"ประกันสังคม" อัพเดทล่าสุด ว่างงาน ผู้ประกันตนได้อะไรบ้าง ขั้นตอนลงทะเบียน

"ประกันสังคม" อัพเดทล่าสุด ว่างงาน ผู้ประกันตนได้อะไรบ้าง ขั้นตอนลงทะเบียน

"ประกันสังคม" อัพเดทล่าสุดกรณี "ผู้ประกันตนมาตรา 33" ว่างงาน หรือตกงาน จะได้สิทธิประโยชน์อะไรบ้าง พร้อมวิธีลงทะเบียน

(21 ธ.ค.2564) "ประกันสังคม" อัพเดทล่าสุดกรณี "ผู้ประกันตนมาตรา 33" ว่างงาน หรือตกงาน เมื่อว่างงานต้องทำยังไง เช็คสิทธิประโยชน์ว่าจะได้อะไรบ้าง

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- ประกันสังคม ม.33 ม.39 ม.40 เช็คสวัสดิการมีอะไรบ้าง?

- "ประกันสังคม ม.40" รับเงินเยียวยา 5,000 ก่อน 14 ม.ค. 65 ใครได้สิทธิ์บ้าง ?

- วิธีสมัครเป็นผู้ประกันตน ม.40 เพื่อรับเงินเยียวยา รีบเลยก่อน 14 ม.ค.2565

 

สิทธิประโยชน์จาก "ประกันสังคม" กรณีว่างงาน โดยผู้มีสิทธิได้รับเงินทดแทนกรณีว่างงาน คือ บุคคลที่เป็น "ผู้ประกันตนมาตรา 33" และจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือนในระยะเวลา 15 เดือนก่อนการว่างงาน 

 

  • กรณี "ว่างงาน" จากการลาออกหรือสิ้นสุดสัญญา ได้รับเงินทดแทน 45% ของค่าจ้าง เป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน/ปีปฏิทิน
  • กรณีถูกเลิกจ้างได้รับเงินทดแทน 70% ของค่าจ้าง เป็นระยะเวลาไม่เกิน 200 วัน/ปีปฏิทิน
  • คำนวณจากฐานค่าจ้างขั้นต่ำเดือนละ 1,650 บาท และสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท

 

ขั้นตอนกรณีลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาและถูกเลิกจ้าง

 

1.ลงทะเบียนขอใช้ Digital ID ผ่านระบบ https://e-service.doe.go.th เพื่อพิสูจน์ตัวตนทางดิจิทัล

 

2. เข้าระบบ (Log-in) โดยใช้ User/Password ที่ลงทะเบียน Digital ID และกรอกข้อมูลตามระบบให้ครบถ้วน พร้อมแนบไฟล์ภาพหน้าบัญชีธนาคารของผู้ประกันตน (Book Bank) (ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.2564 ผู้ประกันตนไม่ต้องยื่นเอกสารใดๆกับสำนักงานประกันสังคม)

 

3.รายงานตัวตามกำหนด โดยคลิกที่ปุ่ม “บันทึก” เพื่อเป็นการยืนยันการรายงานตัว

 

หมายเหตุ : ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 จะได้รับเงินทดแทนกรณีว่างงานในอัตราเดิม ดังนี้

 

  • ลาออกหรือสิ้นสุดสัญญา ได้รับ 30% ของค่าจ้าง เป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน/ปีปฏิทิน
  • เลิกจ้างได้รับ 50% ของค่าจ้าง เป็นระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน/ปีปฏิทิน

 

 

กรณีว่างงานด้วยเหตุสุดวิสัยจากการระบาดของโรคติดต่อ ผู้ประกันตนไม่ได้ทำงานเนื่องจากนายจ้างหยุดประกอบกิจการ เนื่องจากรัฐสั่งปิด และไม่ได้รับค่าจ้างในระหว่างนั้น จะมีสิทธิได้รับเงินทดแทน 50% ของค่าจ้าง ครั้งละไม่เกิน 90 วัน (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2563)

 

ขั้นตอน

 

1. ผู้ประกันตน กรอกแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน (สปส. 2-01/7) พร้อมแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร

 

2.นายจ้างบันทึกข้อมูลผู้ประกันตนหยุดงานชั่วคราว ในระบบ e-Service ทาง www.sso.go.th (หากนายจ้างที่ใช้ระบบครั้งแรกต้องลงทะเบียนก่อน) กรอกข้อมูลรับรองการขอรับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย ตามข้อเท็จจริง

 

3.นายจ้างนำส่งแบบ สปส. 2-01/7 ของลูกจ้าง ไปที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่รับผิดชอบที่สถานประกอบการตั้งอยู่

 

ทั้งนี้ กรณีลูกจ้างกระทำความผิด ถูกไล่ออก หรือปลดออก จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสายด่วน 24 ชั่วโมง โทร : 1506 

 

"ประกันสังคม" อัพเดทล่าสุด ว่างงาน ผู้ประกันตนได้อะไรบ้าง ขั้นตอนลงทะเบียน

 

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม