เปิดพิกัดค่าฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐาน 3 จุด พื้นที่ไหนเช็คที่นี่!

เปิดพิกัดค่าฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐาน 3 จุด พื้นที่ไหนเช็คที่นี่!

เปิดตัวเลข "ค่าฝุ่น" PM 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพฯ 6 ธ.ค. พบเกินมาตรฐาน 3 จุด อยู่พื้นที่ไหนเช็ครายละเอียดได้ที่นี่

วันที่ 6 ธ.ค. ศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในกรุงเทพมหานคร รายงานผลการตรวจวัด PM2.5 เวลา 10.00-12.00 น. (3 ชั่วโมงล่าสุด) ตรวจวัดได้ 24-52 มคก./ลบ.ม. ค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 37.1 มคก./ลบ.ม.

ทั้งนี้ ค่า PM2.5 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ จำนวน 3 พื้นที่ คือ เขตลาดกระบัง เขตคลองสามวา เขตหนองแขม

สำหรับดัชนีคุณภาพอากาศของสถานีตรวจวัดของกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่อยู่ในระดับคุณภาพอากาศดี

เปิดพิกัดค่าฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐาน 3 จุด พื้นที่ไหนเช็คที่นี่! เปิดพิกัดค่าฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐาน 3 จุด พื้นที่ไหนเช็คที่นี่!

เปิดพิกัดค่าฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐาน 3 จุด พื้นที่ไหนเช็คที่นี่!