อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 721 จับตาสงขลา เชียงใหม่ ชลบุรี สมุทรปราการ

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 721 จับตาสงขลา เชียงใหม่ ชลบุรี สมุทรปราการ

เกาะติดเช็คอัพเดทล่าสุด "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. ยอด 721 ราย จับตาสงขลา ปัตตานี เชียงใหม่ ยะลา ชลบุรี นครศรีธรรมราช สมุทรปราการ นราธิวาส ตรัง

อัพเดทต่อเนื่อง เกาะติดสถานการณ์ โควิดวันนี้ 5 พ.ย. 64 เกาะติดความคืบหน้า 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด จากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ตรวจสอบ อัพเดท 10 จังหวัดอันดับพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 สูงสุด 

จํานวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศรายใหม่ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ตรวจสอบ 10 จังหวัดอันดับ

1 กรุงเทพมหานคร 721 ราย
2 สงขลา 498 ราย
3 ปัตตานี 427 ราย
4 เชียงใหม่ 403 ราย
5 ยะลา 375 ราย
6 ชลบุรี 348 ราย
7 นครศรีธรรมราช 294 ราย
8 สมุทรปราการ 244 ราย
9 นราธิวาส 213 ราย
10 ตรัง 205 ราย

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 721 จับตาสงขลา เชียงใหม่ ชลบุรี สมุทรปราการ

05/11/2564 กรุงเทพมหานคร หรือ กทม. ยอดติดเชื้อโควิดสูงสุดอันดับ 1 ของประเทศไทย ตามด้วย สงขลา ปัตตานี เชียงใหม่ ยะลา ชลบุรี นครศรีธรรมราช สมุทรปราการ นราธิวาส และ ตรัง ตามลำดับ
วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564  เวลา 12.30 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564
 ผู้ป่วยรายใหม่ 8,148 ราย
 หายป่วยแล้ว 1,807,304 ราย
 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,922,709 ราย
 เสียชีวิตสะสม 19,448 ราย
-----------
ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563
 หายป่วยแล้ว 1,834,730 ราย
 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,951,572 ราย
 เสียชีวิตสะสม 19,542 ราย
ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 พฤศจิกายน 2564
 มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 77,656,124 โดส
------------
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 มีผู้รับการฉีดวัคซีน 
เข็มที่ 1 จำนวน 290,603 ราย
เข็มที่ 2 จำนวน 502,554 ราย
เข็มที่ 3 จำนวน 31,493 ราย

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 721 จับตาสงขลา เชียงใหม่ ชลบุรี สมุทรปราการ

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก 
วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. 
ยอดผู้ติดเชื้อรวม 249,327,571 ราย 
อาการรุนแรง 76,165 ราย 
รักษาหายแล้ว 225,822,453 ราย 
เสียชีวิต 5,044,881 ราย 

 อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด
1. สหรัฐอเมริกา  จำนวน 47,174,929 ราย
2. อินเดีย  จำนวน 34,332,407 ราย
3. บราซิล  จำนวน 21,849,137 ราย
4. สหราชอาณาจักร  จำนวน 9,208,219 ราย
5. รัสเซีย  จำนวน 8,673,860 ราย

ประเทศไทย  อยู่ในอันดับที่ 24 จำนวน 1,951,572 ราย

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 721 จับตาสงขลา เชียงใหม่ ชลบุรี สมุทรปราการ

เตรียมความพร้อมฉีดวัคซีนโรงเรียน กทม.

ก่อนเปิดเรียน on site 15 พ.ย. 64

ที่มา : กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 721 จับตาสงขลา เชียงใหม่ ชลบุรี สมุทรปราการ