เช็คตารางฉีดเข็ม3 วัคซีนโควิด-19 แยกรายเดือน

เช็คตารางฉีดเข็ม3 วัคซีนโควิด-19 แยกรายเดือน

เปิดแผนฉีดวัคซีนโควิด-19 เดือนธ.ค. อย่างน้อย 6.6 ล้านโดส  พร้อมตารางเดือนฉีดเข็ม 3 ตามเดือนฉีดเข็ม 2 และคำแนะนำชนิดวัคซีน-ระยะห่างบูสเตอร์โดส 

 เมื่อวันที่  13 ธ.ค.2564  ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศบค. เปิดเผยว่า แผนการให้วัคซีนโควิด-19   ประเทศไทยมีการฉีดวัคซีนสะสมแล้ว  97,403,117 โดส เป็นเข็มที่ 1 จำนวน 49,923,276 ราย คิดเป็น 69.3% เข็มที่ 2 จำนวน 43,333,522 ราย คิดเป็น 60.2%  และเข็มที่ 3  จำนวน 4,146,319 ราย คิดเป็น 5.8 %
      แผนการจัดหาวัคซีนโควิด-19 เดือนธ.ค.
        แผนบริการฉีดวัคซีนจนถึงสิ้นเดือนธ.ค.2564  มีแผนการฉีดวัคซีนอย่างน้อย จำนวน 6.6 ล้านโดส เข็มที่ 1 จำนวน 3.1 ล้านโดส เข็มที่ 2 จำนวน 2.3 ล้านโดส เข็มที่ 3 จำนวน 1.2 ล้านโดส

      แผนการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นตามแนวทางใหม่

เดือนที่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ส.ค.-ก.ย.2564 เดือนที่สามารถรับวัคซีนเข็มกระตุ้น ธ.ค.2564

เดือนที่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2  ก.ย.-ต.ค.2564 เดือนที่สามารถรับวัคซีนเข็มกระตุ้น ม.ค.2565
เดือนที่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ต.ค.-พ.ย.2564  เดือนที่สามารถรับวัคซีนเข็มกระตุ้น ก.พ.2565
เดือนที่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2  พ.ย.-ธ.ค.2564 เดือนที่สามารถรับวัคซีนเข็มกระตุ้น มี.ค.2565
เช็คตารางฉีดเข็ม3 วัคซีนโควิด-19 แยกรายเดือน

คำแนะนำการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้น 
-วัคซีนเข็มที่ 1-2  ซิโนแวค-ซิโนแวค หรือซิโนฟาร์ม-ซิโนฟาร์ม วัคซีนเข็มที่ 3  แอสตร้าเซนเนก้า/ไฟเซอร์/โมเดอร์นา ระยะห่างระหว่างเข็มที่2และ3  ตั้งแต่ 4 สัปดาห์ขึ้นไปหลังเข็มที่ 2

-วัคซีนเข็มที่ 1-2  แอสตร้าฯ-แอสตร้าฯ วัคซีนเข็มที่ 3 ไฟเซอร์/โมเดอร์นา ระยะห่างระหว่างเข็มที่2และ3 ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป หลังเข็มที่ 2
  -วัคซีนเข็มที่ 1-2  ไฟเซอร์-ไฟเซอร์ หรือโมเดอร์นา-โมเดอร์นา วัคซีนเข็มที่ 3 ไฟเซอร์/โมเดอร์นา ระยะห่างระหว่างเข็มที่2และ3 ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป หลังเข็มที่ 2
-วัคซีนเข็มที่1-2 ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม-แอสตร้าฯ วัคซีนเข็มที่ 3  แอสตร้าฯ/ไฟเซอร์/โมเดอร์นา ระยะห่างระหว่างเข็มที่2และ3 ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป หลังเข็มที่ 2
-วัคซีนเข็มที่1-2 ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม-ไฟเซอร์ฯ วัคซีนเข็มที่ 3  ไฟเซอร์/โมเดอร์นา ระยะห่างระหว่างเข็มที่2และ3 ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป หลังเข็มที่ 2
-วัคซีนเข็มที่1-2 แอสตร้าฯ-ไฟเซอร์ฯ วัคซีนเข็มที่ 3  ไฟเซอร์/โมเดอร์นา ระยะห่างระหว่างเข็มที่2และ3 ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป หลังเข็มที่ 2
      ทั้งนี้ คำแนะนำอาจมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์การระบาดหรือจำนวนวัคซีนที่ได้รับมอบในแต่ละช่วงเวลาหรือข้อมูลการศึกษาวิจัยที่เพิ่มขึ้นในอนาคต
เช็คตารางฉีดเข็ม3 วัคซีนโควิด-19 แยกรายเดือน