ยกเลิก! สนามสอบร.ร.บุญวัฒนา นครราชสีมา พร้อมอัพเดท"สอบแกต/แพต" วิชาสามัญ65

ยกเลิก! สนามสอบร.ร.บุญวัฒนา นครราชสีมา พร้อมอัพเดท"สอบแกต/แพต" วิชาสามัญ65

Mytcas ประกาศยกเลิกสนามสอบ ร.ร.บุญวัฒนา อ.เมือง จ.นครราชสีมา ในวันที่ 14-15 มี.ค. 2565 ขอให้ผู้สมัครที่ได้เลือกและยืนยันการสมัครที่มีสนามสอบโรงเรียนในวันดังกล่าว ตรวจสอบและดำเนินการเลือกสนามสอบอื่นทดแทนถ้าต้องการ พร้อมอัพเดทปฎิทินสอบแกต/แพต และวิชาสามัญ 2565

ตามที่คณะกรรมการดำเนินงานระบบกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ปีการศึกษา 2565 ได้มีมติให้ยกเลิกการตรวจ Antigen test kit (ATK) หรือ ชุดตรวจการติดเชื้อโควิด-19 ที่สนามสอบและเปิดระบบการการสมัครสอบวิชาความถนัดทั่วไป หรือ GAT และวิชาความถนัดทางวิชาการ วิชาชีพ หรือ PAT ในวันที่ 31 ม.ค.-9 ก.พ.2565 นี้

ยกเลิก! สนามสอบร.ร.บุญวัฒนา นครราชสีมา พร้อมอัพเดท"สอบแกต/แพต" วิชาสามัญ65

เลื่อนจากเดิม ที่กำหนดรับสมัคร วันที่ 21 ม.ค.- 9ก.พ.2565 โดยวันที่ 21 ม.ค.2565 มีเด็กเข้ามาสมัครจำนวน 22,000 คน หลังจากนั้นวันที่ 22 ม.ค.2565มีการปิดระบบ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงสนามสอบ มีสนามสอบบางแห่งขอถอนตัว เพราะสถานการณ์โควิด-19 มีการเปลี่ยนแปลงทุกวัน ส่งผลให้สนามสอบบางแห่งที่เป็นโรงเรียนมีการเปิดเรียนแบบ On site ในวันธรรมดา จึงไม่สามารถดำเนินการไปสนามสอบได้

 

  • ยกเลิกสนามสอบร.ร.บุญวัฒนา นครราชสีมา

ฉะนั้น หากมีการเปิดระบบอาจจะทำให้เกิดความสับสนแก่ผู้สมัครสอบได้ ดังนั้น ทปอ.มีความจำเป็นต้องบริหารจัดการสนามสอบให้ข้อมูลคงที่ก่อนจึงจะมีการเปิดระบบให้สมัครสอบ ซึ่ง ทปอ.ได้ออกมายืนยันว่าสนามสอบจะเพียงพอต่อจำนวนผู้เข้าสอบอย่างแน่นอน และยังมีระบบตรวจสอบระยะทางระหว่างสนามสอบด้วย ซึ่งเชื่อว่าจะไม่สร้างภาระในการเดินทางแก่ผู้เข้าสอบอย่างแน่นอน

ล่าสุด (1 ก.พ.2565) สนามสอบโรงเรียนบุญวัฒนา อ.เมือง จ.นครราชสีมา ได้ยกเลิกสนามสอบในวันที่ 14-15 มีนาคม 2565 ขอให้ผู้สมัครที่ได้เลือกและยืนยันการสมัครที่มีสนามสอบโรงเรียนบุญวัฒนาในวันดังกล่าว ตรวจสอบและดำเนินการเลือกสนามสอบอื่นทดแทนถ้าต้องการ

ยกเลิก! สนามสอบร.ร.บุญวัฒนา นครราชสีมา พร้อมอัพเดท"สอบแกต/แพต" วิชาสามัญ65

 

  • อัพเดทการรับสมัครแกต/แพต และวิชาสามัญ

ส่วนกรณีการขยายระยะเวลาการสมัครนั้น เนื่องจากระบบรับสมัครสามารถรองรับผู้สมัครได้ถึง 30,000 คนขึ้นไปในหนึ่งช่วงเวลา และการสมัครในแต่ละครั้งจะใช้ระยะเวลาเพียง 5-10 นาที เท่านั้น เพราะฉะนั้นระบบรับสมัครสามารถดำเนินการทันแน่นอนในระยะเวลา 9 วัน ที่ระบบเปิด 24 ชั่วโมง

ยกเลิก! สนามสอบร.ร.บุญวัฒนา นครราชสีมา พร้อมอัพเดท"สอบแกต/แพต" วิชาสามัญ65 ยกเลิก! สนามสอบร.ร.บุญวัฒนา นครราชสีมา พร้อมอัพเดท"สอบแกต/แพต" วิชาสามัญ65