รมว.เฮ้ง ลงพื้นที่ปากช่อง ติดตามคุณภาพชีวิตผู้ประกันตนทุพพลภาพ

รมว.เฮ้ง ลงพื้นที่ปากช่อง ติดตามคุณภาพชีวิตผู้ประกันตนทุพพลภาพ

นายกฯ เป็นห่วงผู้ประกันตนทุพพลภาพ สั่งรมว.เฮ้ง ลงพื้นที่ติดตามคุณภาพชีวิต ปากช่อง จ.นครราชสีมา ดูแลทั้งกายและสภาพจิตใจ ช้สิทธิตามกฎหมายของผู้ทุพพลภาพ

วันนี้( 20 ธ.ค. 2564) นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ตรวจเยี่ยมติดตามคุณภาพชีวิตพร้อมให้กำลังใจผู้ประกันตนผู้ทุพพลภาพ   จำนวน 2 ราย ในโครงการ สปส. “มอบสุข” เปิดเผยว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ ท่านพล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กระทรวงแรงงาน ภายใต้การกำกับดูแลของท่าน พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยลูกจ้าง ผู้ประกันตนที่ประสบอันตรายหรือมีความไม่ปลอดภัยเกิดขึ้น จนเป็นเหตุให้เป็นผู้ทุพพลภาพ รวมถึงให้ความสำคัญในการดูแลผู้ประกันตนอย่างใกล้ชิดในทุกๆ ด้าน

 

  • ดูแลผู้ประกันทุพพลภาพ ให้ใช้สิทธิตามกฎหมาย

กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม พร้อมเข้าดูแลผู้ทุพพลภาพให้ได้รับสิทธิประโยชน์ครบถ้วนถูกต้อง เข้าถึงความเดือดร้อน อย่างรวดเร็ว ทันท่วงที เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้มีความรู้สึกอบอุ่น มีความรู้สึกที่ดีต่อระบบประกันสังคม อีกทั้งรับทราบปัญหาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สิทธิตามกฎหมายของผู้ทุพพลภาพ รวมทั้งติดตามอาการเจ็บป่วย   เพื่อนำสู่การรักษา ฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ หลักประกันความมั่นคงในการดำรงชีวิต และคุณภาพชีวิตให้กับผู้ประกันตนที่ดีที่สุด

ในโอกาสนี้ ตนและคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ได้มีโอกาสลงพื้นที่ในอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา พร้อมนำสิ่งของเครื่องอุปโภคและบริโภค ตลอดจนเครื่องใช้ต่าง ๆ มามอบให้กับผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ประกันตนซึ่งอยู่ในความดูแลของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา ในการนี้ ตนได้กำชับให้สำนักงานประกันสังคม ดำเนินการตามนโยบายที่พร้อมเข้าดูแล สิทธิประโยชน์ลูกจ้าง ผู้ประกันตน อย่างใกล้ชิด

 

  • แจงรายละเอียดการดูแลผู้ประกันตนทุพพลภาพ

ด้าน นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า สำนักงานประกันสังคม  ได้ดำเนินการตามนโยบายของ นายสุชาติ ชมกลิ่ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้เดินทางไปยังบ้านพักของผู้ประกันตน จำนวน 2 ราย รายแรก นายพรเทพ รักคง อายุ 48 ปี เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 บ้านพักอยู่ในตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เช่นกัน เป็นผู้ทุพพลภาพจากหลอดเลือดสมองแตก เป็นเหตุให้แขนขาข้างขวาอ่อนแรง เดินต้องใช้ไม้เท้าพยุง ได้รับสิทธิเป็นผู้ทุพพลภาพ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ปัจจุบันได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เดือนละ 2,400 บาทตลอดชีวิต ได้รับค่าพาหนะ     รายเดือน 500 บาท และรับเงินบำเหน็จชราภาพพร้อมดอกผลไปแล้วเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 จำนวนเงิน 86,480 บาท ผู้ประกันตนรายนี้ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา สาขาปากช่อง กำลังดำเนินการประสานศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค ภาค 4 เพื่อส่งเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพ ให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้

รายที่สองนายนัฐวุฒิ วิรัตน์ อายุ 42 ปี เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 บ้านพักอยู่ในตำบลหมูสี อำเภอ   ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งทุพพลภาพจากเส้นเลือดสมองตีบ ปัจจุบันมีอาการ  แขนซ้ายอ่อนแรง    ระบบขับถ่ายปกติ การสื่อสารฟังเข้าใจ พูดไม่ได้ โดยได้รับสิทธิเป็นผู้ทุพพลภาพตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2560 ปัจจุบันได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เดือนละ 4,999.50 บาท ตลอดชีวิต ได้รับค่าพาหนะรายเดือน 500 บาท และรับเงินบำเหน็จชราภาพพร้อมดอกผลไปแล้วเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 จำนวนเงิน 30,714.67 บาท            

สำนักงานประกันสังคม พร้อมเข้าดูแลผู้ประกันตนได้รับสิทธิประโยชน์ครบถ้วนถูกต้อง และเข้าถึงความเดือดร้อนอย่างรวดเร็ว ทันท่วงที พร้อมสร้างหลักประกันความมั่นคงในการดำรงชีวิตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ประกันตนต่อไป