น่าห่วง!ชลบุรี พบผู้ติดเชื้อสูงสุดอันดับ 1 ของประเทศ

น่าห่วง!ชลบุรี พบผู้ติดเชื้อสูงสุดอันดับ 1 ของประเทศ

"ชลบุรี" น่าห่วงพบยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 พุ่งต่อเนื่อง ขณะที่ศบค.เผยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 8,167 ราย เสียชีวิต 14 ราย ระบุอัตราป่วยเพิ่มขึ้น ขณะที่อัตราตายคงที่ ส่วนฉีดวัคซีนเข็ม 3 สะสม 8,956,432 ราย คิดเป็น 12.4% ของประชากร  

วันนี้ (13 ม.ค.2565)ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. รายงานสถานการณ์โควิด-19 ประจำวัน ว่า พบผู้ป่วยรายใหม่ 8,167 ราย แบ่งเป็น ผู้ติดเชื้อรายใหม่จากในประเทศ 7,862ราย ผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศ 239 รายและผู้ติดเชื้อในเรือนจำ 66 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมระลอกใหม่ ตั้งแต่ม.ค.2565 จำนวน  77,022 ราย

น่าห่วง!ชลบุรี พบผู้ติดเชื้อสูงสุดอันดับ 1 ของประเทศ

ผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 14 คน ทำให้การระบาดระลอกใหม่ตั้งแต่เดือนม.ค.2565 มียอดผู้เสียชีวิตสะสมถึง 185 คน ขณะที่ภาพรวมของการเสียชีวิตจากสถานการณ์โควิด-19 มีผู้เสียชีวิตรวม 21,883 คน

 

  • อัตราป่วยพุ่งต่อเนื่อง พบรักษาตัวอยู่7หมื่นราย

ผู้ที่กำลังรักษาตัวอยู่ 70,594 ราย กลุ่มคนไข้อาการหนักที่มีอาการปอดอักเสบที่น่าวิตก 520 ราย และใส่เครื่องช่วยหายใจอีก 110ราย 

ยอดผู้ที่หายป่วยกลับบ้านแล้ว 3,845 ราย หายป่วยสะสมตั้งแต่เดือนม.ค.2565 จำนวน  39,486 ราย

น่าห่วง!ชลบุรี พบผู้ติดเชื้อสูงสุดอันดับ 1 ของประเทศ

รายงานผู้เสียชีวิตรายใหม่ 14 ราย พบว่า เป็นเพศชาย 8 ราย หญิง 6 ราย เป็นชาวไทย 14 ราย โดยส่วนใหญ่ยังเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 10 ราย คิดเป็น 72% และ กลุ่มโรคเรื้อรัง 3 ราย คิดเป็น 21% ทั้งสองกลุ่มคิดเป็นสัดส่วน 93 %

น่าห่วง!ชลบุรี พบผู้ติดเชื้อสูงสุดอันดับ 1 ของประเทศ

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาตามอัตราการป่วยและอัตราการตายต่อประชากร 1ล้านคนนั้น พบว่า ประเทศไทย มีอัตราการป่วย 32,832 ราย ต่อประชากร 1 ล้านคน ขณะที่อัตราการตาย 312  ราย ต่อ ประชากร 1 ล้านคน

 

  • "ชลบุรี" ขึ้นอันดับ1 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงสุด

ส่วน 10 อันดับจังหวัด ผู้ติดเชื้อสูงสุด มีดังนี้ ชลบุรี 832 ราย กทม. 790 ราย สมุทรปราการ 625ราย นนทบุรี 468 ราย  ภูเก็ต 381 ราย ขอนแก่น 337 ราย อุบลราชธานี 281ราย นครศรีธรรมราช 216 ราย  ปทุมธานี 184 ราย  และเชียงใหม่ 179  ราย ทั้งนี้ สำหรับผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศ ประจำวันที่ 13 ม.ค.2565 จำนวน  239 ราย

น่าห่วง!ชลบุรี พบผู้ติดเชื้อสูงสุดอันดับ 1 ของประเทศ

ยอดฉีดวัคซีนโควิด-19 ของประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ.2564-12 ม.ค.2565 สะสมทั้งหมด 107,771,259 โดส  แบ่งเป็น เข็มที่ 1 สะสม 51,642,575 ราย คิดเป็น 71.7% ของประชากร เข็มที่ 2 สะสม 47,172,252 คิดเป็น 65.5 %ของประชากร เข็มที่3 สะสม 8,956,432 ราย คิดเป็น 12.4% ของประชากร  

น่าห่วง!ชลบุรี พบผู้ติดเชื้อสูงสุดอันดับ 1 ของประเทศ