อากาศวันนี้ ค่าฝุ่น กทม.เริ่มเกินมาตรฐาน 2 เขต พื้นที่ไหนเช็คที่นี่!

อากาศวันนี้ ค่าฝุ่น กทม.เริ่มเกินมาตรฐาน 2 เขต พื้นที่ไหนเช็คที่นี่!

อากาศวันนี้ เปิดข้อมูล "ค่าฝุ่น" ในพื้นที่กรุงเทพฯ วันที่ 20 พ.ย. เริ่มเกินมาตรฐาน 2 เขต อยู่พื้นที่ไหนเช็ครายละเอียดที่นี่

วันที่ 20 พ.ย. ศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานคร ประจำวันเสาร์ที่ 20 พ.ย.2564 เวลา 07.00 น. ค่าเฉลี่ย24 ชั่วโมง ของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)

ตรวจวัดได้ 14-60 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) พบว่าเกินมาตรฐาน (มาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม.) จำนวน 2 พื้นที่

1.สวนทวีวนารมย์ เขตทวีวัฒนา มีค่าเท่ากับ 60 มคก./ลบ.ม.

2.เขตหนองแขม สามแยกข้างป้อมตำรวจ ถนนมาเจริญ เพชรเกษม 81  มีค่าเท่ากับ 55 มคก./ลบ.ม.

อย่างไรก็ตาม ดัชนีคุณภาพอากาศของสถานีตรวจวัดของกรุงเทพมหานคร: ส่วนใหญ่อยู่ในระดับคุณภาพอากาศดีมาก

อากาศวันนี้ ค่าฝุ่น กทม.เริ่มเกินมาตรฐาน 2 เขต พื้นที่ไหนเช็คที่นี่!

อากาศวันนี้ ค่าฝุ่น กทม.เริ่มเกินมาตรฐาน 2 เขต พื้นที่ไหนเช็คที่นี่! อากาศวันนี้ ค่าฝุ่น กทม.เริ่มเกินมาตรฐาน 2 เขต พื้นที่ไหนเช็คที่นี่!