โควิด 5 จ. "ภาคใต้" ยังติด Top 10 "สงขลา" ติดเชื้อรายใหม่ 496 ราย

โควิด 5 จ. "ภาคใต้" ยังติด Top 10 "สงขลา" ติดเชื้อรายใหม่ 496 ราย

ศบค. รายงาน "สถานการณ์โควิด-19" ชายแดนใต้ติดเชื้อสัดส่วน 18% ของภาพรวมประเทศ โดย 5 จังหวัด ติด Top10 ติดเชื้อรายวันสูงสุด สงขลา อันดับ 2 พบเชื้อรายใหม่ 496 ราย

วันนี้ (11 พ.ย. 64) ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 11 พ.ย. 2564 พบผู้ติดเชื้อ โควิด-19 รายใหม่อีก 7,496 ราย ยอดผู้ป่วยยืนยันสะสมแล้วจนถึงวันนี้ 1,997,969 ราย เสียชีวิตเพิ่มอีก 57 ราย เสียชีวิตรวม 19,883 ราย 

 

โควิด 5 จ. "ภาคใต้" ยังติด Top 10 "สงขลา" ติดเชื้อรายใหม่ 496 ราย

 

  • ภาคใต้ เสียชีวิต 21 ราย 

 

รายงานผู้ป่วยโควิด-19 ที่เสียชีวิตเพิ่ม 57 ราย พบว่า เป็นเพศชาย 30 ราย หญิง 27 ราย โดยส่วนใหญ่ยังเป็นกลุ่มสูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 42 ราย (74%) และ กลุ่มโรคเรื้อรัง 12 ราย (21%) รวมทั้งสองกลุ่มกว่า 95% ขณะเดียวกันพบว่า ผู้เสียชีวิตอยู่ใน "ภาคใต้" กว่า 21 ราย ได้แก่ นครศรีธรรมราช 9 ราย ปัตตานี 3 ราย ชุมพร 2 ราย สงขลา 2 ราย สตูล 1 ราย ยะลา 1 ราย นราธิวาส 1 ราย สุราฎร์ธานี 1 ราย ตรัง 1 ราย 

 

โควิด 5 จ. "ภาคใต้" ยังติด Top 10 "สงขลา" ติดเชื้อรายใหม่ 496 ราย

  • สงขลา ติดเชื้อ 496 ราย  

 

รายงานผู้ป่วยรายใหม่ 10 อันดับ พบว่า กทม. ยังเป็นอันดับ 1 ติดเชื้อ 752 ราย ขณะที่ 5 จังหวัด ภาคใต้ยังคงติด Top 10 ติดเชื้อรายวันสูงสุด ได้แก่ อันดับ 2 สงขลา 496 ราย อันดับ 4 นครศรีธรรมราช 375 ราย อันดับ 5 ปัตตานี 355 ราย อันดับ 6 ยะลา 275 ราย และ อันดับ 8 สุราษฎร์ธานี 233 ราย 

 

โควิด 5 จ. "ภาคใต้" ยังติด Top 10 "สงขลา" ติดเชื้อรายใหม่ 496 ราย

 

  • ภาพรวมติดเชื้อของประเทศ

 

ภาพรวมผู้ป่วยติดเชื้อในชุมชนรายงวัน กทม. ปริมณฑล ชายแดนใต้ ต่างจังหวัด พบว่า ในต่างจังหวัด 67 จังหวัด ติดเชื้อสัดส่วน 65% ชายแดนใต้ 18% และกทม.ปริมณฑล 17%

 

โควิด 5 จ. "ภาคใต้" ยังติด Top 10 "สงขลา" ติดเชื้อรายใหม่ 496 ราย

 

  • ไทยฉีดวัคซีนแล้ว 82.5 ล้านโดส  

 

จำนวนการได้รับ "วัคซีนโควิด-19" สะสม (28 ก.พ. - 10 พ.ย. 2564) รวม 82,532,531 โดส ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น 

 

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 44,579,576 ราย

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 35,277,108 ราย

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 2,675,847 ราย

 

  • ภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564

 

ยอดฉีดทั่วประเทศ 771,469 โดส

เข็มที่ 1 : 223,903 ราย

เข็มที่ 2 : 516,278 ราย

เข็มที่ 3 : 31,288 ราย

 

โควิด 5 จ. "ภาคใต้" ยังติด Top 10 "สงขลา" ติดเชื้อรายใหม่ 496 ราย

 

  • นทท. เข้าไทย 30,538 ราย ติดเชื้อ 0.11%

 

ผลการดำเนินงานการรับผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม่ ภูเก็ต และสมุย วันที่ 1-10 พ.ย. 64 สะสม 30,538 ราย แบ่งเป็น Test&Go ไม่ต้องกักตัว 19,949 ราย แซนด์บ็อกซ์ 9,072 ราย กักตัว 7 วัน 453 ราย กักตัว 10 วัน 1,064 ราย พบติดเชื้อ 35 ราย คิดเป็นสัดส่วน 0.11%

 

โควิด 5 จ. "ภาคใต้" ยังติด Top 10 "สงขลา" ติดเชื้อรายใหม่ 496 ราย