สปสช. เผยบริการ "วัคซีนไข้หวัดใหญ่" ศูนย์ราชการฯ 5 วัน ฉีดปชช. กว่าหมื่นคน

สปสช. เผยบริการ "วัคซีนไข้หวัดใหญ่" ศูนย์ราชการฯ 5 วัน ฉีดปชช. กว่าหมื่นคน

สปสช. เผยผลสำเร็จฉีด "วัคซีนไข้หวัดใหญ่" ที่ศูนย์ราชการฯ 5 วัน ให้บริการสร้างภูมิคุ้มกันไข้หวัดใหญ่ให้กับประชาชน 10,626 คน ภายใต้สิทธิบัตรทอง ตั้งแต่วันที่ 13-17 ธันวาคม ที่ผ่านมา

นพ.จักรกริช โง้วศิริ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ตามที่ สปสช.ได้จัดโครงการรณรงค์ฉีด วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ สิทธิประโยชน์ภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ที่ลานจอดรถชั้น 1 อาคารบี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โดยร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลปิยะเวท บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) และธนาคารกรุงไทย ตั้งแต่วันที่ 13-17 ธันวาคม ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับความสนใจจากข้าราชการ เจ้าหน้าที่ขององค์กรและหน่วยงานรัฐ รวมถึงประชาชนทั่วไปในการเข้ารับบริการฉีดวัคซีนฯ จำนวนมากอย่างต่อเนื่อง

 

ทั้งนี้ ภาพรวมการให้บริการฉีด วัคซีนไข้หวัดใหญ่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี ไม่มีผู้ที่เกิดภาวะแพ้วัคซีนหรือผลข้างเคียงแต่อย่างใด ซึ่งตั้งแต่วันที่ 13-17 ธันวาคม 2564 มีจำนวนผู้เข้ารับบริการรายวันดังนี้ วันแรกจำนวน 1,598 คน วันที่สองจำนวน 2,079 คน วันที่สามจำนวน 2,169 คน วันที่สี่และวันที่ห้าจำนวน 2,284 คน และจำนวน 2,496 คน (ตามลำดับ) รวม 5 วัน มีการให้บริการวัคซีนฯ ทั้งสิ้นจำนวน 10,626 คน

 

สปสช. เผยบริการ "วัคซีนไข้หวัดใหญ่" ศูนย์ราชการฯ 5 วัน ฉีดปชช. กว่าหมื่นคน

โครงการนี้เป็นการอำนวยความสะดวก ทำให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่องค์กรและหน่วยงานรัฐ รวมถึงประชาชนทั่วไปที่ยังไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรค ไข้หวัดใหญ่ ได้รับบริการวัคซีน มีส่วนช่วยในการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้กับประชาชน ทำให้เข้าถึงบริการสุขภาพเพิ่มมากขึ้น 

 

สปสช. ขอขอบคุณความร่วมมือจากคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ส่งพยาบาลอาสามาร่วมให้บริการ โรงพยาบาลปิยะเวทที่ได้รับจัดหน่วยพยาบาลฉุกเฉินรองรับหากมีประชาชนเกิดผลข้างเคียง บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ฯ ที่ได้อำนวยสถานที่ และธนาคารกรุงไทยที่ร่วมจัดระบบลงทะเบียนฉีดวัคซีนให้กับประชาชน ด้วยความร่วมมือนี้ ทำให้เกิดผลสำเร็จที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างยิ่ง"

 

สปสช. เผยบริการ "วัคซีนไข้หวัดใหญ่" ศูนย์ราชการฯ 5 วัน ฉีดปชช. กว่าหมื่นคน

อย่างไรก็ตามประชาชนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนไข้วัดใหญ่ยังสามารถเข้ารับบริการได้ที่หน่วยบริการในระบบ บัตรทอง ได้แก่ โรงพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รพ.สต. ศูนย์บริการสาธารณสุขใน กทม. และคลินิกชุมนอบอุ่น โดยสามารถค้นหาหน่วยบริการและจองฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 นี้” รองเลขาธิการ สปสช. กล่าว 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน สปสช. 1330 ตลอด 24 ชม. หรือ คลิก https://lin.ee/zzn3pU6 เพิ่มเพื่อนไลน์กับ สปสช. @nhso

 

สปสช. เผยบริการ "วัคซีนไข้หวัดใหญ่" ศูนย์ราชการฯ 5 วัน ฉีดปชช. กว่าหมื่นคน