverse Developer จะเปิดสอนในเดือนเมษายน ทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 9.00 – 16.00 น. จำนวน 8 ครั้ง ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU)  เริ่มสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.doasislab.io หรือโทร.02-954-7300 ต่อ 209