ทปอ.ถอดบทเรียน ถูกแฮกข้อมูล เว็บ mytcas.com

ทปอ.ถอดบทเรียน ถูกแฮกข้อมูล เว็บ mytcas.com

ทปอ.ถอดบทเรียน กรณีถูกอ้างแฮกข้อมูลจากเว็บ mytcas.com "บัณฑิต" ระบุ ทุกมหาวิทยาลัยต้องเฝ้าระวัง เตรียม วิธีการและแนวทางให้การรับมือเหตุการณ์ในลักษณะนี้ต่อไป

จากกรณีที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ออกประกาศกรณี เหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) หลังจากเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ปรากฏข้อมูลปี 2564 เป็นข่าวสารการประกาศจำหน่ายข้อมูลในอินเทอร์เน็ตจำนวน 23,000 รายการ ถูกกล่าวอ้างว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  จากเว็บไซต์ mytcas.com จนนำมาสู่กระแส #แบนทปอ.นั้น 

 

 

  • ตรวจสอบระบบถูกแฮก หรือข้อมูลรั่วจากภายใน

นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวว่า ตนได้รับรายงานเรื่องดังกล่าวแล้ว แต่ยังไม่ได้ตรวจสอบในรายละเอียด ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเป็นผู้ชี้แจงเอง

เท่าที่ทราบในเบื้องต้น ข้อมูลมาจากระบบที่ทีการปิดใช้งานไปเป็นระยะเวลานานแล้ว จึงทำให้เกิดข้อสงสัยว่าเป็นการแฮกข้อมูล หรือ ระบบข้อมูลรั่วจากภายใน

 

  • ถอดบทเรียนถูกแฮกว็บไซต์ mytcas.com

อย่างไรก็ตาม ทปอ.ไม่ได้นิ่งนอนใจ เพราะเรื่องนี้ถือเป็นเหตุภัยคุกคามทางระบบไซเบอร์ที่ทุกมหาวิทยาลัยมีความจำเป็นที่จะต้องเฝ้าระวังไม่ให้เกิดขึ้นกับระบบฐานข้อมูลของตนเองอย่างเข้มข้น และ ทปอ.จะมีการถอดบทเรียนในเรื่องดังกล่าว เพื่อเตรียมวิธีการและแนวทางให้การรับมือเหตุการณ์ในลักษณะนี้ต่อไป