ศบค. เลื่อนคลายล็อกสถานบันเทิง เหตุกิจการที่มีความเสี่ยงสูง

ศบค. เลื่อนคลายล็อกสถานบันเทิง เหตุกิจการที่มีความเสี่ยงสูง

โฆษก ศบค. เผย มติที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ ยังไม่คลายล็อกดาวน์ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ เลื่อนเปิดจากกำหนดเดิม 1 ธ.ค. 64 เป็น 16 ม.ค. 65 ระบุยังเป็นกิจการที่มีความเสี่ยงสูง

เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 64 นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานผลการประชุม ศบค.ชุดใหญ่ ระบุว่า ที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ ยังไม่คลายล็อกดาวน์ดาวน์ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ โดยมีมติให้เลื่อนเปิดจากกำหนดเดิม 1 ธันวาคม 64 เป็น 16 ม.ค. 65  
 

โดยเหตุผลของ ศบค. ในการยังไม่คลายล็อกดาวน์สถานบันเทิง เนื่องจากข้อมูลพบว่า เป็นกิจการที่มีความเสี่ยงเกิดการระบาดใหญ่ และเป็นต้นเหตุในการระบาดในชุมชน และต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ประกอบการ ต้องดำเนินการตามมาตรการที่กำหนด รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวของต้องกำกับมาตรการอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ต้องมีการประเมินสถานการณ์ และการได้รับวัคซีนของแต่ละพื้นที่อย่างรอบคอบก่อนเปิดดำเนินการ
 

ศบค. เลื่อนคลายล็อกสถานบันเทิง เหตุกิจการที่มีความเสี่ยงสูง