ศบค. เผย "เปิดประเทศ" 4 วัน นักท่องเที่ยวติดเชื้อ 10 ราย คิดเป็น 0.075%

ศบค. เผย "เปิดประเทศ" 4 วัน นักท่องเที่ยวติดเชื้อ 10 ราย คิดเป็น 0.075%

ศบค. เผยรายงานการ "เปิดประเทศ" 1-4 พ.ย. 64 พบผู้เดินทางจาก 3 สนามบิน สุวรรณภูมิ ภูเก็ต สมุย 13,129 ราย พบติดเชื้อ 10 ราย คิดเป็น 0.075% จากนักท่องเที่ยวทั้งหมด โดยประเทศต้นทางที่เข้าไทยมากที่สุด ได้แก่ สหรัฐฯ 1,593 ราย

วันนี้ (5 พ.ย. 64) ที่ทำเนียบรัฐบาล “พญ.สุมนี วัชรสินธุ์” ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึง รายงานการ "เปิดประเทศ" วันที่ 4 พ.ย. 64 มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้า สุวรรณภูมิ 2,086 ราย แบ่งเป็น ประเภท Test and go ไม่กักตัว 1,864 ราย แซนด์บ็อกซ์ 88 ราย กักกัก 134 ราย แบ่งเป็น กักตัว 7 วัน 33 ราย และ กักตัว 10 วัน 102 ราย เดินทางสะสมทั้งหมด 1-4 พ.ย. 64 จำนวน 9,210 ราย

 

ศบค. เผย "เปิดประเทศ" 4 วัน นักท่องเที่ยวติดเชื้อ 10 ราย คิดเป็น 0.075%

 

หากรวมทุกท่าอากาศยานทั้งสุวรรณภูมิ ภูเก็ต และ สมุย ตั้งแต่ 1 พ.ย.เป็นต้นมา รวมทั้งสิ้น 13,129 ราย แบ่งเป็นเข้าทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 9,210 ราย ท่าอากาศยานภูเก็ต 4,005 ราย และเข้าทางท่าอากาศยานสมุย 182 ราย

 

จากทั้งหมดนี้ เป็นยอดนักท่องเที่ยวเมื่อตรวจพบว่ามีการติดเชื้อทั้งสิ้น 10 ราย คิดเป็น 0.075% จากจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งหมด

 

ศบค. เผย "เปิดประเทศ" 4 วัน นักท่องเที่ยวติดเชื้อ 10 ราย คิดเป็น 0.075%

  • 10 ประเทศ เข้าไทยมากที่สุด

 

สำหรับ 10 ประเทศต้นทางที่เดินทางเข้ามาไทยมากที่สุด อันดับ 1 ได้แก่ สหรัฐอเมริกา 1,593 ราย เยอรมนี 1,592 ราย สหราชอาณาจักร 1,006 ราย ญี่ปุ่น 935 ราย สวิสเซอร์แลนด์ 624 ราย สวีเดน 511 ราย เกาหลีใต้ 499 ราย เนเธอร์แลนด์ 363 ราย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 350 ราย และ จีน 345 ราย ตามลำดับ

 

ศบค. เผย "เปิดประเทศ" 4 วัน นักท่องเที่ยวติดเชื้อ 10 ราย คิดเป็น 0.075%

  • เข้มตรวจคัดกรองเข้าประเทศ

 

พญ.สุมนี กล่าวต่อไปว่า จากการดำเนินงาน 4 วันที่ผ่านมา ที่ประชุม ศบค. ชุดเล็ก ขอความร่วมมือให้เจ้าหน้าที่และสายการบินต่างๆ ตรวจเอกสารหลักฐาน นักท่องเที่ยวและผู้ที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรอย่างละเอียดครบถ้วน ตั้งแต่ก่อนเดินทางเข้าประเท และเมื่อเข้าประเทศ ขอให้ตรวจคัดกรองเชื้อด้วยวิธี RT-PCR ที่โรงแรมที่รับนักท่องเที่ยว ต้องมีระบบจับคู่กับโรงพยาบาลที่มีระบบปฏิบัติการคู่สัญญาเพื่อตรวจและออกผลให้ได้ภายใน 6 ชั่วโมง เพื่อเข้าระบบแซนด์บ็อกซ์ หรือ Test and go ต่อไป เน้นย้ำให้กระทรวงการท่องเที่ยว โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้มีการกำกับติดตาม สถานประกอบการโรงแรม ให้ทำอย่างเคร่งครัด เพื่อเปิดรับนักท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย เพื่อดำเนินการเปิดประเทศต่อไปได้

  • เร่งฉีดวัคซีน "หนองคาย" พื้นที่นำร่อง

 

สำหรับการได้รับวัคซีนในพื้นที่ 17 จังหวัด "พื้นที่นำร่อง" ท่องเที่ยว ค่าเฉลี่ยเข็มแรก อยู่ที่ 80.9% จังหวัดส่วนใหญ่ฉีดเข็มแรกเกิน 50% และมีการเร่งฉีดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แต่ยังคงมีอีกหนึ่งจังหวัดอยู่ที่ 48% คือ จ.หนองคาย ขอให้เร่งรัดการฉีดให้เพิ่มขึ้น

 

และในส่วนของ จ.พื้นที่นำร่องท่องเที่ยวสีฟ้า อายุเกิน 60 ปี 77% และมีโรคประจำตัว 64% ตามลำดับ ขอให้กลุ่มเสี่ยง 608 เข้ารับวัคซีนเกิน 80% เพื่อความปลอดภัยพี่น้องประชาชนในพื้นที่

 

ศบค. เผย "เปิดประเทศ" 4 วัน นักท่องเที่ยวติดเชื้อ 10 ราย คิดเป็น 0.075%

 

  • ประเมินสถานการณ์หลังเปิดกิจการ

 

พญ.สุมนี กล่าวต่อไปว่า จากที่ประชุมกระทรวงสาธารณสุข ศปก.ศบค. เช้านี้ ได้มีความเป็นห่วงในเรื่องการดำเนินงาน ในกิจการที่มีความสี่ยงในช่วงผ่อนคลายประเทศ ได้มีการประชุมหลายภาคส่วน ทั้งกทม. เอกชน เช่น สมาคมภัตตาคารไทย และสมาคมผู้ค้าปลีก โดยมีประเด็นการประชุมหลักๆ 2 เรื่อง คือ

 

1.เร่งรัดให้สถานประกอบการ ร้านอาหาร ทำความเข้าใจและสร้างความร่วมมือดำเนินการภายใต้มาตรการสาธารณสุข หรือมาตรฐาน SHA SHA+ หากยังไม่ได้มาตรฐาน SHA+ ให้ลงไปตรวจเชิงรุก ฉีดวัคซีนให้พนักงานที่ยังไม่ได้ฉีด จะได้ยกระดับสถานประกอบการ โดยเฉพาะในกทม. เพื่อให้มีความพร้อม ในการผ่อนคลายมาตรการอื่นๆ ที่จะตามมา

 

2. การอนุญาตให้ดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหาร ขอให้เจ้าของกิจการและสถานประกอบการทั้งหมด ดำเนินการภายใต้มาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ตามเวลาที่จำกัดไว้ ซึ่งทาง ศปก.ศบค. จะประเมินสถานการณ์ 3 สัปดาห์ ขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนทุกฝ่าย กทม. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงมหาดไทย และภาคเอกชนในการขับเคลื่อนภายใต้มาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด จะทำให้สามารถดำเนินการผ่อนคลายในระยะต่อๆ ไปได้สำเร็จและประชาชนมีความปลอดภัย

 

ศบค. เผย "เปิดประเทศ" 4 วัน นักท่องเที่ยวติดเชื้อ 10 ราย คิดเป็น 0.075%

 

  • แผนรองรับการระบาด

 

พญ.สุมนี กล่าวต่อไปว่า นอกจากตอนที่มีแผนเปิดประเทศ มีการเตรียมพื้นที่แผนเผชิญเหตุ เมื่อมีสถานการณ์มีการแพร่ระบาดติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกพื้นที่ โดยในแผนเผชิญเหตุมีการจัดทำภายใต้ หลักการตามคำสั่ง ศบค. ฉบับที่ 11 (12) โดยมีเกณฑ์ 3 ข้อหลัก คือ

 

1. ความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว

2.ความพร้อมในการรองรับผู้ติดเชื้อของคนในพื้นที่

3.ความพร้อมในการจัดการทรัพยากรในการควบคุมโรค

 

"เมื่อมีการพิจารณาแล้ว ก็ต้องมีการปรับว่าจะทำมาตรการอย่างไร ตั้งแต่ลดกิจกรรมสำหรับนักท่องเที่ยว จนถึงยุติการรับนักท่องเที่ยว ต้องเป็นมติจากคณะกรรมการจังหวัดนั้นๆ ในการดำเนินการ ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์" พญ.สุมนี กล่าว