เช็ค 354 ชุดตรวจ ATK ผ่าน อย. พร้อมคำแนะนำเมื่อผลตรวจติดโควิด-19

เช็ค 354 ชุดตรวจ ATK ผ่าน อย. พร้อมคำแนะนำเมื่อผลตรวจติดโควิด-19

สธ.เข้มตรวจ ATK ก่อนกลับเข้าทำงานหลังปีใหม่ 354 ชุดตรวจ ATK ผ่าน อย. พร้อมคำแนะนำหากผลตรวจ ATK บวกต้องทำอย่างไร

 

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) กล่าวว่า ก่อนเดินทางกลับขอให้มีการตรวจคัดกรองด้วย ATK และเมื่อกลับมาถึงหากสามารถทำงานที่บ้านได้ให้ทำงานที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน แต่หากต้องเริ่มปฏิบัติงานทันทีขอให้ตรวจ ATK ก่อนเข้าทำงาน และในสัปดาห์แรกให้ตรวจ 2 ครั้งห่างกันอย่างน้อย 3 วัน พร้อมทั้งเฝ้าระวังอาการจนครบ 14 วัน และงดการรวมกลุ่มพูดคุย/รับประทานอาหาร หากเกิดการติดเชื้อในโรงงานไม่จำเป็นต้องปิดโรงงาน แต่ขอให้ใช้มาตรการ Bubble & Seal เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อออกภายนอก

ทั้งนี้ ชุดตรวจATK ที่ผ่านสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) ณ วันที่ 4 ม.ค.2565 รวม 354 รายการ แยกเป็น

  • ชุดตรวจด้วยตนเอง 194 รายการ
  • ชุดตรวจโดยบุคลากรทางการแพทย์ 160 รายการ

ทั้งนี้ สามารถเช็คได้จาก ลิงค์


 สำหรับกรณี ผลตรวจ ATK เป็นบวก นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค(คร.) กล่าวว่า หากต้องกลับไปทำงานขอให้ใช้ชุดตรวจการติดเชื้อ Antigen Test Kit (ATK) ก่อนเข้าทำงาน ในสัปดาห์แรกให้ตรวจ ATK 2 ครั้งห่างกันอย่างน้อย 3 วัน
คนที่มีอาการหรือสงสัยว่าตนเองจะติดเชื้อ ให้ตรวจด้วย ATK โดยพิจารณาความเสี่ยง เช่น มีไข้ต่ำๆ ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หายใจลำบาก หรือมีตาแดง ผื่นขึ้น ถ่ายเหลว หรือสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิด ทั้งที่มีอาการและไม่มีอาการ 

  กรณีผลตรวจเป็นบวกให้กักตัว และงดการออกจากบ้านโดยเด็ดขาด แจ้งคนใกล้ชิดให้ทราบ แยกตัวเอง เว้นระยะห่างสวมหน้ากากตลอดเวลา แยกห้องน้ำ แยกของใช้ส่วนตัวต่างๆ รวมทั้งถุงใส่ขยะ หลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์เลี้ยงในบ้าน ล้างมือด้วยสบู่และน้ำบ่อยๆ และรีบเข้าสู่กระบวนการรักษาทันที

  • ผู้ที่สิทธิบัตรทอง ให้โทรแจ้งที่สายด่วน สปสช. 1330 กด 14
  • สิทธิประกันสังคม ให้โทรไปที่สายด่วน 1506 กด 6
  • กรณีต้องการกลับไปรักษาที่ต่างจังหวัด โทร. 1330 กด 15

หากเป็นผู้ที่สมัครใจแยกกักตัวรักษาอยู่ที่บ้าน (Home isolation) ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด เมื่อมีข้อสงสัยสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422

ทั้งนี้ ตามข้อกำหนดผู้ติดเชื้อที่จะเข้าระบบแยกกักตัวที่บ้านได้จะต้องอยู่ในเกณฑ์พิจารณาคือ เป็นผู้ติดเชื้อที่สบายดี หรือไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย มีอายุน้อยกว่า 65 ปี มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอาจมีโรคร่วมสามารถรักษาและควบคุมได้ตามดุลยพินิจของแพทย์และยินยอมแยกตัวในที่พักของตนเอง

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์