ผู้ประกันตนคนบันเทิง เฮ! เงินเยียวยาเข้าบัญชีพร้อมเพย์วันนี้ 5,000 บาท

ผู้ประกันตนคนบันเทิง เฮ! เงินเยียวยาเข้าบัญชีพร้อมเพย์วันนี้ 5,000 บาท

พร้อมจ่าย ! เงินเยียวยาผู้ประกันตน ม.33 ม.39 และม.40 คนบันเทิงกลางคืน 5,000 บาท เร่งให้ผูกพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน เพื่อจะได้รับเงิน

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงการดำเนินการโอนเงินช่วยเหลือตามมาตรการเยียวยาผู้ประกอบอาชีพอิสระ คนทำงานในกิจการสถานบันเทิงที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐว่า ท่านนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มีความเป็นห่วงผู้ใช้แรงงานทุกกลุ่ม พี่น้องผู้ประกอบอาชีพอิสระ นักร้อง นักแสดง และคนทำงานในกิจการสถานบันเทิง ผับ บาร์ ที่ได้รับผลกระทบ จากการสั่งปิดสถานที่ และสถานประกอบการกิจการเป็นการชั่วคราว ซึ่งต้องปฏิบัติตาม 6 ข้อบังคับจากมาตรการของรัฐในช่วงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ให้ได้รับการเยียวยาทุกกลุ่มอาชีพ

 

  • จ่ายเงินเยียวยาผู้ประกันตนคนบันเทิงกลางคืน

ในวันนี้ (29 ธ.ค.64) จะมีผู้ได้รับสิทธิจำนวน 36,704 ราย แยกเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 จำนวน 8,133 ราย ผู้ประกันตนมาตรา 39 จำนวน 953 ราย และผู้ประกันตนมาตรา 40 จำนวน 27,618 ราย ได้รับเงินโอนผ่านพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน คนละ 5,000 บาทต่อคน เป็นระยะเวลา 1 เดือน คิดเป็นเงิน 183,520,000 บาท ซึ่งเงินในส่วนนี้จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อน ลดภาระค่าครองชีพ และค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตประจำวัน แก่พี่น้องแรงงานผู้ประกันตนที่ประกอบอาชีพอิสระ คนทำงานในกิจการสถานบันเทิง ที่ได้รับผลกระทบ จากเหตุการณ์ดังกล่าว โดยรัฐบาลจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เพื่อให้ทุกคน ทุกกลุ่ม เดินหน้าต่อไปได้ และก้าวข้ามสถานการณ์ในครั้งนี้ไปด้วยกัน

 

  • ฝากผู้ประกันตนผูกพร้อมเพย์รับเงินเยียวยา

ด้าน นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวถึงผู้ที่ยังไม่ได้ดำเนินการผูกพร้อมเพย์ ขอให้ผู้ประกันตนที่มีสิทธิรีบดำเนินการผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชน ให้เรียบร้อย เนื่องจากยังมีผู้ประกันตนบางส่วนยังไม่ได้รับเงิน จากปัญหาการโอนเงินไม่สำเร็จ ด้วยสาเหตุ ยังไม่ผูกพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชนทำให้ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือทันในการโอนในรอบนี้

ทั้งนี้ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มีความห่วงใย และได้กำชับให้สำนักงานประกันสังคม เร่งประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระ คนทำงานในสถานบันเทิง สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 เพื่อเข้าสู่ระบบ ความคุ้มครองจากสำนักงานประกันสังคม

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ คนทำงานในสถานบันเทิง มาตรา 39 และผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่ทำงานสถานบันเทิง  ที่มีสิทธิได้รับเงินเยียวยา จะต้องให้ได้รับการรับรอง จากสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมถ์ หรือสมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงที่จดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทย หรือกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมชำระเงินสมทบให้ทันภายในวันที่ 14 มกราคม 2565 และให้ทางสมาคมฯ รับรองภายในวันที่ 28 มกราคม 2565 เท่านั้น หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ สายด่วนสำนักงานประกันสังคม 1506 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์   ศิลาวงษ์