"ประกันสังคม" โอนเงินเยียวยา คนที่ยังไม่ได้ เช็คอัพเดทที่นี่

"ประกันสังคม" โอนเงินเยียวยา คนที่ยังไม่ได้ เช็คอัพเดทที่นี่

ตรวจสอบ "ประกันสังคม" โอนเงินเยียวยา คนที่ยังไม่ได้ เช็คอัพเดทที่นี่

ผู้ประกันตนยังคงติดตามตรวจสอบ "ประกันสังคม" โอนเงินเยียวยา กรณีคนที่ยังไม่ได้เงินเยียวยา ซึ่งเช็คอัพเดทที่นี่ "กรุงเทพธุรกิจ" ได้เนื่องจากรายงานความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง

การจ่ายเงินเยียวยา ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ประกันตน มาตรา 33, 39 หรือ 40 ต่างต้องรับเงินผ่านช่องทางเดียวกัน คือ "พร้อมเพย์" โดยสำหรับผู้ที่อยู่ในระบบอยู่แล้ว ไม่ต้องมายื่นเอกสารเพิ่มเติม เพราะรัฐบาลโดยสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน มีฐานข้อมูลอยู่แล้ว

สิ่งที่ต้องทำมีอย่างเดียว คือ ต้องเปิดบัญชี "พร้อมเพย์" ที่ผูกกับ "บัตรประชาชน" เท่านั้น ห้ามผูกบัญชีกับหมายเลขโทรศัพท์มือถือ เพื่อรอรับเงินเยียวยาตามสิทธิ์

\"ประกันสังคม\" โอนเงินเยียวยา คนที่ยังไม่ได้ เช็คอัพเดทที่นี่

 

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนยังคงสอบถาม สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กรณียังไม่ได้เงินเยียวยา หรือได้ยังไม่ครบตามที่รัฐบาลประกาศนั้น สำนักงานประกันสังคม ชี้แจงว่า การจ่ายเงินเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนที่ยื่นทบทวนสิทธิ ผู้ประกันตน มาตรา 33 กำหนดจ่ายเงินทุกวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ จนสิ้นสุดโครงการวันที่ 31 ธันวาคม 2564 แนะนำตรวจสอบเป็นระยะๆ

ส่วนกรณี สำหรับเงินทดแทนการขาดรายได้ ผู้ประกันตนมาตรา 33 จะมีสิทธิเมื่อนำส่งเงินสมทบภายใน 15 เดือนย้อนหลังมีการนำส่งเงินสมทบรวมกันไม่น้อยกว่า 3 เดือนจะติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม ก่อนวันที่เข้ารับการรักษาพยาบาล แพทย์มีคำสั่งให้หยุดพักรักษาตัว และต้องมีหนังสือรับรองจากนายจ้าง กรณีได้รับค่าจ้าง ในวันลาป่วยครบ 30 วันทำงานใน 1 ปีปฏิทินตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานแล้ว จะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ร้อยละ 50 ของค่าจ้างจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท ตามกฏหมายประกันสังคม โดยได้รับครั้งละไม่เกิน 90 วัน ปีละไม่เกิน 180 วัน เว้นแต่โรคเรื้อรัง ไม่เกิน 365 วัน

 

ผู้ประกันตนมาตรา 39 และ มาตรา 40 ที่เป็นกลุ่มเก็บตก ยังไม่ได้เงินเยียวยา หลังยื่นทบทวนสิทธิ แนะนำให้ตรวจสอบสิทธิอย่างต่อเนื่อง 

วิธีการตรวจสอบผลการยื่นสิทธิ 

1.เข้าไปที่เว็บไซต์ประกันสังคม www.sso.go.th

ตรวจสอบสถานะโครงการเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 33

ตรวจสอบสถานะโครงการเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 39

ตรวจสอบสถานะสิทธิ์โครงการเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 40
 

ส่วนใหญ่เกิดจากการโอนไม่สำเร็จ เนื่องจากสาเหตุต่างๆ เช่น ไม่ผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชน เป็นต้น

วิธีแก้ไขสำหรับคนที่ยังไม่ผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชน ให้รีบไปดําเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน หรือเปลี่ยนจากพร้อมเพย์ที่ผูกกับเบอร์โทรศัพท์เป็นพร้อมเพย์ผูกเลขบัตรประชาชน ส่วนคนที่บัญชีปิด ให้ดําเนินการเปิดบัญชี และผูกพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชนด่วน

หากดำเนินการไม่ทัน "ประกันสังคม" ยังโอนเงินเยียวยาต่อเนื่องทุกสัปดาห์ ดังนี้

มาตรา 39 และมาตรา 40 โอนทุกวันพฤหัสบดี 

มาตรา 33 โอนทุกวันศุกร์

โดยจะโอนให้ทุกสัปดาห์ จนกว่าจะได้รับเงิน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

อ้างอิง - สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

\"ประกันสังคม\" โอนเงินเยียวยา คนที่ยังไม่ได้ เช็คอัพเดทที่นี่