ศบค. ลดพื้นที่แดงเข้มเหลือ 6 จังหวัด เลื่อนเปิด "สถานบันเทิง" 15 ม.ค. 65

ศบค. ลดพื้นที่แดงเข้มเหลือ 6 จังหวัด เลื่อนเปิด "สถานบันเทิง" 15 ม.ค. 65

ศบค. รายงานภายหลังการประชุม ศบค.ชุดใหญ่ ลด "พื้นที่สีแดงเข้ม" จาก 7 จังหวัด เหลือ 6 จังหวัด ปรับ "จันทบุรี" ไปอยู่พื้นที่สีแดง เลื่อนเปิด "สถานบันเทิง" รอพิจารณา วางมาตรการความปลอดภัย ถึงวันที่ 15 ม.ค. 65

วันนี้ (12 พ.ย. 64) ที่ทำเนียบรัฐบาล นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) กล่าวภายหลังการประชุม ศบค.ชุดใหญ่ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ในประเด็น มาตรการการควบคุมโรคและปรับระดับพื้นที่ สถานการณ์ทั่วราชอาณาจักร โดยระบุว่า มีการปรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 7 จังหวัด เหลือ 6 จังหวัด ได้แก่ ตาก นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา ส่วน "จันทบุรี" ปรับมาเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ส่วนจังหวัดอื่นๆ ยังคงเดิมทั้งหมด และคงมาตรการห้ามออกเคหะสถานที่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 6 จังหวัด ไปอีก 1 วัน ถึงวันที่ 30 พ.ย. 64 

 

  • เลื่อนเปิด "สถานบันเทิง"

 

โฆษก ศบค. กล่าวต่อไปว่า ส่วนสถานบันเทิง ผับบาร์ คาราโอเกะ ซึ่งเป็นสถานที่มีคนเรียกร้องผู้ประกอบการ ดำเนินกิจการ ที่ทำงานในส่วนนี้ ซึ่งมีการกล่าวไว้ในคราวก่อนว่าอาจมีการเปิดในเดือน ธ.ค. โดยในที่ประชุม มีการพูดคุยกันอย่างหลากหลาย ทาง สธ. นำไปพิจารณาผ่านหลายคณะกรรมการ และนำเสนอในที่ประชุม ขอเลื่อนออกไปก่อน ยังไม่เปิดดำเนินการในเดือน ธ.ค. เพราะจะเกี่ยวกับการระบายอากาศในพื้นที่ และต้องใช้มาตรการในการควบคุมสูงมากๆ

อย่างไรก็ตาม จะให้เปิดแต่ขอใช้เวลาระหว่างวันที่ 15 พ.ย. 64 – 15 ม.ค. 65 เตรียมความพร้อมโดยกระทรวงมหาดไทย กทม. กระทรวงสาธารณสุข ผู้ประกอบการ ดูแลตั้งทีมประเมิน จัดทำ เรื่องของมาตรการ ซักซ้อมทำความเข้าใจ และในวันที่ 16 ม.ค. หากทำได้ ก็เปิดดำเนินการได้ แต่อาจจะเป็นพื้นที่เฉพาะพื้นที่เฝ้าระวังสูง พื้นที่เฝ้าระวัง หรือพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว ที่ความเสี่ยงไม่มาก

 

  • ยังไม่เปิด กีฬาชนไก่ ชนวัว แข่งม้า

 

สำหรับ กีฬาชนไก่ ชนวัว แข่งม้า ผู้ช่วยโฆษก ศบค. ระบุว่า หลายท่านเข้าใจว่ามีประเด็นที่อาจจะแอบแฝงมาทำให้เกิดคลัสเตอร์ต่างๆ ตามมา มีการเสนอเพื่อขออนุญาต โดยสรุป ผอ.ศบค. รับทราบความเดือดร้อนและไม่อยากให้กิจการกิจกรรม หรือห่วงโซ่การดำเนินการทั้งเกษตรกรที่ต้องเลี้ยงดูแล คนที่ทำงานด้านนี้ไม่มีงานทำหรือรับภาระ รวมถึงฝ่ายรัฐที่จะต้องรับภาระในการดูแลด้วย เรียกว่าให้ไปพิจารณา โดยมอบให้กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข ดูมาตรการที่ควบคุมโรค

อาจใช้แบบอย่าง เช่น กิจกรรมกีฬาที่อยู่กลางแจ้ง พิจารณาว่าจะทำให้เกิดการปฏิบัติอย่างไร และอีกหนึ่งข้อคิดเห็นที่ต้องดูตามข้อกฎหมายเก่าและใหม่ที่เกี่ยวโยงกันไปเป็นข้อห้าม หลายท่านคงทราบว่า เรื่องต่างๆ เหล่านี้เชื่อมโยงไปยังเรื่องสีเทา เช่น การพนัน ดังนั้น จะต้องพยายามดูแล ให้ได้อย่างดี รัดกุม และไม่เป็นการแพร่กระจายต่อการติดเชื้อ

 

"เป็นเรื่องที่ต้องมองดูครอบคลุมหลายด้าน ผอ.ศบค. ระบุว่า หากการประชุมก่อนปีใหม่ มีผลสัมฤทธิ์อย่างไรให้รีบทำ เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบของการผ่อนคลายกิจการกิจกรรมเหล่านี้ โดยมอบให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงสาธารณสุขดูแล"