สปสช. เยียวยา "ช่างภาพ" ได้รับผลกระทบวัคซีนโควิด 2.4 แสนบาท

สปสช. เยียวยา "ช่างภาพ" ได้รับผลกระทบวัคซีนโควิด 2.4 แสนบาท

"สปสช." พิจารณาอุทธรณ์จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น “ช่างภาพ" ตาซ้ายบอดสนิท หลังฉีดวัคซีนโควิด-19 เพิ่มเติม เยียวยาสูงสุด 2.4 แสนบาท เหตุสูญเสียอวัยวะ พร้อมแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เตรียมจ่ายเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมภายใน 5 วัน

วันนี้ (23 ธ.ค.64) นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่า จากกรณีที่มี "ช่างภาพ" หญิงของบริษัทแห่งหนึ่ง ได้ยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ตามที่คณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น เขต 13 กรุงเทพมหานคร ที่มีมติจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น จำนวน 30,000 บาทนั้น 

 

ทั้งนี้ ตามกระบวนการอุทธรณ์คำร้องได้ให้คณะกรรมการอุทธรณ์มาร่วมพิจารณาข้อเท็จจริงและคำอุทธรณ์ ประกอบกับข้อกฎหมายได้ ซึ่งจากที่ได้พิจารณาข้อมูลแล้วพบว่า ผู้ยื่นคำร้องได้รับ วัคซีนโควิด-19 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 ต่อมาวันที่ 28 สิงหาคม 2564 ได้เริ่มมีอาการปวดเบ้าตาทั้งสองข้าง และวันที่ 10 กันยายน 2564 ตาทั้งสองข้างพร่ามัว จึงเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล

 

ผลตรวจเอกซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสมอง ไม่พบความผิดปกติ แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นอาการเส้นประสาทตาอักเสบทั้งสองข้าง โดยให้การรักษาด้วยยาสเตียรอยด์ และนอนรักษาในโรงพยาบาลจนถึงวันที่ 13 กันยายน 2564 หลังจากนั้นยังเข้ารับการรักษาต่อเนื่อง อาการปัจจุบันตาซ้ายมองไม่เห็นและตาขวามองเห็นไม่ชัดแล้ว

 

สปสช. เยียวยา "ช่างภาพ" ได้รับผลกระทบวัคซีนโควิด 2.4 แสนบาท

นพ.จเด็จ กล่าวว่า จากข้อมูลและอาการที่ปรากฏหลังรับวัคซีน ทำให้เชื่อได้ว่าเป็นความเสียหายที่เป็นเหตุสุดวิสัยจากการรับวัคซีนโควิด-19 ซึ่งเข้าตามเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ตามข้อ 4 ของประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19  

 

เมื่อได้พิจารณาถึงความรุนแรงของความเสียหายและเศรษฐานะของผู้เสียหายแล้ว เห็นว่าเป็นความเสียหายประเภทสูญเสียอวัยวะหรือพิการที่มีผลต่อการดำเนินชีวิต จึงวินิจฉัยให้จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น จำนวน 240,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราสูงสุดในกรณีสูญเสียอวัยวะหรือพิการ 

 

อย่างไรก็ตาม ที่คณะอนุกรรมการฯ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ได้มีมติจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นไปแล้วจำนวน 30,000 บาท จึงให้จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นเพิ่มเติมอีกจำนวน 210,000 บาท โดยจะมีการโอนจ่ายเงินช่วยเหลือภายใน 5 วัน หลังการพิจารณา

“ต้องเรียนว่า สปสช. ไม่ได้นิ่งนอนใจในการดูแลผู้ที่ได้รับความเสียหายภายหลังจากฉีด วัคซีนโควิด-19 โดยพร้อมให้การช่วยเหลือเบื้องต้นอย่างเต็มที่ ซึ่งกรณีที่ผู้ยื่นคำร้องไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณา ยังมีช่องทางที่ให้ทำการอุทธรณ์ได้ หลังจากที่ได้รับการอุทธรณ์แล้วจะมีการเร่งทบทวนข้อมูลพิจารณา เพื่อให้ผู้เสียหายได้รับการเยียวยาที่เหมาะสมโดยเร็ว ซึ่งกรณีที่เกิดขึ้นนี้ สปสช.ขอแสดงความเสียใจกับผู้ยื่นคำร้องที่ต้องสูญเสียดวงตา ซึ่งคงไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น” เลขาธิการ สปสช. กล่าว  

 

สปสช. เยียวยา "ช่างภาพ" ได้รับผลกระทบวัคซีนโควิด 2.4 แสนบาท

พิสูจน์อักษรโดย....สุรีย์   ศิลาวงษ์