วิธีสมัครเป็นผู้ประกันตน ม.40 เพื่อรับเงินเยียวยา รีบเลยก่อน 14 ม.ค.2565

วิธีสมัครเป็นผู้ประกันตน ม.40 เพื่อรับเงินเยียวยา รีบเลยก่อน 14 ม.ค.2565

"เยียวยาล่าสุด" เช็ควิธีสมัครเป็นผู้ประกันตน ม.40 เพื่อรับเงินเยียวยา รีบเลยก่อน 14 ม.ค.2565 โดยกลุ่มนี้คาดจะจ่ายเงินเยียวยาได้ไม่เกินวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565

"เยียวยาล่าสุด" เกี่ยวกับการเยียวยาผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ถูกสั่งปิดสถานที่และสถานประกอบการชั่วคราว โดยเฉพาะกลุ่มคนทำงานในสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะและผู้ประกอบอาชีพอิสระ โดยกำหนดให้ผู้ประกันตนในกิจการดังกล่าวได้รับ เงินเยียวยา ในอัตรา 5,000 บาทต่อคน ซึ่งสำนักงานประกันสังคมจะดำเนินการโอนเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ (PromptPay) ที่ผูกบัญชีกับเลขบัตรประชาชน เริ่มจ่ายเงินเยียวยางวดแรกในวันที่ 29 ธันวาคม 2564

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- "เยียวยาล่าสุด" คนกลางคืนเฮ รับ 5,000 กำหนดวันโอนเงินแล้ว เช็คเลย ใครได้บ้าง

- เช็คเยียวยา "อาชีพกลางคืน" ต้องทำอะไรบ้าง ถึงจะได้รับ 5,000

- ราชกิจจาฯประกาศมาตรการเยียวยาลูกจ้าง เพิ่มระยะเวลาจ่ายเงินสงเคราะห์

 

ขณะที่ กลุ่มผู้ประกันตนรายใหม่ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงและได้รับผลกระทบจะต้องสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ชำระเงินสมทบภายในวันที่ 14 มกราคม 2565 และผ่านการรับรองจากสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือสมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงที่จดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทย หรือ สมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิง ที่จดทะเบียนกับกรมธุรกิจการค้า โดยให้การรับรองภายในวันที่ 28 มกราคม 2565 กลุ่มนี้คาดจะจ่ายเงินเยียวยาได้ไม่เกินวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ส่วนที่เหลือจะจ่ายภายในเดือนมีนาคม 2565 

 

การสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 สามารถทำได้ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

 

- หน่วยบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส เซเว่นทุกสาขา , ธนาคาร ธ.ก.ส.ทุกสาขา และบิ๊กซี หรือสมัครที่สํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ผ่านเครือข่ายประกันสังคม 

 

- สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 

 

หลักฐานการสมัครใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียว 

 

หรือสมัครง่ายๆด้วยตัวเองผ่าน www.sso.go.th เมนู ระบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา 40

 

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40

 

- สัญชาติไทย

- มีอายุ 15-65 ปีบริบูรณ์

- เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ 

- ไม่เป็นลูกจ้างในบริษัท ห้างร้าน โรงงาน (ม.33)

- ไม่เป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจ (ม.39)

- ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ

- ผู้ถือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มสัญชาติไทยขึ้นต้นด้วยเลข 0 , 6 , 7 , (ยกเว้นขึ้นต้นด้วย 00) 

- ผู้พิการที่รับรู้สิทธิก็สมัครได้

 

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม