สพช. ปั้นคนสู่ตลาด "โลจิสติกส์" และการขนส่ง พลิกวิกฤตคนว่างงาน

สพช. ปั้นคนสู่ตลาด "โลจิสติกส์" และการขนส่ง พลิกวิกฤตคนว่างงาน

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ ปั้นคนสู่ตลาด "โลจิสติกส์" และ "การขนส่ง" เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร เทคนิคการขับรถลากจูง ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 15 พ.ย. - 16 ธ.ค. 64

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ ธุรกิจบางประเภทเกิดการชะลอตัว บางธุรกิจเลิกกิจการ ประชาชนว่างงาน รายได้ลดลง ซึ่งถือว่าเป็นวิกฤติของประเทศ กลับมีธุรกิจหนึ่งที่สามารถคงสภาพคล่องของกิจการได้อย่างมั่นคง และมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นไปได้อีก นั่นคือ ธุรกิจด้าน "โลจิสติกส์" และ "การขนส่ง" ซึ่งเป็นธุรกิจที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของประชาชน 

 

วันนี้ (30 ตุลาคม 2564) บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จำกัด หนึ่งในผู้ประกอบกิจการด้านการขนส่งสินค้า ตั้งอยู่ที่ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีความต้องการ แรงงาน ฝีมือในตำแหน่ง พนักงานขับรถขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ (รถบรรทุกสินค้า) ได้มอบหมายให้ นางสาวสุณัฐดา วุฒิเฟย ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล เดินทางจากจังหวัดชลบุรี เพื่อมาแนะนำตำแหน่งงานว่างและสัมภาษณ์งานให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 15 คน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

โดยผลจากการแนะนำและสัมภาษณ์งาน บริษัทยินดีรับทุกคนที่มีคุณสมบัติ มีความสนใจ และมีความพร้อมเข้าทำงาน โดยรายได้เริ่มต้นไม่น้อยกว่าเดือนละ 25,000 บาท พร้อมสวัสดิการบ้านพัก ประกันชีวิต และอื่นๆ

 

นางสาวสุณัฐดา กล่าวว่า ปัจจุบันผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการขับรถลากจูง จากสถาบันฯ นานาชาติทำงานกับบริษัท จำนวน 20 คน เป็นผู้มีความรู้ ทักษะ มีทัศนคติที่ดี และปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย ผลการปฏิบัติงานบริษัทมีความประทับใจเป็นอย่างยิ่ง ต้องขอขอบคุณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ ที่ผลิต “กัปตัน” ที่เป็นแรงงานมีฝีมือได้ตรงตามความต้องการของบริษัท สำหรับการฝึกอบรมรุ่นต่อไป บริษัทจะขอเข้ามาติดต่อแนะนำตำแหน่งงานว่างและสัมภาษณ์งานเพื่อรับเข้าทำงานกับบริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จำกัด แน่นอน

ด้าน นางสาวสุขศรี ไล่กสิกรรม ผู้อำนวยการสถาบันฯ นานาชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ สถาบันฯ กำลังเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร เทคนิคการขับรถลากจูง รุ่นที่ 1/2565 และจะทำการฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน - 16 ธันวาคม 2564

 

ผู้สนใจ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ ตำบล เวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โทร. 0 5377 7471 หรือ FB. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ