ศบค. ปรับลดพื้นที่สีแดงเข้ม เช็ค! มาตรการป้องกันควบคุมโควิด-19

ศบค. ปรับลดพื้นที่สีแดงเข้ม เช็ค! มาตรการป้องกันควบคุมโควิด-19

ศบค. ปรับลดพื้นที่สีแดงเข้มเหลือ 6 จังหวัด คงห้ามออกนอกบ้านต่ออีก 15 วัน ถึง 30 พ.ย.นี้ ให้เปิดสถานบันเทิง 16 ม.ค. 65 ในพื้นที่เหลือง-เขียว-ฟ้า ยังไม่อนุญาตแข่งชนไก่-ชนวัว-แข่งม้า

เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 64 นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) แถลงผลการประชุม ศบค. ชุดใหญ่ ที่มี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ว่า ศบค.เห็นชอบปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ย่อยในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร 

โดยพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (แดงเข้ม) เดิม  7 จังหวัด ปรับลดเป็น  6 จังหวัด ประกอบด้วย ตาก นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา

พื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) เดิม 38 จังหวัด ปรับเพิ่มเป็น 39 จังหวัด ประกอบด้วย กาญจนบุรี ขอนแก่น จันทบุรี ชลบุรี ชุมพร เชียงราย เชียงใหม่ ฉะเชิงเทรา ตรัง ตราด นครปฐม นครนายก นครราชสีมา นครสวรรค์ นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรีพระนครศรีอยุธยา พัทลุง พิจิตร พัทลุง เพชรบุรีเพชรบูรณ์ ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรีสตูลสมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรีสระแก้ว สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี อ่างทอง อุดรธานี และอุบลราชธานี 

พื้นที่ควบคุม (สีส้ม) คงเดิม 23 จังหวัด ประกอบด้วย กาฬสินธุ์กำแพงเพชร ชัยนาท ชัยภูมิ บุรีรัมย์ พะเยา แพร่มหาสารคาม แม่ฮ่องสอน ยโสธร ร้อยเอ็ด ลำปางลำพูน เลย สิงห์บุรี สุโขทัย สุรินทร์ หนองคายหนองบัวลำภู อุตตรดิตถ์ อุทัยธานี อำนาจเจริญและศรีสะเกษ 

พื้นที่เฝ้าระวังสูง (สีเหลือง) 5 จังหวัด ประกอบด้วย นครพนม น่าน บึงกาฬมุกดาหาร และสกลนคร 

พื้นที่นำร่องท่องเที่ยว (สีฟ้า) 4 จังหวัด ประกอบด้วย กทม. กระบี่พังงา และภูเก็ต

ศบค. ปรับลดพื้นที่สีแดงเข้ม เช็ค! มาตรการป้องกันควบคุมโควิด-19

ศบค. ปรับลดพื้นที่สีแดงเข้ม เช็ค! มาตรการป้องกันควบคุมโควิด-19

สำหรับกิจกรรมและกิจการ การห้ามออกนอกเคหสถาน Work from Home การจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม สถานศึกษาทุกระดับ สถาบันกวดวิชา สถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานพัฒนาเด็กประถมวัย ศูนย์เด็กพิเศษสถานที่ให้การดูแล หรือสถานสงเคราะห์อื่นที่เป็นการจัดสวัสดิการให้แก่เด็ก ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ทุกประเภท ศูนย์การเรียนรู้หรือสถานที่ที่มีลักษณะคล้ายการร้านอาหาร ทั้งในและนอกศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า หรือสถานที่อื่นใดที่มีร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ ตลาด ตลาดนัด ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุมหรือสถานที่จัดนิทรรศการ รวมถึงสถานที่ลักษณะเดียวกันในห้างสรรพสินค้า และโรงแรม ร้านเสริมสวย ร้านสถานศึกษาความงาม ร้านสัก สถานบริการเพื่อสุขภาพ นวด สปา สถานที่เล่นกีฬา สนามกีฬา ลานกีฬา สระน้ำ หรือสถานที่จัดแข่งขันกีฬา โรงภาพยนตร์โรงมหรสพ การแสดงพื้นบ้าน หรือสถานที่ลักษณะเดียวกัน  ยังคงใช้มาตราเดิม โดยเฉพาะพื้นที่สีแดงเข้ม ยังคงห้ามออกนอกเคหะสถาน เวลา 23.00-03.00 น. ไปอีก 15 วันถึงวันที่ 30 พ.ย. 64 

ที่ประชุม ศบค. ยังเห็นชอบเลื่อนการเปิดบริการสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ จากแผนเดิมวันที่ 1 ธ.ค. 64 เป็นวันที่ 16 ม.ค. 65 เพื่อเตรียมการ  ประเมินสถานการณ์การระบาด และการได้รับวัคซีนแต่ละพื้นที่ เนื่องจากเป็นกิจการเสี่ยงที่เคยเกิดการระบาดใหญ่ และเป็นต้นเหตุระบาดในชุมชน ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ประกอบการ ต้องดำเนินการตามมาตรการที่กำหนด อีกทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องกำกับมาตรการอย่างเคร่งครัด

ศบค. ปรับลดพื้นที่สีแดงเข้ม เช็ค! มาตรการป้องกันควบคุมโควิด-19

อกจากนี้ ศบค.เห็นชอบร่างมาตรการป้องกันควบคุมโควิด-19 สำหรับทุกระดับพื้นที่สถานการณ์ ในสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ โดยแผนการปรับมาตรการ วันที่ 16 พ.ย. 64-15 ม.ค. 65  ให้มีการเตรียมความพร้อมการเปิดดำเนินการคือ 1.กระทรวงมหาดไทย กทม. ร่วมกับกรมอนามัย กรมควบคุมโรค กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข  2.ผู้ประกอบการ ต้องปรับปรุงระบบระบายอากาศตามมาตรฐาน และส่งเสริมให้บุคลากรได้รับวัคซีนทุกคน รวมทั้งเตรียมความพร้อมในการเปิดดำเนินการ 3.กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และคณะกรรมการโรคติดต่อ กทม. จัดตั้งทีมสำหรับประเมินสถานบันเทิง และซักซ้อมความเข้าใจมาตรการที่กำหนดไว้ 

ศบค. ปรับลดพื้นที่สีแดงเข้ม เช็ค! มาตรการป้องกันควบคุมโควิด-19

ขณะที่ตั้งแต่วันที่ 16 ม.ค. 65 เปิดดำเนินการเฉพาะพื้นที่เฝ้าระวังสูง (สีเหลือง) พื้นที่เฝ้าระวัง (สีเขียว) และพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว (สีฟ้า) เท่านั้น โดย 1.ผู้ประกอบการปรับปรุงสภาพแวดล้อมระบบระบายอากาศ และเร่งรัดให้บุคลากรได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ 100% 2.กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และคณะกรรมการโรคติดต่อ กทม. ขึ้นทะเบียนและตรวจประเมินสถานบันเทิงตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่กำหนด เพื่ออนุญาตให้เปิดเฉพาะที่ผ่านการประเมินเท่านั้น 3.สถานบันเทิงเปิดดำเนินการโดยเคร่งครัดมาตรการ  4.กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และคณะกรรมการโรคติดต่อ กทม. กำกับติดตามการเปิดดำเนินการอย่างใกล้ชิด หากเกิดการระบาดให้พิจารณาปิดบริการ

สำหรับกีฬาชนไก่ ชนวัว และแข่งม้า มีการเสนอในที่ประชุม ศบค. เพื่อขออนุญาต เนื่องจากมีการเสนอมาหลายรอบแล้ว ซึ่ง นายกฯ ในฐานะ ผอ.ศบค. บอกว่า รับทราบถึงความเดือดร้อน และไม่อยากให้กิจการหรือกิจกรรม ตั้งแต่เกษตรกรที่เลี้ยงและดูแล หรือคนที่ทำงานในด้านนี้ไม่มีงานทำและรับภาระ  จึงมอบให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ไปดูมาตรการที่จะควบคุมโรค เพื่อให้เปิดกิจการและกิจกรรมเหล่านี้ได้ โดยมีแบบอย่างกิจการและกิจกรรมการเล่นกีฬากลางแจ้ง ที่สามารถมี-ไม่มีผู้ชม เช่น กีฬามวย ทั้งนี้ อาจจะต้องดูเรื่องข้อกฎหมายเก่า หรือกฎหมายใหม่ ที่เกี่ยวโยงที่เป็นข้อห้าม เพราะการแข่งขันกีฬาดังกล่าวเชื่อมโยงการพนัน ซึ่งกฎหมายห้ามกีฬาเหล่านี้ ก็จะต้องดูแลให้ดีและรัดกุม ไม่แพร่กระจายต่อการติดเชื้อโควิด จึงต้องดูให้ครอบคลุมหลายด้าน