ประกันสังคมจัดให้ "ตรวจสุขภาพ" ฟรี 14 รายการ เช็คสถานพยาบาลเข้าร่วมโครงการ

ประกันสังคมจัดให้ "ตรวจสุขภาพ" ฟรี 14 รายการ เช็คสถานพยาบาลเข้าร่วมโครงการ

ตรวจสุขภาพฟรี 14 รายการ กับสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ สำหรับประกันสังคม หรือผู้ประกันตน เพื่อดูแลสุขภาพของผู้ประกันตนเชิงรุกในทุกมิติ

การ "ตรวจสุขภาพ" ฟรี สำหรับประกันสังคม หรือ ผู้ประกันตน สำนักงานประกันสังคม ร่วมขับเคลื่อนตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงแรงงาน เพื่อดูแลสุขภาพของผู้ประกันตนเชิงรุกในทุกมิติ โดยให้สิทธิผู้ประกันตนเข้ารับการตรวจสุขภาพกับสถานพยาบาลที่สมัครเข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพกับสำนักงานประกันสังคม ซึ่งกำหนดให้ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการตรวจสุขภาพ ฟรี 14 รายการ กับสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพ

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- ชวน "ผู้ประกันตน" ตรวจสุขภาพฟรี ทุกรพ.ประกันสังคม

- "ผู้ประกันตน ม.33" ใครยังไม่ฉีดวัคซีนเข็ม 2 รีบเลย พรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้ว

 

ผู้ประกันตน สามารถ "ตรวจสุขภาพ" ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 14 รายการ ดังนี้

 

การตรวจร่างกายตามระบบ 

 

1.การคัดกรองการได้ยิน Finger Rub Test อายุ 15 ปีขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้ง/ 1 ปี

 

2.การตรวจเต้านมโดยแพทย์หรือบุคลากรสาธารณสุข อายุ 30-39 ปี ตรวจทุก 3 ปี , 40-54 ปี ตรวจทุกปี , 55 ปีขึ้นไป ตรวจตามความเหมาะสมหรือมีความเสี่ยง 

 

3.การตรวจตาโดยความดูแลของจักษุแพทย์ อายุ 40-54 ปีตรวจ 1 ครั้ง , อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจทุก 1-2 ปี 

 

4.การตรวจสายตาด้วย Snellen eye Chart อายุ 55 ปีขึ้นไปตรวจ 1 ครั้ง/ปี

 

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ

 

5.ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC อายุ 18-54 ปีตรวจ 1 ครั้ง , อายุ 55-70 ปีตรวจ 1 ครั้ง/ปี

 

6.ปัสสาวะ UA อายุ 55 ปีขึ้นไปตรวจ 1 ครั้ง/ปี

 

การตรวจสารเคมีในเลือด 

 

7.น้ำตาลในเลือด FBS อายุ 35-54 ปีตรวจทุก 3 ปี , อายุ 55 ปีขึ้นไปตรวจ 1 ครั้ง/ปี

 

8.การทำงานของไต Cr อายุ 55 ปีขึ้นไปตรวจ 1 ครั้ง/ปี

 

9.ไขมันในเลือดชนิด Total cholesterol & HDL อายุ 20 ปีขึ้นไป ตรวจทุก 5 ครั้ง


 

การตรวจอื่นๆ 

 

10.เชื้อไวรัสตับอักเสบ HBsAg สำหรับผู้ที่เกิดก่อน พ.ศ.2535 ตรวจ 1 ครั้ง 

 

11.มะเร็งปากมดลูก หรือ Pap Smear อายุ 30-54 ปีตรวจ 1 ครั้ง , อายุ 55 ปีขึ้นไปตรวจตามความเหมาะสมหรือมีความเสี่ยง

 

12.มะเร็งปากมดลูกวิธี Via อายุ 30-54 ปีตรวจทุก 5 ปี , อายุ 55 ปีขึ้นไปแนะนำให้ตรวจ Pap Smear

 

13.เลือดในอุจจาระ FOBT อายุ 50 ปีขึ้นไปตรวจ 1 ครั้ง/ปี 

 

14.Chest X-ray อายุ 15 ปีขึ้นไปตรวจ 1 ครั้ง

 

ประกันสังคมจัดให้ "ตรวจสุขภาพ" ฟรี 14 รายการ เช็คสถานพยาบาลเข้าร่วมโครงการ

 

ประกันสังคมจัดให้ "ตรวจสุขภาพ" ฟรี 14 รายการ เช็คสถานพยาบาลเข้าร่วมโครงการ

 

สามารถตรวจสอบข้อมูลสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพได้ที่ www.sso.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประกันสังคม กรุงเทพมหานคร พื้นที่/จังหวัด/สาขาทุกแห่งทั่วประเทศ และที่หมายเลขโทรศัพท์ 1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง)

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์