“อนุทิน” ร่วมประชุมสมัชชา WHO เตรียมพร้อมรับมือปัญหาโรคระบาด 

“อนุทิน” ร่วมประชุมสมัชชา WHO เตรียมพร้อมรับมือปัญหาโรคระบาด 

"อนุทิน" ร่วมประชุมสมัชชา WHO ย้ำสธ.- รัฐบาลไทย พร้อมหนุนเตรียมพร้อมรับมือปัญหาโรคระบาด ระบุขอเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นสะพานเพื่อให้นานาชาติ ได้มีเวทีสำหรับหาทางออก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยคณะทำงาน ได้เดินทางถึง นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส เพื่อเข้าร่วมประชุม สมัชชาอนามัยโลก สมัยพิเศษ ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2564 สำนักงานใหญ่องค์การอนามัยโลก(WHO)  ว่าด้วยการเตรียมพร้อมและตอบสนองต่อภาวะโรคระบาด ที่มาของการจัดงานในครั้งนี้  เนื่องมาจากโรคโควิด -19 มีผลกระทบที่กว้างขวางเกินกว่าที่กฎอนามัยระหว่างประเทศ (International Health Regulation, IHR 2005) จะรับมือได้ 

 

  • สธ.ไทยพร้อมหนุนแก้ปัญหาโรคระบาด

จำเป็นต้องมีการจัดทำกรอบกฎระหว่างประเทศขึ้นใหม่ที่มีสาระสำคัญกว้างขวางมากกว่าเดิม เพื่ออำนวยความสะดวกในการแก้ปัญหา โดยเฉพาะประเด็นของความเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการสุขภาพ รวมถึงการยกระดับศักยภาพในการผลิตยา และเวชภัณฑ์ในภาวะฉุกเฉิน ให้เพียงพอต่อการให้บริการ  ไปจนถึงการเตรียมความพร้อม ของระบบสาธารณสุขในการรับมือต่อการระบาดใหญ่ การปฏิบัติตาม IHR (2005) การแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ ผ่านเครือข่าย และการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

นายอนุทิน เปิดเผยว่า รัฐบาล และกระทรวงสาธารณสุขไทยพร้อมให้การสนับสนุน ในการจัดทำร่างข้อตัดสินใจ เป็นสนธิสัญญา ที่จะอำนวยความสะดวกในหารือร่วมกันของประเทศสมาชิก เพื่อหาทางออกกับปัญหาโรคระบาด ที่อยู่ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศกำหนด ทั้งนี้ จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ต้องยอมรับว่า ทั่วโลกต้องร่วมมือกัน ถึงจะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคครั้งนี้ไปได้ และไทย ขอเป็นส่วนหนึ่ง ในการเป็นสะพาน เพื่อให้ นานาชาติ ได้มีเวทีสำหรับหาทางออก

 

  • ภารกิจจัดทำสัญญาความร่วมมือแก้วิกฤตโรคระบาด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภารกิจของนายอนุทิน และคณะ นอกจากการประชุม เพื่อจัดทำสัญญาความร่วมมือในการแก้ไขวิกฤติโรคระบาดแล้ว ยังใช้โอกาสนี้ เข้าหารือทวิภาคีกับ ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก (WHO Director-General) เพื่อสะท้อนความพยายามของไทย ในการเป็นกลุ่มประเทศแรกที่ร่วมใน BioHub System หลังจากที่ไทย เป็นสมาชิก ในโครงการนำร่องทำการทบทวนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและความมั่นคงทางสุขภาพด้านการเตรียมความพร้อมและการตอบสนอง (Universal Health Preparedness and Response, UHPR) 

พร้อมทั้ง มีกำหนดการพบหารือทวิภาคีกับ ผู้อำนวยการบริหาร โครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ (United Nations Programme on HIV/AIDS - UNAIDS) เกี่ยวกับกรณี ประเทศไทยจะดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการประสานงานโครงการ โรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS Programme Coordinating Board : PCB) ในปี 2565 ที่ประเทศไทยมุ่งเน้นไปยังกลุ่มเยาวชนเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่อง HIV อย่างครอบคลุม