ตรวจสอบสถานะโอน "เงินเยียวยาประกันสังคม" ม.33-ม.39-ม.40 รับ 5,000 บาท

ตรวจสอบสถานะโอน "เงินเยียวยาประกันสังคม" ม.33-ม.39-ม.40 รับ 5,000 บาท

ตรวจสอบสถานะโอน "เงินเยียวยาประกันสังคม" ม.33-ม.39-ม.40 กลุ่มคนกลางคืน โอนรอบแรกวันนี้ (29 ธ.ค.) รับ 5,000 บาท เข้าบัญชีพร้อมเพย์

ติดตาม "เงินเยียวยาประกันสังคม" เกี่ยวกับการเยียวยาผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ถูกสั่งปิดสถานที่ และสถานประกอบการชั่วคราว โดยเฉพาะกลุ่มคนทำงานในสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะและผู้ประกอบอาชีพอิสระ โดยสำนักงานประกันสังคม จะดำเนินการโอนเงินให้ผู้ประกันตน ม.33-ม.39-ม.40 ในกิจการดังกล่าวได้รับ "เงินเยียวยา" ในอัตรา 5,000 บาทต่อคน เป็นระยะเวลา 1 เดือน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วน

ล่าสุด วันนี้ 29 ธันวาคม 2564 เป็นวันแรกที่ "ประกันสังคม" เริ่มโอนเงินเยียวยากลุ่มนักดนตรี - ลูกจ้างสถาบันเทิง อาชีพอิสระ ผ่านบัญชี "พร้อมเพย์" (PromptPay) ที่ผูกบัญชีกับเลขบัตรประชาชน

"กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" จึงรวบรวมเงื่อนไขสำหรับผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์ได้รับ "เงินเยียวยา" รายละ 5,000 บาท พร้อมทั้งวิธีตรวจสอบสถานะโอนเงิน ดังนี้

ตรวจสอบสถานะโอน "เงินเยียวยาประกันสังคม" ม.33-ม.39-ม.40 รับ 5,000 บาท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับ "เงินเยียวยาประกันสังคม" 5,000 บาท

  • ต้องมีสถานะเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40
  • ต้องมีสัญชาติไทย
  • ต้องทำงานในกิจการสถานบันเทิง คลับ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ซึ่งผู้รับสิทธิต้องได้รับการรับรองว่าทำงานในสถานบันเทิงนั้นจริงจากสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมถ์ หรือสมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิง ที่จดทะเบียน กับกระทรวงมหาดไทย หรือกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
  • ต้องมีบัญชีพร้อมเพย์ธนาคารที่ผูกกับเลขบัตรประชาชน เท่านั้น

 

ตรวจสอบสิทธิ "เงินเยียวยาประกันสังคม"

ตรวจสอบสถานะโอน "เงินเยียวยาประกันสังคม" ม.33-ม.39-ม.40 รับ 5,000 บาท

  • กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และรหัสให้ตรงกับรูปภาพ
  • กดตรวจสอบสิทธิ ระบบจะแสดงผลว่ามีสิทธิได้รับเงินเยียวยาหรือไม่

ตรวจสอบสถานะโอน "เงินเยียวยาประกันสังคม" ม.33-ม.39-ม.40 รับ 5,000 บาท

  • หากตรวจสอบสถานะขึ้นสีเขียว "ได้รับสิทธิ" เงินเข้าเยียวยางวดที่ 1 แล้ว 5,000 บาท แต่หากสถานะขึ้นสีแดง "ไม่พบข้อมูลของท่านในรอบการโอนเงินที่ 1" ต้องรอรับเงินรอบถัดไป

ตรวจสอบสถานะโอน "เงินเยียวยาประกันสังคม" ม.33-ม.39-ม.40 รับ 5,000 บาท

วิธีสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ดังต่อไปนี้

- หน่วยบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส เซเว่นทุกสาขา , ธนาคาร ธ.ก.ส.ทุกสาขา และบิ๊กซี หรือสมัครที่สํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ผ่านเครือข่ายประกันสังคม 

- สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 

หลักฐานการสมัครใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียว 

หรือสมัครง่ายๆ ด้วยตัวเองผ่าน www.sso.go.th เมนู ระบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา 40

 

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40

- สัญชาติไทย

- มีอายุ 15-65 ปีบริบูรณ์

- เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ 

- ไม่เป็นลูกจ้างในบริษัท ห้างร้าน โรงงาน (ม.33)

- ไม่เป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจ (ม.39)

- ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ

- ผู้ถือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มสัญชาติไทยขึ้นต้นด้วยเลข 0 , 6 , 7 , (ยกเว้นขึ้นต้นด้วย 00) 

- ผู้พิการที่รับรู้สิทธิก็สมัครได้

 

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม