ด่วน!รับสมัครสอบ TACS65 เริ่ม 31ม.ค.-9 ก.พ.นี้ เด็กติดโควิดไม่ควรเสียสิทธิ์

ด่วน!รับสมัครสอบ TACS65 เริ่ม 31ม.ค.-9 ก.พ.นี้ เด็กติดโควิดไม่ควรเสียสิทธิ์

ทปอ.ประกาศเปิดระบบรับสมัครสอบTACS 65 วันที่ 31 ม.ค. - 9 ก.พ. 2565 พร้อมยืนยันไม่จัดสอบรอบพิเศษGAT/PAT/วิชาสามัญ ระบุต้องสอบในวันและเวลาเดียวกันเพื่อไม่ให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบ ขณะที่ "วิษณุ" และรมว.ศธ.เห็นพ้องเด็กติดโควิดไม่ควรเสียโอกาสสอบทีแคส

จากกรณีวิพากษ์วิจารณ์ในโซเซียลมีเดีย หรือจากที่ทางเพจ Mytcas ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้ออกมาตอบคำถามกรณีที่มีนักเรียนสอบถามว่าถ้าติดเชื้อโควิด-19 และรักษาหายไม่ทันสอบเข้าระบบกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือทีแคส จะต้องทำอย่างไร โดย แอดมินเพจตอบว่าให้เข้าสอบในปีถัดไป หรือไม่ก็เลือกสาขาวิชาที่ไม่ต้องใช้คะแนนสอบ

ต่อมา นายชาลี เจริญลาภนพรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) และผู้จัดการระบบกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือทีแคส ปีการศึกษา 2565 ของ ทปอ.ระบุว่า ทปอ.ไม่มีมาตรการพิเศษสำหรับผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19  และทางทปอ.ได้มีการหารือร่วม

  • ย้ำเด็กไม่ควรเสียโอกาสสอบทีแคส

ขณะที่หลายๆ ภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น รองนายกรัฐมนตรี “นายวิษณุ เครืองาม” ได้ให้สัมภาษณ์ ว่า ยังไม่ทราบเรื่อง เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการยังไม่ได้รายงานเรื่องดังกล่าว แต่ทั้งนี้ เด็กนักเรียนไม่ควรที่จะเสียสิทธิ หรือเสียโอกาสไปอีกปี เชื่อว่า จะมีความชัดเจนในเรื่องดังกล่าวออกมา เพราะตนจะไปหารือกับกระทรวงศึกษาธิการ

ส่วน น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)ที่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นว่า  ทปอ.ควรมีมาตรการรองรับที่ดีมากกว่านี้  และได้มอบหมายให้นายสุภัทร จำปาทอง ปลัด ศธ.เป็นคนกลางไปคุยกับ ทปอ.เพื่อหาทางออกร่วมกัน เพราะศธ.ไม่อยากให้เด็กเสียโอกาสไป 1 ปี เพราะติดเชื้อโควิด-19

 

  • ทปอ.ยืนยันไม่จัดสอบรอบพิเศษ

วันนี้ (27ม.ค.2565) นายชูศักดิ์ ลิ่มสกุล ประธานคณะกรรมการการพัฒนาระบบทีแคส ปีการศึกษา 2565 ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ได้มีการหารือแก้ปัญหาดังกล่าว โดยยืนยันจะไม่มีการจัดสอบรอบพิเศษให้นักเรียนที่ไม่สามารถมาสอบ วิชาความถนัดทั่วไปหรือ GAT (แกต) และวิชาความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพ หรือPAT (แพต) ได้ในวันและเวลาที่กำหนด เนื่องจากเป็นการจัดสอบแข่งขัน ที่ต้องสอบในวันและเวลาเดียวกันเพื่อไม่ให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบ

ส่วนกรณีที่นายวิษณุ ระบุว่าเด็กไม่ควรเสียสิทธินั้น ตนยังไม่แน่ใจว่าหมายความว่าอะไร แต่การสอบเข้ามหาวิทยาลัยเป็นการสอบแข่งขัน ไม่ใช่การสอบเพื่อวัดมาตรฐานทั่วไป

ด่วน!รับสมัครสอบ TACS65 เริ่ม 31ม.ค.-9 ก.พ.นี้ เด็กติดโควิดไม่ควรเสียสิทธิ์

  • เปิดรับสมัคร31 ม.ค.-9 ก.พ.2565

ขณะเดียวกัน ระบบ Mytcas ได้มีการประกาศระบุว่า คณะกรรมการดำเนินงาน TCAS65 มีมติให้มีการประเมินสถานการณ์ของการเปิดสนามสอบที่ยังมีการเปลี่ยนแปลงในบางพื้นที่เพื่อปรับฐานข้อมูลสนามสอบให้มีความถูกต้อง โดยจะเปิดระบบการรับสมัครสอบรายวิชา GAT/PAT/สามัญ 9 วิชา ในวันที่ 31 ม.ค.2565 - 9 ก.พ.2565 โดยสำหรับการสอบแกตและแพต ระหว่างวันที่ 12-15 มี.ค.2565  ส่วนวิชาสามัญ สอบาในวันที่ 19 - 20 มี.ค. 2565

 

  • ทปอ.ออกมาตรการป้องกันโควิด-19

ทั้งนี้ ทปอ.มีมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับสนามสอบ ดังนี้

1.จัดเตรียมห้องสอบพิเศษ 2 ห้อง โดยห้องที่ 1 สำหรับแยกสอบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศา หรือมีอาการเข้าข่ายต้องสงสัย โดยจัดเตรียมห้องสอบที่มีสภาพเปิดโล่ง อากาศถ่ายเทได้ดี และจัดโต๊ะให้มีระยะห่างกันไม่น้อยว่า 1.5 เมตร และห้องที่ 2 สำหรับแยกสอบผู้ที่มีอาการป่วยทั่วไป หรือได้รับบาดเจ็บ หากระหว่างสอบมีผู้เข้าสอบรายใดมีอาการป่วย หรือเป็นไข้ เมื่อวัดอุณหภูมิแล้วสูงเกินกำหนด ให้ดำเนินการแยกผู้เข้าสอบรายดังกล่าวไปห้องพิเศษห้องที่ 1 และให้สนามสอบเตรียมหน้ากากอนามัยเพิ่มเติมให้ทุกคนที่สอบในห้องพิเศษ 1 สำหรับผู้เข้าข่ายสงสัย

2.จัดเตรียมจุดคัดกรอง วัดอุณหภูมิ และสังเกตอาการ และตรวจการสวมหน้ากากอนามัย สำหรับผู้เดินทางมายังสนามสอบทุกคน

3.จัดเตรียมจุดล้างมือแอลกอฮอล์ หรือสบู่ล้างมือ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าสอบ และบุคลากรประจำสนามสอบในวันสอบ

4.จัดเตรียมพื้นที่เพื่อการเว้นระยะห่างทางสังคม เช่น จุดพักคอย จุดรับประทานอาหาร และแนะนำให้สวมหน้ากากอนามัย 2 ชั้น และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ หรือสบู่ล้างมือ ในช่วงที่อยู่ในสนามสอบ

5.ให้คณะกรรมการดำเนินงานระดับสนามสอบ และผู้ปฏิบัติงานในสนามสอบทุกคน ต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม และทำแบบประเมินความเสี่ยงโรคติดเชื้อโควิด-19 ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ก่อนวันเริ่มสอบ และคัดกรองเฉพาะผู้มีความเสี่ยงต่ำในการเข้าร่วมปฏิบัติงานในสนามสอบ

6.ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคฯ เพิ่มเติม ที่กำหนดโดย ศบค.และหน่วยงานระดับจังหวัดหรือระดับพื้นที่

ทั้งนี้ ทปอ.ให้คำแนะนำสำหรับผู้เข้าสอบเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 ดังนี้

แนะนำให้ใส่หน้ากาก 2 ชั้นทุกคน โดยเฉพาะผู้ที่ฉีดวัคซีนไม่ครบ 2 เข็ม ไม่แนะนำให้ผู้ปกครอง หรือผู้ติดตามเข้ามาในสนามสอบ

ผู้เข้าสอบควรเตรียมอาหารกลางวันมารับประทานเอง หรือซื้ออาหารแบบกล่องที่สนามสอบจัดจำหน่าย

รับประทานอาหารในที่โล่งห่างจากผู้อื่นที่สนามสอบจัดไว้ให้ ไม่พูดคุยกันระหว่างรับประทานอาหาร