อากาศวันนี้ เตือนค่าฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐาน 1 เขต พื้นที่ไหนเช็คที่นี่!

อากาศวันนี้ เตือนค่าฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐาน 1 เขต พื้นที่ไหนเช็คที่นี่!

อากาศวันนี้ เปิดข้อมูล "ค่าฝุ่น" PM 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพฯ 2 ธ.ค. เกินมาตรฐาน 1 เขต อยู่พื้นที่ไหนเช็ครายละเอียดทั้งหมดที่นี่

วันที่ 2 ธ.ค. ศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานคร ช่วงเวลา 13.00-15.00 น. (3 ชั่วโมงล่าสุด) ตรวจวัดได้ 23-52 มคก./ลบ.ม. จากค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 33.2 มคก./ลบ.ม. โดยพบว่าค่า PM2.5 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ จำนวน 1 พื้นที่ คือ เขตหนองแขม 

อากาศวันนี้ เตือนค่าฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐาน 1 เขต พื้นที่ไหนเช็คที่นี่! อากาศวันนี้ เตือนค่าฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐาน 1 เขต พื้นที่ไหนเช็คที่นี่! อากาศวันนี้ เตือนค่าฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐาน 1 เขต พื้นที่ไหนเช็คที่นี่!

อากาศวันนี้ เตือนค่าฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐาน 1 เขต พื้นที่ไหนเช็คที่นี่!