ลุยเพชรบุรีเยี่ยมให้กำลังใจผู้ฉีดวัคซีนโควิดผู้ประกันตน ม.33 เข็มสอง

ลุยเพชรบุรีเยี่ยมให้กำลังใจผู้ฉีดวัคซีนโควิดผู้ประกันตน ม.33 เข็มสอง

รมว.สุชาติ มอบที่ปรึกษา ลุยเพชรบุรีเยี่ยมให้กำลังใจผู้ฉีดวัคซีนผู้ประกันตน ม.33 เข็มสอง พร้อมเดินหน้าฉีดวัคซีนตามนโยบายฉีดวัคซีนเป็นวาระแห่งชาติ

วันนี้(18พ.ย.2564) นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการให้บริการฉีดวัคซีนโรคโควิด-19 เข็มที่ 2 สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนชั้นใต้ดิน ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ สาขาเพชรบุรี ถนนเพชรเกษม ตำบลสมอพลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยมี นพ.สุทัศน์ ไชยยศ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

ลุยเพชรบุรีเยี่ยมให้กำลังใจผู้ฉีดวัคซีนโควิดผู้ประกันตน ม.33 เข็มสอง

นายฤทธิชัย สมบูรณ์ทรัพย์ ผู้บริหารโรบินสันไลฟ์สไตล์ จังหวัดเพชรบุรี น.ส.ลดาวัลย์ เรืองอร่าม โรงพยาบาลบ้านลาด นางวันทนา ณัฐพูลวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกรมสำนักงานประกันสังคม และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย

 

  • ฉีดวัคซีนให้ผู้ประกันตนม.33 ป้องกันโควิด

นางธิวัลรัตน์ กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ท่าน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน และท่านสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มีความห่วงใยพี่น้องผู้ใช้แรงงานและประชาชนทั่วไปจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และได้กำหนดให้การฉีดวัคซีนเป็นวาระแห่งชาตินั้น

ลุยเพชรบุรีเยี่ยมให้กำลังใจผู้ฉีดวัคซีนโควิดผู้ประกันตน ม.33 เข็มสอง

รมว.แรงงาน ได้มอบหมายสํานักงานประกันสังคม บูรณาการร่วมกับกระทรวงมหาดไทย โดยกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการแต่ละจังหวัด กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กระทรวงการคลัง โดยธนาคารกรุงไทย และสถานพยาบาลเครือข่ายประกันสังคม ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับผู้ประกันตนเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดทั้งในโรงงานและสถานประกอบการ

 

  •  แรงงานพร้อมดูแลผู้ประกันตนม.33

ในวันนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ท่านสุชาติ ชมกลิ่น ได้มอบหมายให้ดิฉันและคณะลงพื้นที่จุดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 2 สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 ณ ชั้นใต้ดิน ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟสไตล์ สาขาเพชรบุรี ซึ่งอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี โดยมีทีมแพทย์ พยาบาล และเภสัชกรจากโรงพยาบาลบ้านลาด เป็นผู้ดำเนินการฉีดในเข็มที่ 2 จำนวน 13,000 โดส

ลุยเพชรบุรีเยี่ยมให้กำลังใจผู้ฉีดวัคซีนโควิดผู้ประกันตน ม.33 เข็มสอง

สำหรับการฉีดวัคซีนแก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 ในจังหวัดเพชรบุรีตั้งแต่วันที่ 15 - 24 พฤศจิกายน 2564 เป็นวัคซีนยี่ห้อแอสตร้าเซเนก้าทั้งหมด ซึ่งการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 เป็นหนึ่งในมาตรการที่กระทรวงแรงงานให้การป้องกันรักษาโดยเร่งรัดการฉีดวัคซีนให้แก่ผู้ประกันตนตามนโยบายรัฐบาลเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 และสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในกลุ่มแรงงานเพื่อให้กิจการเดินหน้าต่อไปได้