กทม.สั่ง 50 เขตเตรียมพร้อมศูนย์ EOC รับมือ "โควิด" ช่วงเทศกาลปีใหม่

กทม.สั่ง 50 เขตเตรียมพร้อมศูนย์ EOC รับมือ "โควิด" ช่วงเทศกาลปีใหม่

"ปลัดกทม." สั่ง 50 สำนักงานเขต เตรียมพร้อมศูนย์ EOC รับมือ "โควิด"ช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ กำชับตรวจเข้มสถานประกอบการทั่วกรุง

วันที่ 22 ธ.ค. นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร(กทม.) เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ว่าได้สั่งการให้สำนักงานเขต 50 เขต ประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินสำนักงานเขต (Emergency Operation Center : EOC) ก่อนถึงเทศกาลปีใหม่ เพื่อติดตามสถานการณ์โรค เตรียมความพร้อมแผนเผชิญเหตุ ซักซ้อมขั้นตอนการดำเนินการกรณีเกิดเหตุในสถานการณ์ต่างๆ และสำรวจความพร้อมของสถานที่ อุปกรณ์ บุคลากร การกำกับให้เป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค การเตรียมระบบการคัดกรองและแยกผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว การรายงานระบบข้อมูลตลอด 24 ชั่วโมง และทันทีที่พบผู้ป่วยอย่างเป็นระบบ 

นายขจิต กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ยังกำชับให้สำนักงานเขตลงพื้นที่ขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในกิจการและกิจกรรมที่มีความเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็น ตลาด แคมป์คนงานชุมชน การจัดกิจกรรมงานบุญ งานประเพณีต่างๆ โดยเฉพาะร้านอาหารที่ผู้ใช้บริการสามารถดื่มสุราในช่วงเทศกาลปีใหม่ ในวันที่31 ธ.ค.64 จนถึงเวลา 01.00 น. ของวันที่ 1 ม.ค.65 ตามประกาศกทม. เรื่อง กำหนดสถานที่ กิจการ หรือกิจกรรมที่สามารถดำเนินการได้เป็นกรณีเฉพาะเพื่อเทศกาลปีใหม่  

"ส่วนการจัดงานปีใหม่ และงานเคาท์ดาวน์ ตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งผู้จัดงานหรือผู้รับผิดชอบจะต้องปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยที่รัฐบาลได้ยกระดับขึ้น เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคเป็นการเฉพาะ เช่น มาตรการ DMHTTA มาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) รวมทั้งมาตรการตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดขึ้นโดยเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19"ปลัด กทม.ระบุ