ศบค.ปรับมาตรการเดินทางเข้าไทย กำหนด 4 กลุ่มประเทศ-6กลุ่มบุคคล

ศบค.ปรับมาตรการเดินทางเข้าไทย  กำหนด 4 กลุ่มประเทศ-6กลุ่มบุคคล

ศบค.ปรับมาตรการเข้าไทย แบ่ง 6 กลุ่มบุคคล – 4 กลุ่มประเทศ คงพำนักในพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว-กักตัวเป็น 7 วัน ตามเดิม  คงตรวจRT-PCRครั้งที่1เมื่อถึงไทย

          เมื่อวันที่  13 ธ.ค.2564  ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศบค. เปิดเผยว่า  ผลการดำเนินงานรับผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักร ณ ท่าอากาศยานทั้งสุวรรณภูมิ ภูเก็ต สมุยและอื่นๆ  ในช่วง 1 เดือนแรกตั้งแต่ 1-30 พ.ย.2564 มีผู้เดินทางเข้ารวม 133,061 คน ติดเชื้อ 171 ราย อัตราการติดเชื้อ 0.13 % แยกตามประเภทผู้เดินทาง

 เทสต์แอนด์โก  106,211 คน ติดเชื้อ  83 ราย อัตราการติดเชื้อ 0.08 %

แซนด์บ็อกซ์  21,438 คน ติดเชื้อ  44 ราย อัตราการติดเชื้อ 0.21 %
กักตัว  5,412 คน ติดเชื้อ 44  ราย อัตราการติดเชื้อ 0.81 %
        ส่วนตั้งแต่วันที่ 1 -12 ธ.ค. 2564  ผู้เดินทางเข้ารวม 87,383 คน ติดเชื้อ 152 ราย อัตราการติดเชื้อ 0.17 % แยกตามประเภทการเดินทาง 

เทสต์แอนด์โก 75,665 คน ติดเชื้อ85 ราย อัตราการติดเชื้อ 0.11 %
แซนด์บ็อกซ์  9,333 คน ติดเชื้อ21 ราย อัตราการติดเชื้อ  0.23 %
กักตัว  2,385 คน ติดเชื้อ 46 ราย อัตราการติดเชื้อ 1.93  %

 ภาพนี้ทำให้เห็นว่ามาตรการต่างๆทั้งเทสต์แอนด์โก หรือแซนด์บ็อกซ์เป็นที่มั่นใจของผู้ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยเฉพาะชาวต่างชาติ จึงได้มีเสนอ
1.การปรับมาตรการการเข้าราชอาณาจักร  

-การพำนักในพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยวและการเข้ากักตัว เดิมกรณีได้รับวัคซีนปรับจาก 7 วันเป็น 5 วัน ให้คงไว้เป็น 7 วัน 
-การปรับตรวจหาเชื้อสำหรับเทสต์แอนด์โก และพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว เดิมจะปรับจากRT-PCR เป็น ATK ให้คงเป็น RT-PCR ครั้งที่ 1 ตามเดิม และยังคงตรวจATKด้วยตนเองครั้งที่ 2
2.การปรับกลุ่มประเภทบุคคล ประเทศ เงื่อนไข และมาตรการเข้าราชอาณาจักร
-การจัดกลุ่มประเภทบุคคล เป็น 6 กลุ่ม  ได้แก่ 1.เทสต์แอนด์โก 2.แซนด์บ็อกซ์ 3.กักตัว 4.ผู้ขนส่งสินค้า ทางบก เรือ 5.ผู้ควบคุมยานพาหนะ หรือเจ้าหน้าที่ประจำยานพาหนะ และ6.ผู้มีเหตุยกเว้นหรือได้รับอนุญาตตามเงื่อนไขเฉพาะ
-การแบ่งกลุ่มประเทศ เป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1.กลุ่มประเทศเทสต์แอนด์โก 2.กลุ่มทุกประเทศ 3.กลุ่มประเทศเสี่ยงต่ำ และ4.กลุ่มประเทศเสี่ยงสูง โดยกลุ่มประเทศเสี่ยงต่ำและเสี่ยงสูงอ้างอิงตามการกลายพันธุ์โอมิครอนที่ระบาดอยู่ในแอฟริกาและยุโรปต้องพยายามหาทางในการป้องกันและขอให้มีการแบ่งกลุ่มประเทศเข้าไปตรงนี้ด้วย
ศบค.ปรับมาตรการเดินทางเข้าไทย  กำหนด 4 กลุ่มประเทศ-6กลุ่มบุคคล

ศบค.ปรับมาตรการเดินทางเข้าไทย  กำหนด 4 กลุ่มประเทศ-6กลุ่มบุคคล
-เงื่อนไขการเข้าราชอาณาจักร คือ การได้รับวัคซีน การตรวจหาเชื้อ ช่องทาง ระยะเวลาในการพำนัก/กักตัว การกักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูง

-การปรับเงื่อนไขการเดินทาง เทสต์แอนด์โก (จังหวัดที่เดินทางได้) และพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว

-การกักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูง สามารถกักในโรงแรมเดิมได้ ตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด
    การเดินทางเข้าราชอาณาจักรจำแนกตามกกลุ่มประเภทผู้เดินทาง 6 กลุ่ม และกลุ่มประเทศ 4 กลุ่ม ตั้งแต่ 16 ธ.ค.2564 ประกอบด้วย 
1.กลุ่มประเภทผู้เดินทาง 
-เทสต์แอนด์โก และแซนด์บอกซ์  ผู้เดินทางคนไทย  ผู้เดินทางต่างชาติทุกกลุ่ม อาทิ นักการทูต แขกของรัฐบาล ผู้มีWork permit นักเรียน นักศึกษาและครอบครัว ผู้เดินทางเข้ามารับการรักษา แรงงานMOUแรงงานระยะสั้นที่เข้าทางบก(จำกัดจำนวนการเข้าให้เหมาะสมกับศักยภาพในการรองรับอาจจะอนุญาตโดยCOEแบบกลุ่ม ทั้งนี้ ต้องมีนายจ้างและกระทรวงแรงงานอนุญาตการเข้ามาทำงานแล้ว)
-กักตัว ผู้เดินทางคนไทย  ผู้เดินทางต่างชาติทุกกลุ่ม อาทิ นักการทูต แขกของรัฐบาล ผู้มีWork permit นักเรียน นักศึกษาและครอบครัว ผู้เดินทางเข้ามารับการรักษา แรงงานMOUแรงงานระยะสั้นที่เข้าทางบก(จำกัดจำนวน) และนักเรียนตามแนวชายแดน
-กลุ่มบุคคลประเภทอื่นๆที่มีมาตรการเฉพาะกลุ่ม 3 ประเภท คือ ผู้ขนส่งสินค้า ทางบก เรือ ผู้ควบคุมยานพาหนะ หรือเจ้าหน้าที่ประจำยานพาหนะทั้งมีฐานและไม่มีฐานปฏิบัติการในประเทศไทย และ6.ผู้มีเหตุยกเว้นหรือได้รับอนุญาตตามเงื่อนไขเฉพาะ
2.กลุ่มประเทศต้นทาง
-เทสต์แอนด์โก (63ประเทศ)พำนักในประเทศที่กำหนดมากกว่า 21 วันก่อนเดินทาง ยกเว้นจากประเทศไทย
-แซนด์บ็อกซ์ คือ กลุ่มทุกประเทศ ยกเว้น กลุ่มประเทศเสี่ยงต่ำ(มาจากประเทศในทวีปแอฟริกาไม่รวม 8 ประเทศหรือเคยพำนักในช่วง 21 วันก่อนเดินทาง) และกลุ่มประเทศเสี่ยงสูง
-  กักตัว และกลุ่มทุกประเทศ ยกเว้น กลุ่มประเทศเสี่ยงสูง (ปัจจุบันได้แก่ 8 ประเทศในทวีปแอฟริกา หรือเคยพำนักในช่วง 21 วันก่อนเดินทาง) คือ บอตสวานา เอสวาตินี เลโวโท มาลาวี โมซัมบิก นามิเบีย แอฟริกาใต้ ซิมบับเว ส่วนคนไทยและนักการทูตสามารถเข้ามาได้ 
3.ช่องทางเข้า
-เทสต์แอนด์โก และแซนด์บ็อกซ์ ทางอากาศ ทางบก นำร่องด่านหนองคายเริ่ม 24 ธ.ค.2564 ทางเรือกรณีต้องการลงจากเรือ ดำเนินการตามเกณฑ์ ดังนี้ ทุกคนได้รับวัคซีนและมีRT-PCR 72 ชั่วโมง หรือจากท่าสุดท้าย และต้องมีรายงานการติดตามอาการของลูกเรือ และผู้โดยสารว่าไม่พบการติดเชื้อบนเรือ มีระบบลงทะเบียน หรือผ่านระบบ Thailand Pass และได้รับอนุมัติก่อนเข้าเทียบท่า  ตรวจRT-PCR 1 ครั้งของทุนคนบนเรือ รอผลไม่พบเชื้อลงจากเรือได้ การกลับขึ้นเรือเป็นไปตามแนวทางของเรือ และประเทศปลายทางที่จะเดินทางต่อ
-กักตัว และกลุ่มบุคคลประเภทอื่นๆที่มีมาตรการเฉพาะกลุ่ม 3 ประเภท ทุกช่องทาง

มาตรการก่อนเข้าประเทศ
ศบค.ปรับมาตรการเดินทางเข้าไทย  กำหนด 4 กลุ่มประเทศ-6กลุ่มบุคคล
ศบค.ปรับมาตรการเดินทางเข้าไทย  กำหนด 4 กลุ่มประเทศ-6กลุ่มบุคคล


มาตรการขณะ และหลังเข้าประเทศ 
ศบค.ปรับมาตรการเดินทางเข้าไทย  กำหนด 4 กลุ่มประเทศ-6กลุ่มบุคคล

การปรับมาตรการ ตั้งแต่ 16 ธ.ค.2564
ศบค.ปรับมาตรการเดินทางเข้าไทย  กำหนด 4 กลุ่มประเทศ-6กลุ่มบุคคล