ศบค. เผย เสียชีวิตจากโควิด กว่า 80% ไม่ได้รับ "วัคซีน"

ศบค. เผย เสียชีวิตจากโควิด กว่า 80% ไม่ได้รับ "วัคซีน"

ศบค. เผย ผู้เสียชีวิตจากโควิด ระลอกใหม่ 1 เม.ย. - 4 พ.ย. กว่า 19,413 ราย พบว่า 80% ไม่ได้รับ "วัคซีนโควิด-19" ขณะที่ผู้ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม เสียชีวิตเพียง 2%

วันนี้ (5 พ.ย. 64) ที่ทำเนียบรัฐบาล “พญ.สุมนี วัชรสินธุ์” ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รายงานการฉีด "วัคซีนโควิด-19" จำนวนการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ. - 4 พ.ย. 2564) รวม 78,656,124 โดส ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น 

 

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 43,403,391 ราย

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 32,726,021 ราย

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 2,526,712 ราย

 

  • ภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564

 

ยอดฉีดทั่วประเทศ 824,650 โดส

เข็มที่ 1 : 290,603 ราย

เข็มที่ 2 : 502,554 ราย

เข็มที่ 3 : 31,493 ราย

 

ศบค. เผย เสียชีวิตจากโควิด กว่า 80% ไม่ได้รับ "วัคซีน"

  • ผู้เสียชีวิต 80% ไม่ได้ฉีดวัคซีน

 

สำหรับ การระบาดระลอก 1 เม.ย. – 4 พ.ย. 64 ผู้เสียชีวิต 19,413 ราย ส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง อายุมากกว่า 70 ปีขึ้นไป รองลงมา 60-69 ปี และ 50-59 ปี ตามลำดับ ซึ่งผู้เสียชีวิต 86.5% จะมีโรคประจำตัว โดยโรคประจำตัว 3 อันดับแรก คือ ความดันโลหิตสูง ไขมันสูง และโรคอ้วน ตามลำดับ ในจำนวนผู้เสียชีวิต มีหญิงตั้งครรภ์ 68 ราย คิดเป็น 0.35%

 

  • 80% ไม่ได้ฉีดวัคซีน

 

หากดูประวัติการได้รับวัคซีนผู้ "เสียชีวิตจากโควิด" ทั้งหมด พบว่า มากกว่า 80% เสียชีวิตไม่ได้รับ วัคซีน และมีประมาณ 18% ได้รับ 1 เข็ม และเกือบ 2% ได้รับ 2 เข็ม

 

ศบค. เผย เสียชีวิตจากโควิด กว่า 80% ไม่ได้รับ "วัคซีน"

 

  • นักเรียน นักศึกษา ฉีดแล้ว 57.3%

 

ทั้งนี้ หากดูจำนวนการได้รับ วัคซีนโควิด-19 ของประเทศไทย แยกตามกลุ่มเป้าหมาย พบว่า กล่ม 608 ซึ่งฉีดวัคซีนอย่างน้อยเข็มที่ 1 ได้แก่ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 65.1% โรคเรื้อรัง 69.8% หญิงตั้งครรภ์ 16.6% ขณะที่ นักเรียน นักศึกษา 12-17 ปี ฉีดแล้ว 57.3%

ศบค. เผย เสียชีวิตจากโควิด กว่า 80% ไม่ได้รับ "วัคซีน"