ศบค. เผย เสียชีวิตจากโควิด 27 ราย 100% เป็นผู้สูงวัย-โรคเรื้อรัง

ศบค. เผย เสียชีวิตจากโควิด 27 ราย 100% เป็นผู้สูงวัย-โรคเรื้อรัง

"ศบค." รายงาน "สถานการณ์โควิด-19" พบ ผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 4,704 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 27 ราย 100% เป็นผู้สูงวัยและโรคเรื้อรัง ปัจจัยเสี่ยงส่วนใหญ่ติดเชื้อจากคนใกล้ชิด ขณะที่ การฉีด "วัคซีนโควิด-19" ไทยฉีดสะสมแล้ว 95,251,358 โดส

วันนี้ (5 ธ.ค. 64) ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. รายงาน  "สถานการณ์โควิด-19ผู้ติดเชื้อ โควิด-19 รายใหม่ 4,704 ราย ยอดผู้ป่วยยืนยันสะสมแล้วจนถึงวันนี้ 2,141,241 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 27 ราย ทำให้การระบาดระลอกใหม่ตั้งแต่เดือน เม.ย.2564 มียอดผู้เสียชีวิตสะสมถึง 20,850 ราย ขณะที่ภาพรวมของการเสียชีวิตจากสถานการณ์โควิด-19 มีผู้เสียชีวิตรวม 20,944 ราย ผู้ที่กำลังรักษาตัวอยู่ 71,482 ราย ยอดผู้ที่หายป่วยกลับบ้านแล้ว 6,149 ราย หายป่วยสะสมตั้งแต่ 1 เม.ย.2564 จำนวน 2,021,389 ราย

 

ศบค. เผย เสียชีวิตจากโควิด 27 ราย 100% เป็นผู้สูงวัย-โรคเรื้อรัง

 

 • เสียชีวิต 100% เป็นกลุ่มสูงวัยและโรคเรื้อรัง

 

รายงานผู้ป่วยโควิด-19 เสียชีวิตของประเทศไทย วันที่ 5 ธ.ค. 64 เสียชีวิตเพิ่ม 27 ราย เป็นเพศชาย 15 ราย หญิง 12 ราย ทั้งนี้ เป็นกลุ่มสูงวัย 60 ปีขึ้นไป และ โรคเรื้อรัง ทั้งหมด 100% ปัจจัยเสี่ยงยังเป็นการติดเชื้อจากคนใกล้ชิด กว่า 19 ราย แบ่งเป็น ติดเชื้อจากคนรู้จัก 17 ราย และ ติดเชื้อจากคนในครอบครัว 2 ราย 

 

ศบค. เผย เสียชีวิตจากโควิด 27 ราย 100% เป็นผู้สูงวัย-โรคเรื้อรัง

 • ไทยฉีดวัคซีนแล้ว 95.2 ล้านโดส 

 

สถานการณ์การฉีด "วัคซีนโควิด-19" จำนวนการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ. - 4 ธ.ค. 2564) รวม 95,251,358 โดส ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น 

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 49,129,722 ราย

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 42,419,455 ราย

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 3,702,181 ราย

 

 • ภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 4 ธันวาคม 2564

 

ยอดฉีดทั่วประเทศ 720,201 โดส

เข็มที่ 1 : 289,259 ราย

เข็มที่ 2 : 330,424 ราย

เข็มที่ 3 : 100,518 ราย

 

ศบค. เผย เสียชีวิตจากโควิด 27 ราย 100% เป็นผู้สูงวัย-โรคเรื้อรัง

 

 • การฉีดวัคซีนกลุ่ม 608 

 

รายงานจำนวนการได้รับวัคซีนโควิด-19 ของประเทศไทย แยกตามกลุ่มเป้าหมาย สะสม 28 ก.พ. - 4 ธ.ค. 64 การครอบคลุมเข็มที่ 1 ของกลุ่ม 608 พบว่า กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 71.9% กลุ่มโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค 75.5% และหญิงตั้งครรภ์ 19.3% 

 

ศบค. เผย เสียชีวิตจากโควิด 27 ราย 100% เป็นผู้สูงวัย-โรคเรื้อรัง

 • 10 จังหวัดติดเชื้อรายวันสูงสุด

 

จำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศไทยรายใหม่ จำนวน 10 จังหวัด

 1. อันดับ 1 ยังคงเป็น กทม. ติดเชื้อ 781 ราย
 2. นครศรีธรรมราช 418 ราย
 3. สงขลา 311 ราย
 4. ปัตตานี 181 ราย
 5. ชลบุรี 174 ราย
 6. สมุทรปราการ 142 ราย
 7. สุราษฎร์ธานี 136 ราย 
 8. เชียงใหม่ 134 ราย 
 9. ขอนแก่น 118 ราย
 10. ยะลา 97 ราย 

 

ศบค. เผย เสียชีวิตจากโควิด 27 ราย 100% เป็นผู้สูงวัย-โรคเรื้อรัง

 • เดินทางเข้าไทย เดือน ธ.ค. 26,689 ราย 

 

ผลการดำเนินงานรับผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง ภูเก็ต สมุย และท่าอากาศยานอื่นๆ ยอดสะสม 1- 30 พ.ย. 64 ทั้งหมด 133,061 ราย ติดเชื้อ 177 ราย เฉลี่ย 0.13%

 

ขณะที่ ยอดผู้เดินทางตั้งแต่วันที่ 1-4 ธ.ค. 64 สะสม 26,689 ราย ติดเชื้อ 32 ราย เฉลี่ย 0.12% 

 

ศบค. เผย เสียชีวิตจากโควิด 27 ราย 100% เป็นผู้สูงวัย-โรคเรื้อรัง