สั่งปิด รร.บ้านโนนสมบูรณ์ 14 วัน หลังพบ ครู-นร. ติดเชื้อ "โควิด-19" แล้ว 14 ราย

สั่งปิด รร.บ้านโนนสมบูรณ์ 14 วัน หลังพบ ครู-นร. ติดเชื้อ "โควิด-19" แล้ว 14 ราย

รร.บ้านโนนสมบูรณ์ ติดเชื้อ "โควิด-19" กันระนาวกว่า 14 ราย ต้องเร่งประสานเจ้าหน้าที่เข้าคัดกรองตรวจหาเชื้อกันวุ่น พร้อมสั่งปิด 14 วัน

เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 64 ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปตรวจสอบที่โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 12 ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร หลังทราบว่าที่โรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียนติดโควิด-19 จำนวน 13 คน และครู 1 คน รวม 14 คน เมื่อไปถึงพบว่าภายในอาคารอเนกประสงค์ตั้งอยู่ภายในโรงเรียนมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาล สุขภาพชุมชนตำบลโนนสมบูรณ์ตั้งจุดคัดกรองนักเรียน 

โดยมีผู้ปกครองและนักเรียนเดินทางมาเข้าแถวต่อคิวเพื่อตรวจคัดกรองโควิด-19 กันตั้งแต่เช้า ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้ประกาศให้นักเรียนไม่จับต้องสิ่งของใดๆและไม่นำมือไปขยี้ตา แตะต้องที่บริเวณใบหน้าหรือปาก พร้อมกับฉีดแอลกอฮอล์ล้างมือกันอย่างเข้มข้น ซึ่งนักเรียนที่เข้าตรวจหาเชื้อในวันนี้จัดเป็นผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงกันทุกคน

นางพจนีย์ ถนอมศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ เปิดเผยว่า เริ่มต้นของการติดเชื้อแพร่ระบาดในโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ นั้น มีเด็กนักเรียนไปทำการรักษาที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา และพบว่าเป็นผู้ติดเชื้อโควิด-19 และนักเรียนอีกหนึ่งครอบครัวอาศัยกันจำนวน 8 คนได้ไปตรวจหาเชื้อและทำการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลตากสินมหาราช ขณะนี้กลับมาอยู่บ้านแล้วพบว่าในบ้านหลังดังกล่าวมีผู้ติดเชื้อทั้งหมด 5 คน

เมื่อทางโรงเรียนทราบข่าวและยืนยันแน่ชัดแล้ว จึงได้ประสานกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสมบูรณ์ นำเจ้าหน้าที่สาธารณสุข มาดำเนินการตรวจนักเรียน100 คน พบว่ามีนักเรียนติดเชื้อโควิด-19 ระดับชั้นอนุบาล 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 13 คนมีครูติดเชื้อด้วยอีก 1 คน ส่วนนักเรียนที่ติดเชื้อขณะนี้ถูกนำไปกักตัวที่ศูนย์พักคอยแล้ว ขณะที่นักเรียนที่เป็นผู้เสี่ยงสูงกักตัวอยู่ภายในโรงเรียน 21 คน ครู 17 คน สำหรับโรงเรียนแห่งนี้มีครูทั้งหมด 18 คน นักเรียน 209 คน

ด้านการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ขณะนี้ทางโรงเรียนได้ประกาศปิดการเรียน 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 10-23 พฤศจิกายน 2564  โดยให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาเปลี่ยนเป็นการเรียนการสอนแบบออนแฮนด์แทน และระดับมัธยมศึกษา เรียนออนไลน์ อย่างไรก็ตาม ทางโรงเรียนได้เปิดรับบริจาคสิ่งของอาหารแห้งสำหรับนักเรียน ในเบื้องต้นนายเพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์ ส.ส.กำแพเพงชร เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ หลังได้ทราบข่าวได้ส่งตัวแทนนำแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัย รวมทั้งน้ำดื่มจำนวนหนึ่งไปมอบให้เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน

นางขวัญจิต อินอยู่ อายุ 34 ปี อยู่บ้านเลขที่ 320/1 หมู่ที่ 12  ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร ซึ่งมีลูกเป็นนักเรียนอยู่ชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 5 เปิดเผยว่า ได้นำลูกมาเข้าตรวจคัดกรองซึ่งอยู่ในกลุ่มเสี่ยง มีความวิตกกังวลตั้งแต่เมื่อวานที่ทราบข่าวว่ามีนักเรียนติดโควิด-19 และทางโรงเรียนได้นำเด็กเข้าสู่ระบบคัดกรอง ส่วนการเข้าออกในหมู่บ้านต้องแจ้งให้กับทางผู้ใหญ่บ้านทราบก่อน ซึ่งที่ผ่านมาหมู่บ้านได้รับธงปลอดผู้ติดเชื้อ เมื่อมีการระบาดกันแค่นี้ก็รู้สึกวิตกกันเป็นอย่างมาก