รัฐบาลโอน "เงินเยียวยาประกันสังคม" ม.33 - ม.39 - ม.40 รอบแรก 3 หมื่นราย

รัฐบาลโอน "เงินเยียวยาประกันสังคม" ม.33 - ม.39 - ม.40 รอบแรก 3 หมื่นราย

รัฐบาลเร่งเยียวยาคนทำงานบันเทิง และอาชีพอิสระ สถานบันเทิง "เงินเยียวยาประกันสังคม" ม.33 - ม.39 - ม.40 สำนักงานประกันสังคม โอน 5,000 บาท ต่อคน โอนรอบแรกวันนี้ 3 หมื่นราย

ติดตามความคืบหน้า การจ่าย "เงินเยียวยาประกันสังคม" ผู้ประกันตน ม.33 ทำงานในกิจการสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ และผู้ประกันตน ม.39 และ ม.40 ที่ประกอบอาชีพอิสระเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ศิลปิน นักดนตรี ลิเก หมอลำ เป็นต้น กำหนดให้ผู้ประกันตนในกิจการดังกล่าว ได้รับ "เงินเยียวยา" ในอัตรา 5,000 บาทต่อคน

ล่าสุดวันนี้ (29 ธ.ค.64) นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ติดตามการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกันตนที่เป็นแรงงานและผู้ประกอบการในกิจการสถานบันเทิง เช่น ผับ บาร์ คาราโอเกะให้ทันก่อนสิ้นปี โดยสำนักงานประกันสังคม รายงานว่า จะเริ่มโอนเงินเยียวยา จำนวน 5,000 บาท เข้าบัญชีธนาคารผู้ประกันตนรอบแรกในวันนี้ (29 ธ.ค.64) ประมาณ 30,000 คน ซึ่งเป็นผู้มีรายชื่อในฐานข้อมูลผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมของกลุ่มคนทำงานในสถานบันเทิงจำนวนประมาณ 120,000 คน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

 

 
 

สำหรับกลุ่มคนบันเทิงใด ที่ยังไม่ได้สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 สามารถสมัคร และชำระเงินสมทบให้ทันภายในวันที่ 14 มกราคม 2565 โดยให้สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมถ์ หรือสมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิง ที่จดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทยหรือกรมพัฒนาธุรกิจการค้า รับรองเพื่อขอรับสิทธิเงินเยียวยา

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้ใช้เงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคโควิด-19 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 กรอบวงเงิน 607.15 ล้านบาท เพื่อเยียวยาผู้ประกันตนที่เป็นแรงงาน และผู้ประกอบการในกิจการสถานบันเทิง เช่น ผับ บาร์ คาราโอเกะ หรือที่ทำงานบันเทิง นักร้อง ลิเก นักดนตรี พนักงานเสิร์ฟ คนขับรถรับ-ส่ง ที่ยังไม่สามารถประกอบอาชีพได้

เนื่องจากมาตรการสั่งปิดสถานที่ และสถานประกอบการเป็นการชั่วคราว เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยจะโอนเงินเยียวยารายละ 5,000 บาท รอบแรกในวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ให้กับผู้ประกันตนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น 121,431 ราย แบ่งเป็น

  • ผู้ประกันตน มาตรา 33 จำนวน 10,762 ราย
  • ผู้ประกันตน มาตรา 39-40 จำนวน 110,669 ราย 

นายธนกร กล่าวเพิ่มเติมว่า นายกรัฐมนตรีเข้าใจความลำบากของประชาชนทุกกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 โดยเฉพาะกลุ่มผู้ทำงานอิสระ คนบันเทิงกลางคืน ที่สถานที่ท่องเที่ยวกลางคืนต้องปิดกิจการชั่วคราวมาเป็นระยะยาวนาน จึงได้กำชับให้กระทรวงแรงงานเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นปีนี้ เพื่อมอบให้ทันเป็น "ของขวัญปีใหม่" นี้ด้วย 

ตรวจสอบสิทธิ "เงินเยียวยาประกันสังคม"

  1. เข้าไปที่เวบไซต์ www.sso.go.th
  2. เลือก ตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาฯ (กิจการสถานบันเทิง)
  3. กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และรหัสให้ตรงกับรูปภาพ
  4. กดตรวจสอบสิทธิ ระบบจะแสดงผลว่ามีสิทธิได้รับเงินเยียวยาหรือไม่