"TCAS" วุ่น ข้อมูลส่วนตัวนักเรียนปี64รั่วไหล 23,000 ราย ทปอ.ยันเป็นความจริง

"TCAS" วุ่น ข้อมูลส่วนตัวนักเรียนปี64รั่วไหล 23,000 ราย ทปอ.ยันเป็นความจริง

"TCAS" วุ่น ข้อมูลส่วนตัวนักเรียนปี64รั่วไหล 23,000 รายการ ถูกขายในเว็บมืด ล่าสุด ทปอ.ออกประกาศยืนยันเป็นความจริง ขณะที่โลกออนไลน์แห่ติดแฮชแท็ก #แบนทปอ

จากประเด็น "TCAS" ข้อมูลส่วนตัวนักเรียนปี64รั่วไหลจากเว็บไซต์ mytcas.com ซึ่งเป็นระบบกลางของการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของไทย จำนวนกว่า 23,000 รายการ และข้อมูลถูกวางขายในเว็บมืดอยู่ในขณะนี้ ซึ่งข้อมูลที่หลุดออกมานั้นมีรายละเอียดตั้งแต่ ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน โปรแกรมที่สมัครและรอบที่สมัครด้วย

 

 

"TCAS" ข้อมูลส่วนตัวนักเรียนรั่วไหลถูกขายในเว็บมืด 23,000 รายการ นั้นโดยจากการตรวจสอบตัวอย่างที่ผู้ขายโพสต์ คาดว่าเป็นข้อมูลของปี64 หรือนิสิต/นักศึกษาที่อยู่ปี 1 ณ ขณะนี้ จากการยื่นเพื่อรับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ รอบ 3 Admission 1 ซึ่งในตัวอย่างเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลของผู้ที่ยื่นคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 144 รายการ

 

ล่าสุด ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้ออกประกาศชี้แจงกรณี "TCAS" ข้อมูลส่วนตัวนักเรียนรั่วไหลถูกขายในเว็บมืด 23,000 รายการ ระบุว่า เหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS)

 

ด้วยวันที่ 1 ก.พ. 2565 ปรากฏข้อมูลข่าวสารการประกาศจำหน่ายข้อมูลในอินเตอร์เน็ตจำนวน 23,000 รายการ ถูกกล่าวอ้างว่า เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) จากเว็บไซต์ mytcas.com ทั้งนี้ ได้มีการแสดงข้อมูลตัวอย่าง เช่น ชื่อ นามสกุล เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ผลคะแนนตามเกณฑ์การคัดเลือกของสาขาวิชาที่สมัคร เป็นต้น

 

ขณะนี้ ทาง ทปอ. ได้ตรวจสอบทั้งหมดในไฟล์ตัวอย่างแล้ว พบว่า เป็นข้อมูลของระบบ TCAS64 ในรอบที่ 3 ซึ่งไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของผู้สมัคร และเป็นข้อมูลในรูปแบบ CSV ที่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายของแต่ละสถาบันอุดมศึกษาดึงออกจากระบบเพื่อประมวลผลคัดเลือกของแต่ละสาขาวิชาที่เปิดรับในสถาบันฯ

 

"TCAS" วุ่น ข้อมูลส่วนตัวนักเรียนปี64รั่วไหล 23,000 ราย ทปอ.ยันเป็นความจริง

 

 

โดยเจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงได้เฉพาะข้อมูลผู้สมัครในรอบ 3 ของสถาบันนั้นๆ ซึ่งข้อมูลในรอบ 3 ของระบบ TCAS64 มีทั้งหมด 826,250 รายการ แต่ที่ผู้ขายข้อมูลกล่าวอ้างนั้นมี 23,000 รายการ โดยคาดว่าเป็นไฟล์ที่สร้างขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคม 2564 ที่เจ้าหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษาดึงข้อมูลคะแนนไปจัดเรียงลำดับผู้สมัคร (Ranking) ตามเกณฑ์คัดเลือกของแต่ละสาขาวิชา ซึ่งข้อมูลที่นำเสนอขายไม่มีผลการจัดเรียงลำดับ Ranking ของผู้สมัคร

 

ปัจจุบัน ทปอ. ได้ปิดระบบ TCAS64 ไปแล้วตั้งแต่เดือนธันวาคม 2564 และ สำหรับระบบ TCAS65 มีการเปลี่ยนระบบเป็นรูปแบบใหม่ และเว็บไซต์ที่พัฒนาขึ้นใหม่ในปีนี้ มีการจัดเก็บไฟล์ข้อมูลที่มีความอ่อนไหวในรูปแบบ Private ที่ไม่สามารถเข้าถึงโดยตรงได้ การที่จะเข้าถึงไฟล์ข้อมูลได้นั้น ผู้ใช้งานระบบต้องได้รับการอนุญาตจากระบบ (presigned URL) ที่มีอายุในเวลาที่กำหนดเท่านั้น ซึ่งผู้ใช้งานระบบสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ชั่วคราว พร้อมระบบบันทึกการใช้งานอย่างละเอียด

 

"TCAS" วุ่น ข้อมูลส่วนตัวนักเรียนปี64รั่วไหล 23,000 ราย ทปอ.ยันเป็นความจริง

 

อย่างไรก็ตาม ทปอ. ขออภัยอย่างสูงสำหรับผลกระทบที่เกิดขึ้นกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกกล่าวอ้าง ตลอดจนตระหนักถึงการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ จากเหตุการณ์ดังกล่าว จึงได้มีการตรวจสอบระบบและกระบวนการทำงานอย่างละเอียด ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) และอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ และแจ้งเหตุไปยังสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อรับทราบสถานการณ์ต่อไป

 

ทปอ. ขอยืนยันว่า ระบบ TCAS65 มีความปลอดภัยในการใช้งาน และ มีการเฝ้าระวังสิ่งผิดปกติ ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) และ สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) อย่างใกล้ชิด เพื่อให้คงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือในระบบและกระบวนการคัดเลือกต่อไป

 

"TCAS" วุ่น ข้อมูลส่วนตัวนักเรียนปี64รั่วไหล 23,000 ราย ทปอ.ยันเป็นความจริง