ประชาชนร้อยละ 60 กลัวการระบาดโควิด-19 แนะยกการ์ดสูงด้วยหลัก UP

ประชาชนร้อยละ 60 กลัวการระบาดโควิด-19  แนะยกการ์ดสูงด้วยหลัก UP

กรมอนามัยเผย ผลอนามัยโพล พบว่า คนไทยร้อยละ 60 กังวลและกลัวการการระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมเน้นย้ำให้ประชาชนยกระดับการป้องกันด้วยหลัก UP (Universal Prevention) อย่างเข้มข้น

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ยังคงต้องเฝ้าระวังและป้องกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากผลการสำรวจอนามัยโพลเรื่อง

“ความกังวล และความรู้สึกต่อสถานการณ์โควิด 19” ระหว่างวันที่ 18 – 22 กุมภาพันธ์ 2565 พบว่า

  • ประชาชน ร้อยละ 60 มีความกังวล กลัวการระบาด
  • ร้อยละ 34.4 มีความตระหนักแต่ไม่ถึงกับตระหนก
  • ร้อยละ 34.1เครียดกับการใช้ชีวิต กระทบการเรียน การงานและรายได้
  • ร้อยละ 21.3 ชินชากับสถานการณ์

ประชาชนอยากเรียนในสถานศึกษามากที่สุด

นอกจากนี้ ยังพบว่ากิจกรรมที่ประชาชนจำเป็นต้องทำ แต่ทำไม่ได้ในช่วงนี้ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 มากที่สุด คือ การไปเรียนและให้บุตรหลานไปเรียนในสถานศึกษา (On-site) และอยากเดินทางข้ามจังหวัดไปเยี่ยมญาติ หรือทำงาน และไปสังสรรค์ ปาร์ตี้กับญาติ เพื่อนฝูง

ทั้งนี้ เน้นย้ำให้ประชาชนยกระดับการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ด้วยหลัก UP (Universal Prevention) อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง ดังนี้

1) ออกจากบ้านเมื่อจำเป็นเท่านั้น

2) เว้นระยะห่างจากคนอื่นอย่างน้อย 1-2 เมตร ทุกสถานที่

3) สวมหน้ากากอนามัยและทับด้วยหน้ากากผ้าตลอดเวลา ทั้งนอกบ้าน และในบ้านและเมื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่น

4) ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์

5) หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสหน้ากาก ใบหน้า ตา ปาก จมูก

6) ผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุ และผู้ที่เป็นโรคเรื้อรังให้เลี่ยงออกนอกบ้าน         

7) ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบนพื้นผิวที่สัมผัสบ่อย ๆ

8) แยกของใช้ส่วนตัวทุกชนิด ไม่ควรใช้ของร่วมกับผู้อื่น

9) งดกินข้าวร่วมกันและเลือกกินอาหารที่ร้อนหรือปรุงสุกใหม่

10) หากสงสัยว่าตนเองมีความเสี่ยง ควรตรวจด้วย ATK หรือไปรับการตรวจรักษาที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน